Otrzymaliśmy Certyfikat ISO 9001:2015

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 02.02.2018r. pozytywnie przeszliśmy audyt certyfikacyjny Systemu Zarządzania Jakością według normy PN-EN ISO 9001:2015-10

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością według ISO 9001 jest najbardziej uznanym standardem zarządzania przedsiębiorstwem i potwierdza, że usługi szkoleniowe i doradcze świadczone przez naszą firmę pozostają zgodne z odpowiednimi normami  i spełniają wysokie standardy jakości. Certyfikat zgodności z normą wydaje niezależna jednostka certyfikująca.

Jednostką, która przeprowadziła proces certyfikacji systemu w Kontrakt-OSH J. Gut, W. Haman, R. Zych Sp.j., jest Certika Sp. z o.o. – Rzetelna Certyfikacja.

ANNAPURNA GAME – docenić konflikt

Celem główny szkolenia jest zwiększenie efektywności współpracy w zespole w obliczu konfliktu.

Cele dodatkowe:
-> Wypracowanie najlepszych praktyk negocjacyjnych nastawionych na współpracę
-> Poprawa efektywnej współpracy i komunikacji w zespole.
-> Rozwój umiejętności komunikacyjnych i negocjacyjnych.

22 843 90 70
kontraktosh@kontraktosh.pl

Email marketing powered by FreshMail
 

Email marketing powered by FreshMail