Szef w relacji z zespołem. Dynamiczny zespół

Jak Twój zespół się rozwija?

 • Proces grupowy to siła, której się nie da ani zablokować, ani wymusić.
 • Fazy rozwoju każdej grupy są analogiczne do etapów rozwoju młodego człowieka.
 • Każda zmiana, każde przejście do kolejnej fazy nieuchronnie wiąże się z kryzysem.
 • Formalny lider, tak jak mądry rodzic, powinien wspierać podwładnych w takim stopniu, w jakim tego potrzebują, i stawiać wymagania adekwatne do ich możliwości.
 • Patrz, czego potrzebuje grupa, a nie będziesz się martwił, jak wypadasz przed swoim zespołem.

Pamiętaj! Zmiany w zespole są nieuchronne.

 Faza 1 – Faza zależności

Jak motywować bierny zespół w fazie zależności? Co myślisz o podwładnych, gdy milczą w odpowiedzi na Twoje pytania?

 • Są niezaangażowani i nie chce im się włączyć w ważny dla mnie temat.
 • Nie mają żadnych pomysłów, bo brakuje im inicjatywy i kreatywności.
 • Boją się, że poniosą konsekwencje, jeśli się wychylą.
 • Milczą, bo nie mam autorytetu. Jestem kiepskim szefem.

Typowe zachowania grupy

 • Bierność
 • Milczenie.
 • Brak odpowiedzi na pytania lidera.
 • Ugrzecznione reakcje w relacji z liderem.
 • Powierzchowne, „bezpieczne” deklaracje po wywołaniu do odpowiedzi.

Pułapki emocjonalnych stereotypów szefa

 • Z kim ja muszę pracować?
 • Dlaczego ci moi ludzie są tacy niezaangażowani?
 • Na pewno się namówili, żeby jak najszybciej byle jak zrobić, co jest do zrobienia.
 • Wiedziałem, że brak im zaangażowania i nie mają żadnych pomysłów.
 • Chyba jestem kiepskim szefem, bo nie potrafię ich zmotywować.

Prawdziwe źródła trudnych zachowań grupy w fazie zależności

 • Poczucie braku bezpieczeństwa.
 • Lęk przed krytyczną oceną szefa.
 • Obawy przed ośmieszeniem się wobec kolegów z zespołu.
 • Lęk przed występowaniem i wypowiadaniem się na forum grupy.

Kluczowe działania formalnego lidera

 • Dyrektywność i wsparcie zespołu.
 • Nazywanie intencji i potrzeb związanych z zaangażowaniem zespołu.
 • Praca ciszą po pytaniach do całej grupy.
 • Rundka, która pozwala zaistnieć wszystkim.
 • Podział na dwu-, trzyosobowe zespoły robocze.
 • Otwieranie tematu milczenia i bezpieczeństwa.

 

JAK RADZIĆ SOBIE Z TRUDNYM KLIENTEM

Szkolenie skierowane jest do handlowców, szefów sprzedaży i usługodawców. Uczestnicy nauczą się budowania relacji z klientem - również w trudnych sytuacjach takich jak uzasadnione reklamacje, krytyka, próby manipulacji przez klienta. Dowiedzą się jak zwiększyć satysfakcję oraz lojalność klienta i budować relację nastawioną na współpracę.

795481943
kontraktosh@kontraktosh.pl

Email marketing powered by FreshMail
 

Email marketing powered by FreshMail