Powrót do listy szkoleń

Szkolenie: DOCENIĆ KONFLIKT – KOMUNIKACJA NASTAWIONA NA WSPÓŁPRACĘ W FIRMIE

 

Zajęcia te przeznaczone są dla:

Dużych zespołów biznesowych, które z sukcesem realizują wspólne cele często działając w kryzysowym środowisku.

Zajęcia koncentrują się na uczeniu i trenowaniu:

  • Metody Docenić konflikt jako sposobu uczenia współpracy i radzenia sobie w kryzysie,
  • Wykorzystywania metody opartej na współpracy do motywowania współpracowników i budowania z nimi jeszcze lepszej relacji zawodowej,
  • Tworzenia partnerskiej relacji ze współpracownikami pomimo zależności służbowej,
  • Wzmacnianiu współpracy pomiędzy zespołami, które pozornie realizują inne cele w organizacji.

 Program „Docenić konflikt” to nowoczesne i skuteczne narzędzie szkoleniowe, które umożliwia nam zaangażowanie 150 menedżerów i specjalistów w tym samym czasie.

Uczestnicy w czasie warsztatów rozgrywają grę strategiczną wzmacniającą kompetencje angażowania się do współpracy.

Opis Gry

Warsztaty mogą zostać przeprowadzone dla grupy 150 osób.

Czas trwania to jeden dzień szkoleniowy.

Plan

  1. Wprowadzenie do zasad „Docenić konflikt”
  2. Wstęp fabularny do prawdziwej historii zarządzania zespołami w sytuacji kryzysowej
  3. Omówienie Zaangażowanej Postawy – postawy, którą mamy przyjmować w czasie wyzwań i kryzysów.
  4. Wyjaśnienie zasad gry i rozegranie gry
  5. Grywalizacja. Podsumowanie. Wnioski z warsztatów w grupach. Prezentacja wniosków. Na forum 150 menedżerów. Nagrodzenie zwycięskich uczestników

Cele edukacyjne programu „Docenić konflikt”

a) Poznać nasze reakcje we współpracy w sytuacjach wyzwań i kryzysów.

W czasie omówienia opowiemy o naturalnych reakcjach na wyzwania i kryzys. Nawiążemy do wyzwań zespołów, które realizują pozornie różne cele w organizacji. Kiedy w organizacji brakuje współpracy możemy doprowadzić do „silosowości” czyli dbania jedynie o interesy swojego zespołu co w efekcie może doprowadzić do katastrofy.

b) Jak możemy się skutecznie współpracować?

Postawa Angażującego Lidera umożliwiająca komunikację w zespole. Komunikacja wewnętrzna (pozioma, pionowa) i zewnętrzna (z obserwatorami).

c) Jak się przygotować na wyzwania i kryzysy w naszej firmie?

Przygotowanie do nieznanego kryzysu wymaga zaadresowania ludzi, komunikacji, organizacji i zasobów.

Postawa Angażującego Lidera + zasady „Docenić konflikt”

Postawa, którą mamy przyjmować w czasie wyzwań i kryzysów.

Wywieram wpływ przez autorytet. Jestem spokojny.

Rozwijam kompetencje pracowników. Jestem troskliwy.

Przedsiębiorczy styl współpracy. Jestem aktywny.

Przywództwo. Jestem otwarty.

Docenić konflikt. Znam nasz cel.

Docenić konflikt. Jestem gotowy do działania.

Efekt warsztatów

Najważniejszymi elementami są pogłębione doświadczenie Postawy Angażującego Lidera i zasad Docenić Konflikt, jej utrwalenie w czasie symulacji i omówienie wniosków.

Oczekiwanym efektem warsztatów jest przyjmowanie Postawy Angażującego Lidera i stosowanie zasad Docenić Konflikt przez grupę w czasie sytuacji wyzwań i kryzysów w realnych sytuacjach biznesowych.

Trener prowadzący: Robert Zych

Jeśli potrzebują Państwo więcej informacji, lub chcą otrzymać pełny folder szkolenia zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy lub formularz telefoniczny.Jesteś zainteresowany szkoleniem?


Zgoda na otrzymywanie informacji (?)
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (?)

Zobacz również

22 843 90 70
kontraktosh@kontraktosh.pl

Email marketing powered by FreshMail
 

Email marketing powered by FreshMail