Powrót do listy szkoleń

Szkolenie: LIDER SPRZEDAŻY

 

Dla kogo:

Program ten skierowany jest do szefów, którzy chcą podnieść swoje umiejętności prowadzenia rozwoju podwładnych poprzez aktywne angażowanie w sprzedaż. Celem warsztatu jest trening umiejętności liderskich sprzedaży, pracy z celami i motywacji oraz umiejętności komunikacyjnych.

Czego nauczysz się podczas szkolenia:

W trakcie warsztatu omawiamy i trenujemy poniższe zagadnienia:

 • Jak angażować pracowników w sprzedaż? – rola i odpowiedzialność kierownika/menedżera – menedżer vs lider, budowanie i zarządzanie zespołem,
 • Jak komunikować strategie sprzedażowe? Wyzwania lidera – odwaga menedżerska, która wymaga podejmowania i komunikowania trudnych decyzji i balansu pomiędzy aspektem biznesowym a aspektem ludzkim.

Praca z celami i motywacja

 • Jak pracować z celami sprzedaży i motywować handlowców ds. inwestycji do ich osiągania? Praca z celami i motywowanie pracowników sprzedaży,
 • Model rozmów monitorujących poziom realizacji celów sprzedaży,
 • Umiejętności reagowania w sytuacjach wyzwań i problemów – interweniowanie w przypadku błędów i negatywnych zachowań pracowników.

Komunikacja i praca z podległymi pracownikami

 • Komunikowanie się z różnymi typami handlowców
 • Radzenie sobie w trudnych sytuacjach interpersonalnych,
 • Trudne sytuacje w na co dzień – sesja feed forward.

Forma szkolenia:

 • w zależności od potrzeb grupy szkolenia ma formę jedno lub dwu dniowych warsztatów
 • szkolenie łączy elementy wykładu i pracy praktycznej – w grupach oraz indywidualnej
 • uczestnicy trenują nabyte umiejętności w praktyce

Podstawa Dydaktyczna:

Podręcznik „Lider Sprzedaży” autorstwa Roberta Zycha, szefa Kontrakt OSH, szefa z wieloletnim stażem, trenera i coacha sprzedaży, który od 15 lat skutecznie wspiera handlowców i szefów w drodze do sukcesu.

Jeśli potrzebują Państwo więcej informacji, lub chcą otrzymać pełny folder szkolenia zapraszamy do kontaktu:

Magdalena.trembinska@kontraktosh.pl

+ 48 668 636 463


Badanie kompetencji

Kontrakt OSH przygotowuje badanie kompetencji menedżerskich Liderów Sprzedaży. Badanie to będzie oparte na naszych polskich dylematach szefa zespołu i biznesu. Dzięki badaniu szef będzie mógł zaplanować swój rozwój w zakresie kompetencji menedżerskich związanych z zarządzaniem zespołem sprzedażowym. Nasz know-how opieramy na koncepcie Psychologia Szefa, Lider Sprzedaży i współpracy z uznanymi badaczami w Polsce. Badanie polega na opisaniu, w jaki sposób najlepiej byłoby się zachować w zaprezentowanych sytuacjach. W ramach podziękowania dla szefów, którzy wypełnią badanie prześlemy książkę Lider Sprzedaży z dedykacją autora. Średni czas badania to 45-55 minut

Jesteś zainteresowany szkoleniem?


Zgoda na otrzymywanie informacji (?)
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (?)

Zobacz również

22 843 90 70
kontraktosh@kontraktosh.pl

Email marketing powered by FreshMail
 

Email marketing powered by FreshMail