Powrót do listy szkoleń

Szkolenie: PSYCHOLOGIA SZEFA W KRYZYSIE

 

Zajęcia te przeznaczone są dla:

Dużych zespołów menedżerskich, które z sukcesem realizują wspólne cele często działając w kryzysowym środowisku.

Zajęcia koncentrują się na uczeniu i trenowaniu:

  • Metody Psychologia Szefa jako narzędzi menedżerskich do prowadzenia zespołu w sytuacjach kryzysowych,
  • Wykorzystywania metody opartej na współpracy do motywowania współpracowników i budowania z nimi jeszcze lepszej relacji zawodowej,
  • Tworzenia partnerskiej relacji ze współpracownikami pomimo zależności służbowej,
  • Wzmacnianiu współpracy pomiędzy zespołami, które są zarządzane przez różnych szefów.

Program „Psychologia Szefa” to nowoczesne i skuteczne narzędzie szkoleniowe, które umożliwia nam zaangażowanie 150 menedżerów w tym samym czasie.

Uczestnicy w czasie warsztatów rozgrywają grę strategiczną wzmacniającą kompetencje angażowania zespołów w sytuacjach kryzysowych. Szefowie doświadczają unikalnego uczucia kiedy zarządzają dość niezależnymi jednostkami organizacyjnymi. Zatem warsztat pomaga łączyć menedżerskie style dyrektywne i partycypacyjne.

Opis Gry

Warsztaty mogą zostać przeprowadzone dla grupy 150 menedżerów jednocześnie.

Czas trwania to jeden dzień szkoleniowy.

Plan

  1. Wprowadzenie do zasad „Psychologia Szefa w kryzysie”
  2. Wstęp fabularny do prawdziwej historii zarządzania zespołami w sytuacji kryzysowej
  3. Omówienie 5 umiejętności Psychologii szefa – umiejętności, które warto wdrażać w czasie wyzwań i kryzysów.
  4. Wyjaśnienie zasad gry i rozegranie gry
  5. Grywalizacja. Podsumowanie. Wnioski z warsztatów w grupach. Prezentacja wniosków. Na forum 150 menedżerów. Nagrodzenie zwycięskich menedżerów.

Cele edukacyjne programu „Psychologia Szefa w kryzysie”

a) Jak prowadzić zespół w sytuacjach wyzwań i kryzysów.

W czasie doświadczenia gry trenujemy u szefów umiejętności: budowania postawy zaangażowania u podopiecznych, nazywania intencji szefowskich, prowadzenia konsultacji grupowych, podejmowania ważnych decyzji.

b) Jak możemy się skutecznie prowadzić zespół w kryzysie?

Umiejętności Psychologii Szefa to zbiór narzędzi menedżerskich, które ułatwiają prowadzenie zespołu w obliczu niepewności i zmiany

c) Jak się przygotować na wyzwania i kryzysy w moim zespole?

Przygotowanie do nieznanego kryzysu wymaga od menedżerów pewności siebie i umiejętności angażowania zespołu. W trakcie gry 2-krotnie obserwujemy jak menedżerowie rozdzielają zadania i prowadzą swoją misję menedżerską.

Psychologia Szefa + zasady prowadzenia zespołu w kryzysie

Postawa, którą mamy przyjmować w czasie wyzwań i kryzysów.

Wywieram wpływ poprzez nazywanie intencji szefowskich.

Rozwijam kompetencje pracowników poprzez feedback i stawianie wyzwań.

Podejmuję ważne decyzje.

Angażuję zespół do współpracy.

Pomagam przejść przez kryzys i chaos.

Wspieram mój zespół, aby osiągnąć założone cele.

Efekt warsztatów

Najważniejszymi elementami są pogłębione doświadczenie Psychologii Szefa i zasad prowadzenia zespołu w kryzysie, jej utrwalenie w czasie symulacji i omówienie wniosków.

Oczekiwanym efektem warsztatów jest wdrożenie umiejętności Psychologii Szefa i stosowanie zasad prowadzenia zespołu przez kryzys

 Trener prowadzący: Robert Zych

Image result for flaga brytyjska  Szkolenie prowadzimy również w języku angielskim

Jeśli potrzebują Państwo więcej informacji, lub chcą otrzymać pełny folder szkolenia zapraszamy do kontaktu:
Magdalena.trembinska@kontraktosh.pl
+ 48 668 636 463

Jesteś zainteresowany szkoleniem?


Zgoda na otrzymywanie informacji (?)
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (?)

Zobacz również

22 843 90 70
kontraktosh@kontraktosh.pl

Email marketing powered by FreshMail
 

Email marketing powered by FreshMail