Powrót do listy szkoleń

Szkolenie: PSYCHOLOGIA SZEFA W KRYZYSIE

 

Zajęcia te przeznaczone są dla:

Dużych zespołów menedżerskich, które z sukcesem realizują wspólne cele często działając w kryzysowym środowisku.

Zajęcia koncentrują się na uczeniu i trenowaniu:

  • Metody Psychologia Szefa jako narzędzi menedżerskich do prowadzenia zespołu w sytuacjach kryzysowych,
  • Wykorzystywania metody opartej na współpracy do motywowania współpracowników i budowania z nimi jeszcze lepszej relacji zawodowej,
  • Tworzenia partnerskiej relacji ze współpracownikami pomimo zależności służbowej,
  • Wzmacnianiu współpracy pomiędzy zespołami, które są zarządzane przez różnych szefów.

Program „Psychologia Szefa” to nowoczesne i skuteczne narzędzie szkoleniowe, które umożliwia nam zaangażowanie 150 menedżerów w tym samym czasie.

Uczestnicy w czasie warsztatów rozgrywają grę strategiczną wzmacniającą kompetencje angażowania zespołów w sytuacjach kryzysowych. Szefowie doświadczają unikalnego uczucia kiedy zarządzają dość niezależnymi jednostkami organizacyjnymi. Zatem warsztat pomaga łączyć menedżerskie style dyrektywne i partycypacyjne.

Opis Gry

Warsztaty mogą zostać przeprowadzone dla grupy 150 menedżerów jednocześnie.

Czas trwania to jeden dzień szkoleniowy.

Plan

  1. Wprowadzenie do zasad „Psychologia Szefa w kryzysie”
  2. Wstęp fabularny do prawdziwej historii zarządzania zespołami w sytuacji kryzysowej
  3. Omówienie 5 umiejętności Psychologii szefa – umiejętności, które warto wdrażać w czasie wyzwań i kryzysów.
  4. Wyjaśnienie zasad gry i rozegranie gry
  5. Grywalizacja. Podsumowanie. Wnioski z warsztatów w grupach. Prezentacja wniosków. Na forum 150 menedżerów. Nagrodzenie zwycięskich menedżerów.

Cele edukacyjne programu „Psychologia Szefa w kryzysie”

a) Jak prowadzić zespół w sytuacjach wyzwań i kryzysów.

W czasie doświadczenia gry trenujemy u szefów umiejętności: budowania postawy zaangażowania u podopiecznych, nazywania intencji szefowskich, prowadzenia konsultacji grupowych, podejmowania ważnych decyzji.

b) Jak możemy się skutecznie prowadzić zespół w kryzysie?

Umiejętności Psychologii Szefa to zbiór narzędzi menedżerskich, które ułatwiają prowadzenie zespołu w obliczu niepewności i zmiany

c) Jak się przygotować na wyzwania i kryzysy w moim zespole?

Przygotowanie do nieznanego kryzysu wymaga od menedżerów pewności siebie i umiejętności angażowania zespołu. W trakcie gry 2-krotnie obserwujemy jak menedżerowie rozdzielają zadania i prowadzą swoją misję menedżerską.

Psychologia Szefa + zasady prowadzenia zespołu w kryzysie

Postawa, którą mamy przyjmować w czasie wyzwań i kryzysów.

Wywieram wpływ poprzez nazywanie intencji szefowskich.

Rozwijam kompetencje pracowników poprzez feedback i stawianie wyzwań.

Podejmuję ważne decyzje.

Angażuję zespół do współpracy.

Pomagam przejść przez kryzys i chaos.

Wspieram mój zespół, aby osiągnąć założone cele.

Efekt warsztatów

Najważniejszymi elementami są pogłębione doświadczenie Psychologii Szefa i zasad prowadzenia zespołu w kryzysie, jej utrwalenie w czasie symulacji i omówienie wniosków.

Oczekiwanym efektem warsztatów jest wdrożenie umiejętności Psychologii Szefa i stosowanie zasad prowadzenia zespołu przez kryzys

 Trener prowadzący: Robert Zych

Image result for flaga brytyjska  Szkolenie prowadzimy również w języku angielskim

Jeśli potrzebują Państwo więcej informacji, lub chcą otrzymać pełny folder szkolenia zapraszamy do kontaktu:
Magdalena.trembinska@kontraktosh.pl
+ 48 668 636 463

Jesteś zainteresowany szkoleniem?


Zgoda na otrzymywanie informacji (?)
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (?)

Zobacz również

Email marketing powered by FreshMail
 

Email marketing powered by FreshMail
 
22 843 90 70
kontraktosh@kontraktosh.pl