Powrót do listy szkoleń

Szkolenie: PSYCHOLOGIA SZEFA II: SZEF W ROLI COACHA

Dla kogo:
Program ten skierowany jest do szefów, którzy chcą podnieść swoje umiejętności prowadzenia rozwoju podwładnych poprzez coaching. Celem warsztatu jest trening coacha w umiejętności prowadzenia rozmowy coachingowej oraz procesu coachingu, tak aby zwiększyć samodzielność i odpowiedzialność pracowników w jego zespole.

Czego nauczysz się podczas szkolenia:
• Jak odróżnić rozmowę coachingową od rozmowy oceniającej ?
• Jak wspólnie z pracownikiem planować jego rozwój, wyznaczać cele rozwojowe?
• Jak przeprowadzić rozmowę coachingową oraz zaplanować proces coachingowy (etapy, zasady prowadzenia treningu)?
• Jak zakreślać swoją odpowiedzialność, rolę w pracy coachingowej z pracownikiem?
• Jak przekazywać pozytywną i negatywną informację zwrotną, tak aby nie urazić pracownika?

Forma szkolenia:
– w zależności od potrzeb grupy, szkolenia mają formę jedno lub dwu dniowych warsztatów
– zajęcia prowadzone są przez 2 trenerów lub jednego w zależności od wielkości grupy
– warsztaty łączą części wykładowe z treningiem umiejętności

Program bazowy/Podstawa dydaktyczna:
Szef w roli Coacha – jeden z pierwszych w Polsce autorski program treningowy dla szefów, przygotowany przez Wojciecha Badurę i Roberta Zycha autorów książki: Szef w roli Coacha Jak coaching on the job pomaga podopiecznym w poszukiwaniu rozwiązań

Jeśli potrzebują Państwo więcej informacji, lub chcą otrzymać pełny folder szkolenia zapraszamy do kontaktu:

Magdalena.trembinska@kontraktosh.pl
+ 48 668 636 463

Jesteś zainteresowany szkoleniem?


Zgoda na otrzymywanie informacji (?)
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (?)

Zobacz również

22 843 90 70
kontraktosh@kontraktosh.pl

Email marketing powered by FreshMail
 

Email marketing powered by FreshMail