Powrót do listy szkoleń

Szkolenie: Efektywność osobista czyli jak podejmować wyzwania i zwiększać swoją skuteczność w biznesie poprzez efektywne działania – szkolenie otwarte

 

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest: zwiększenie efektywności biznesowej poprzez umiejętność skutecznego podejmowania wyzwań w czasie działań biznesowych oraz samorealizacji.

Celami dodatkowym są:

✓  Zwiększenie umiejętności stawiania sobie celów, zarządzania sobą w czasie.
  Zwiększenie umiejętności budowania skuteczności w działaniu.
  Zainspirowanie budowania zdolności koncentracji na kluczowych umiejętnościach osobistych.
  Nauczenie Cię jak unikać rozproszenia energii do działań biznesowych.

DLA KOGO?

Uczestników, którzy:

  Mają osobistą motywację do podnoszenia swojej efektywności w biznesie.
  Wierzą, że rozwój zarządzanych zespołów jest fundamentem osiągania wyników.
  Są przykładem dla swoich podopiecznych w pracy i codziennym życiu.
  Wiedzą, że systematyczne podnoszenie swoich umiejętności buduje skuteczność w działaniu.
✓  Chcą świadomie angażować się w rozwój umiejętności zarządzania sobą w czasie.
  Świadomie podnoszą wiedzę i umiejętności z zakresu stawiania celów, zarządzania sobą w czasie.

Korzyści:

  Dla menedżera: Zwiększona efektywność w działaniu, Twój zespół motywują osiągane rezultaty.
  Dla zespołu: Zwiększona motywacja w oparciu o podejmowanie wyzwań.
  Dla HR: Efektywny program, będący częścią Polskiej Szkoły Coachingu Kontrakt.
  Dla Dyrektora Generalnego: Budowanie u menedżerów postawy skoncentrowanej na działaniu i zamykaniu sprzedaży.

CZYM SIĘ CHARAKTERYZUJE? CO ZYSKASZ?

Program Efektywność Osobista jest programem rozwoju liderów i zespołów, który pomaga budować efektywność poprzez jego samodoskonalenie.

Program koncentruje się na uczeniu i trenowaniu umiejętności:

✓  Diagnozowania swojego stylu efektywności osobistej.
  Koncentracji na kluczowych umiejętnościach biznesowych.
  Unikania rozproszenia energii i działań.
  Wyznaczania zadań w których jesteśmy kompetentni.
✓  Asertywnej selekcji zadań, które nas oddalają od celu biznesowego.
  Rozumienia i korzystania ze swoich największych zalet i silnych stron.
  Radzenia sobie z własnymi przekonaniami ograniczającymi w efektywności osobistej.
  Radzenia sobie z „chaosem informacyjnym”.
  Wypracowania mechanizmów wzmacniania swojej wiary i siły w biznesie.
✓  Zabezpieczenia się przed ryzykiem utraty kontroli nad zadaniami.

 Program szkolenia obejmuje program rozwojowy  ( 8 godzinny warsztat szkoleniowy)

 Program jest spójny z :

  metodologią International Coach Federation,
  International Coach Community oraz
  metodologią Coachingu Narzędziowego Kontrakt.

Każdy z uczestników otrzymuje:

  Informację zwrotną w jaki sposób rozwijać swoją efektywność osobistą.  
  Zbudowany indywidualnie plan rozwoju.

 

ZAPISY

Aby się zapisać lub gdyby pojawiły się pytania w kwestii tego szkolenia skontaktuj się z : Joanna Bonisławska  tel. +48 602 290 669,    joanna.bonislawska@kontraktosh.pl

Na to szkolenie możesz uzyskać dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO) {link do szkolenia}

 

 

 

TRENER PROWADZĄCY SZKOLENIE

 

Zainspiruj się jak rozwinąć umiejętności osobiste do zwiększenia angażowania się w swój rozwój zarządzania sobą w czasie. 

Robert Zych

Współwłaściciel zarządzający  Kontrakt OSH , szef, trener, coach

Od 1986 roku do 1993 handlowiec współpracujący z polskimi małymi firmami rodzinnymi. Do 1997 roku handlowiec i menedżer w globalnej korporacji. Od 1997 roku twórca i współwłaściciel Ośrodka Szkolenia Handlowców (OSH), który w 2002 roku połączył się z firmą Kontrakt w Grupę Szkoleniową Kontrakt -OSH. Odpowiedzialny za zarządzanie tą spółką. Współzałożyciel Polskiej Szkoły Coachingu Kontrakt i Polskiej Szkoły Trenerów Biznesu Kontrakt.

Autor książek dla liderów i handlowców: „Gen Sprzedawcy”, „Lider Sprzedaży”, „Klient w centrum uwagi”,  współautor książki dla szefów i coachów  „Szef w roli Coacha” oraz „Szef w relacji z zespołem”.

Od 1997 roku zajmuje się prowadzeniem projektów szkoleniowych, nastawionych na osiągnięcie wyników i budowanie zaangażowania w organizacjach. Specjalizuje się w projektach dla liderów, szefów oraz aktywnej sprzedaży. Pracuje zgodnie z wartościami Kontrakt – OSH.

Jest skoncentrowany na osiąganiu efektów, tworzy warunki do rozwoju klientów i współpracowników. Pracuje w oparciu o metodologię Insight Discovery. Jest  coachem supervisorem Polskiej Izby Coachingu.

PROGRAM SZKOLENIA:

Program szkolenia prowadzony jest pod patronatem Polskiej Szkoły Coachingu  Kontrakt.

 Dzień I

  1. Efektywność w biznesie (8 godzinny aktywny warsztat inspiracji i umiejętności). Poznanie i ćwiczenia modelu efektywności:

  Umiejętność koncentracji na kluczowych umiejętnościach.
  Umiejętność wyznaczania priorytetów.
Umiejętność radzenia sobie z przekonaniami.
  Umiejętność odmawiania.
✓  Wprowadzenie praktyk w zależności od swojego typu osobowości.

 

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

 
Terminy:18 września 2020 r.
Czas trwania:1 dzień
Miejsce:Sale Niedźwiedzia, Warszawa Mokotów
Cena netto: 1450 netto zł/osobę + 23% VAT za osobę
Trenerzy: ADAM STANISZEWSKI
 

Warunki organizacyjne:

Liczba uczestników: min 3 –  max  10 osób.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu warsztatów w przypadku nie zebrania minimalnej liczny uczestników.
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia lub maila oraz wpłata przed szkoleniem.

Szkolenie prowadzone jest przez jednego trenera w kameralnej grupie ze  względu na efektywność szkolenia.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia mailem oraz wpłata przed szkoleniem. Do powyższej ceny należy doliczyć 23% VAT.

Cena nie zawiera kosztów noclegu.

Cena obejmuje: usługę, wyżywienie (przerwy kawowe, lunch), skrypt szkoleniowy.

 

ZOBACZ WSZYSTKIE SZKOLENIA OTWARTE

 

 

Zarezerwuj miejsce

Zgadzam się na otrzymywanie informacji przez telefon i oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności
Zgadzam się na otrzymywanie informacji poprzez email i oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności

22 843 90 70
kontraktosh@kontraktosh.pl

Email marketing powered by FreshMail
 

Email marketing powered by FreshMail