Powrót do listy szkoleń

Szkolenie: Lider sprzedaży – szkolenie otwarte

Lider sprzedaży szkolenie otwarte

Na to szkolenie możesz uzyskać dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO) {link do szkolenia}

Aby się zapisać lub gdyby pojawiły się pytania w kwestii tego szkolenia skontaktuj się z : Joanna Bonisławska  tel. +48 602 290 669,    joanna.bonislawska@kontraktosh.pl

CEL SZKOLENIA Lider sprzedaży

Celem szkolenia jest inspiracja do treningu umiejętności liderskich, tak istotnych w dzisiejszych czasach, w których sukces całej firmy zależy od tego, czy zespoły sprzedaży są efektywne. Program Lider Sprzedaży powstał w oparciu o 20 lat doświadczeń polskich szefów i liderów, którzy dzielili się z nami swoimi bolączkami i sukcesami.

Jest to program dla tych wszystkich, którzy nawet, gdy nie są formalnymi szefami, to pełnią funkcję liderów sprzedaży, gdyż pracują z celami, motywują oraz umiejętnie komunikują się z handlowcami angażując ich do aktywnej sprzedaży.

DLA KOGO?

Program rozwojowy skierowany do szefów, którzy chcą podnieść swoje umiejętności prowadzenia podwładnych poprzez aktywne angażowanie w sprzedaż.

CZYM SIĘ CHARAKTERYZUJE? CO ZYSKASZ?

✓ Umiejętności stawiania celów i zadań w sprzedaży.
✓ Umiejętności monitorowania i rozliczania zespołów sprzedaży.
✓ Umiejętności motywowania handlowców do aktywnej sprzedaży.
✓ Umiejętność: jak angażować pracowników w sprzedaż?
✓ Rola i odpowiedzialność kierownika/menedżera – menedżer vs lider, budowanie i zarządzanie zespołem.
✓ Jak komunikować strategie sprzedażowe?
Wyzwania lidera – odwaga menedżerska, która wymaga podejmowania i komunikowania trudnych decyzji i balansu pomiędzy aspektem biznesowym a aspektem ludzkim.

 

TRENER PROWADZĄCY SZKOLENIE

Zrzut ekranu 2015-07-20 o 15.36.10

Zainspiruję Cię jak efektywnie prowadzić rozwój podwładnych poprzez aktywne angażowanie w sprzedaż.

Robert Zych

Współwłaściciel zarządzający Kontrakt OSH , szef, trener, coach

Od 1986 roku do 1993 handlowiec współpracujący z polskimi małymi firmami rodzinnymi. Do 1997 roku handlowiec i menedżer w globalnej korporacji. Od 1997 roku twórca i współwłaściciel Ośrodka Szkolenia Handlowców (OSH), który w 2002 roku połączył się z firmą Kontrakt w Grupę Szkoleniową Kontrakt -OSH. Odpowiedzialny za zarządzanie tą spółką. Współzałożyciel Polskiej Szkoły Coachingu Kontrakt i Polskiej Szkoły Trenerów Biznesu Kontrakt.

Autor książek dla liderów i handlowców: „Gen Sprzedawcy”, „Lider Sprzedaży”, „Klient w centrum uwagi” , współautor książki dla szefów i coachów „Szef w roli Coacha” oraz „Szef w relacji z zespołem.”

Od 1997 roku zajmuje się prowadzeniem projektów szkoleniowych, nastawionych na osiągnięcie wyników i budowanie zaangażowania w organizacjach. Specjalizuje się w projektach dla liderów, szefów oraz aktywnej sprzedaży. Pracuje zgodnie z wartościami Kontrakt – OSH.

Jest skoncentrowany na osiąganiu efektów, tworzy warunki do rozwoju klientów i współpracowników. Pracuje w oparciu o metodologię Insight Discovery. Jest coachem supervisorem Polskiej Izby Coachingu.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 

1. Sprzedaż nie znosi demokracji.
Czy mam być dyrektywnym czy partycypacyjnym liderem w kierowaniu zespołem sprzedaży?
✓ W jakich sytuacjach warto podejmować szybkie, dobre decyzje w sprzedaży?
✓ Kiedy warto konsultować się ze swoim zespołem sprzedaży?
✓ Czy w sprzedaży jest miejsce na partycypację i delegowanie?

Forma: wykład plus ćwiczenia na modelu Vroom – Yeton

2 . Autorytet lidera sprzedaży
„Można ludzi zmusić, aby biegli ale nie można ich zmusić, aby stale zwiększali prędkość biegu.”

✓ Jak w dzisiejszych zespołach sprzedaży budować swój autorytet?
✓ Kiedy handlowcy w zespole sprzedaży angażują się z całego serca a kiedy podporządkowują się, bo obawiają się negatywnych konsekwencji?
✓ Jakie działania podejmować, aby budować zaufanie do siebie i wzmacniać swój autorytet ?

Forma: wykład plus ćwiczenia na bazie modelu Lencioni

3. Odpowiedzialność w polskich zespołach sprzedaży

✓ Jaką formę komunikacji przyjąć kiedy staję się nowym liderem zespołu sprzedaży?
✓ Kiedy warto wykazać się odwagą menedżerską?
✓ Jak korzystać z przykładów odpowiedzialnych handlowców, aby budować odpowiednie postawy w zespole?
✓ Jak koncentrować swój zespół na tym na co mamy wpływ oraz jak organizować swoją prace z zespołem sprzedaży?

Forma: wykład plus ćwiczenia na bazie modelu Haman-Gut

4. Praca z celami i motywacja w zespole sprzedaży – umiejętności lidera sprzedaży

✓ Jak wyznaczać mierzalne cele w sprzedaży?
✓ Jak prowadzić rozmowy monitorujące poziom realizacji celów?
✓ Jak udzielać negatywnej informacji zwrotnej w przypadku braku realizacji zadań i celów?
✓ Najczęstsze pułapki w pracy z celami w Polsce.
✓ Siła motywacji pozafinansowej i siła motywacji finansowej w sprzedaży – najlepsze polskie praktyki.
✓ Główne zadanie lidera sprzedaży stawianie i monitorowanie realizacji celów sprzedażowych.

Forma: wykład plus ćwiczenia na bazie modelu SMART

 

5. Spotkania sprzedaży – komunikacja w sprzedaży i praca z podległymi handlowcami

✓ Lider jako dobry komunikator – pułapki w komunikacji.
✓ Kiedy i jak komunikować wyzwania i decyzje?
✓ Radzenie sobie w trudnych sytuacjach interpersonalnych w relacji lider – handlowiec (ćwiczenia case study).
✓ Krótkie motywujące spotkania sprzedaży – model 3 typów spotkań.

Forma: ćwiczenia plus wykład na bazie modelu Lencioni i Holmes

6. A. Jak komunikować się z różnymi typami sprzedawców (typologia osobowości) ?

✓ Jak motywować handlowca, który wścieka się, irytuje się, demotywuje się jak słyszy od swojego lidera co ma zrobić?
✓ Jak motywować sprzedawcę oczekującego od lidera sprzedaży konkretnej rekomendacji?
✓ Jak motywować sprzedawcę nastawionego na wyzwania i osiąganie celów sprzedaży?
✓ Jak motywować sprzedawcę ceniącego bezpieczeństwo i unikającego kłopotów?
✓ Jak motywować skrajnie zgodnego sprzedawcę, kiedy jako lider sprzedaży nigdy nie jesteś pewien „co w jego duszy gra?”?
✓ Jak motywować krytycznego, negującego sprzedawcę?
✓ Jak motywować osobistych i rzeczowych handlowców do wytężonego wysiłku w sprzedaży?

Forma: ćwiczenia na bazie modelu Haman – Gut

6. B. Ufaj i kontroluj

✓ Jak wymagać ilościowych celów w sprzedaży?
✓ Jak egzekwować tak aby motywować?
✓ W jaki sposób ma reagować lider sprzedaży w przypadku braku realizacji zadań sprzedażowych?
✓ Jak tworzyć warunki dla handlowców do aktywnej sprzedaży?
✓ Lider sprzedaży sztywno stosuje metodę „mówię ci co masz zrobić i kontroluję jak to robisz”

Forma: ćwiczenia na bazie case study z życia polskich liderów sprzedaży

7 . Podsumowanie i action plan dla każdego lidera sprzedaży

5 praktyk liderów zwycięskich zespołów sprzedaży w oparciu o doświadczenie 20 lat współpracy z firmami w Polsce. (Jak zbudować zwycięski zespół sprzedaży?)

✓ Praktyka 1: wie, kiedy być partycypacyjnym, a kiedy dyrektywnym
✓ Praktyka 2: ciągle rozwija swój zespół
✓ Praktyka 3: skłania zespół do otwartej komunikacji
✓ Praktyka 4: tworzy warunki do pomagania sobie
Praktyka 5: potrafi przydzielać zadania do zdolności handlowców

Forma: Praca indywidualna

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Terminy:18 czerwca  2019 r.
Czas trwania:1 dzień
Trenerzy:Robert Zych lub Tomasz Główka
Miejsce:Sale Niedźwiedzia, Warszawa Mokotów
1 500 zł/osobę +23% VAT

Cena jest ceną netto i obejmuje usługę, komplet materiałów oraz lunch i przerwy kawowe.

Każdy z uczestników otrzyma książkę z dedykacją autora

 

Lider Sprzedazy

Tak książka to poradnik dla lidera. Pomoże Ci zbudować właściwe relacje z zespołem, by się rozwijał. Podpowie w jaki sposób stosować omówioną w rozdziale strategię w zależności od typu sprzedawcy. Wartością dodaną są faktyczne przykłady z życia autora.

 

Warunki organizacyjne:

Liczba uczestników: min 6 os – max 16 os.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu warsztatów w przypadku nie zebrania minimalnej liczny uczestników.
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia lub maila oraz wpłata przed szkoleniem.
Podczas szkolenia nie zapewniamy noclegu.
Do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT.
kliceu 4 

W celu uzupełnienia wiedzy liderskiej zapraszamy do zapoznania się z propozycją uzupełniającą do szkolenia otwartego.

 

Badanie

DISC

To zaawansowane narzędzie służące do diagnozy indywidualnych predyspozycji i talentów, opisujące naturalny sposób podejmowania decyzji, elementy motywujące uczestnikósw i wskazujące ich potencjalne/naturalne obszary rozwoju.

ZOBACZ WSZYSTKIE SZKOLENIA OTWARTE

Zarezerwuj miejsce

Zgadzam się na otrzymywanie informacji przez telefon i oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności
Zgadzam się na otrzymywanie informacji poprzez email i oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności

Zobacz również

22 843 90 70
kontraktosh@kontraktosh.pl

Email marketing powered by FreshMail
 

Email marketing powered by FreshMail