Powrót do listy szkoleń

Szkolenie: PSYCHOLOGIA SZEFA. Jak budować autorytet szefa i zaangażowanie w zespole? Warsztat dla młodych stażem szefów.

DLA KOGO?

Dla menedżera: Twoje działania skoncentrowane na budowaniu Twojego autorytetu.

Najważniejszymi elementami są pogłębione doświadczenie Psychologii Szefa i zasad prowadzenia zespołu w pierwszych miesiącach szefowania, jej utrwalenie w czasie symulacji i omówienie wniosków.

Oczekiwanym efektem warsztatów jest wdrożenie umiejętności Psychologii Szefa i stosowanie zasad prowadzenia zespołu

Warsztat Psychologia szefa. Jak budować autorytet i zaangażowanie w zespole?  przeznaczony jest dla młodych stażem, menadżerów , którzy chcą:

 • Dowiedzieć się jak motywować swój zespół.
 • Jak nauczyć się efektywności w prowadzeniu zespołu poprzez motywację.
 • Nauczyć się jak wywierać wpływ poprzez nazywanie intencji szefowskich.
 • Rozwijać kompetencje pracowników poprzez feedback i stawianie wyzwań.
 • Podejmować ważne decyzje.
 • Angażować zespół do współpracy.
 • Wspierać swój zespół, aby osiągnąć założone cele.

 

Aby się zapisać lub gdyby pojawiły się pytania w kwestii tego szkolenia skontaktuj się z : Robert Zych tel. 602 632 390, robert.zych@kontraktosh.pl

Na to szkolenie możesz uzyskać dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO) {link do szkolenia}

 

 

Szkolenia mają formę 1 dniowych warsztatów biznesowych.

Innowacyjna gra strategiczna połączona z treningiem umiejętności.

Piątek  23.10.2020 r.   godz: 09.00 do 17.00

Uczenie poprzez doświadczenie, grę szkoleniową, symulacje warsztatowe.

Uczestnicy otrzymują książkę Szefie Angażuj Zespół.

PROGRAM SZKOLENIA:

 

Tytuł modułuOpis modułu
09.00 – 10.30

Moduł DISC BAI. Wprowadzenie do różnorodności w zespole DISC BAI

−        Nazwanie celów i przebiegu oraz oczekiwań uczestników szkolenia dotyczących prezentowanego programu.

−        Wprowadzenie do programu Psychologia Szefa

– Jak budować autorytet?

−        Wprowadzenie do 6 ról zespołowych.

−        Jak kierować zróżnicowanym zespołem

Ćwiczenie: Moje najsilniejsze talenty zespołowe.

Jak diagnozować różnorodność w zespole, którym kieruję

Narzędzia: DISC BAI

Korzyści dla uczestników: Diagnoza swoich silnych stron w zarządzaniu. Mapa swojego zespołu

10.30 -12:00

Moduł Psychologia Szefa Huragan Katrina (gra szkoleniowa)

 

 

−        Ćwiczenie: Uczestnicy zamieniają się w ekipy ratownicze. Przenosimy się do 2005 roku kiedy w Nowy Orlean uderzył Huragan Katrina. Uczymy się jak zarządzać zespołem w obliczu zmian i wyzwań. Trenujemy umiejętności: wyznaczania celów, radzenia sobie w kryzysie, planowania i współpracy w ekstremalnych warunkach.

−        Każdy z Menedżerów przygotowuje swoją strategię poprowadzenia misji ratowniczej. Pracujemy w taki sposób, aby ochronić ludzi przed powodziami, pożarami, zamieszkami.

−        Narzędzie: decyzja szefowska i expose lidera – karta expose i karta decyzji szefowskiej, dekalog zespołów ratunkowych do wykorzystania przez menedżerów

−        Korzyści dla uczestników: trening prowadzenia zespołu w wymagającym środowisku w którym zmiana jest normą. Uczymy się 10 zasad dobrej postawy w czasie kryzysu.

 

12.00 -15.30

Moduł Psychologia Szefa – Dobra postawa w kierowaniu zespołem

 

−        Ćwiczenie W oparciu o modele Psychologii Szefa trenujemy umiejętności komunikowania ważnych decyzji, doceniania, komunikowania nowego kontraktu, radzenia sobie z spadkiem motywacji w zespole. Ćwiczymy korzystając z modelu ćwiczeń i pracę z kamerą video.

−        Narzędzie: model 10 zasad dobrej postawy, model trudnej decyzji, model doceniania, model zawierania kontraktu, 4 stopniowy model radzenia sobie ze spadkiem motywacji

−        Korzyści dla uczestników: Wzmacniamy behawioralne umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach pracy z zespołem. Każdy szef trenuje konkretne umiejętności zawodowe potrzebne w codziennej pracy. Wszystko po to, aby zmniejszyć stres prowadzenia trudnych rozmów i zwiększyć satysfakcję szefa i pracownika ze współpracy

 

15:30 – 17:00

Moduł Psychologia Szefa – Zespół (specyfika polskich zespołów biznesowych)

 

 

 

−        Ćwiczenie W oparciu o modele Psychologii Szefa trenujemy umiejętności motywowania zespołu w fazach zależności i różnicowania a także konfrontacji z liderem. Ćwiczymy korzystając z modelu ćwiczeń i pracę z kamerą video.

−        Narzędzie: model Szefie Angażuj zespół opisany w książce

−        Korzyści dla uczestników: Wzmacniamy behawioralne umiejętności prowadzenia zespołu. Ćwiczymy efektywne przeprowadzanie zespołu od fazy bierności do różnicowania. Trenujemy radzenie sobie w trudnych sytuacjach grupowych takich jak faza kryzysu odpowiedzialności i faza konfrontacji z wartościami szefa

 

 

Podsumowanie warsztatu. Zadanie wdrożeniowe dla każdego uczestnika.  Sesja informacji zwrotnej. Uruchomienie 6 tygodniowego wdrożenia na platformie on-line

Planowanie realnych działań. Przygotowanie planu realizacji Indywidualnego Celu Rozwojowego. Sesja Feed Forward.

 

 

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE:

Terminy: 23. 10. 2020 r.
Czas trwania:1 dzień (09:00-17:00)
Miejsce:Sale Niedźwiedzia, Warszawa Mokotów
Cena netto: 1 500 zł  netto + 23% VAT za osobę
Trener:Robert Zych
 

Warunki organizacyjne:

Liczba uczestników: min 2 os – max 12 os.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu warsztatów w przypadku nie zebrania minimalnej liczny uczestników.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia lub maila oraz wpłata przed szkoleniem.

Cena jest ceną netto i obejmuje usługę, badanie indywidualne DISC BAI,   książkę Szefie angażuj zespół, catering (przerwy kawowe, lunch), skrypt szkoleniowy.

 

Do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT

 

Cena nie zawiera kosztów noclegu.

TRENER PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Robert Zych

Współwłaściciel zarządzający Kontrakt OSH , szef, trener, coach

Od 1986 roku do 1993 handlowiec współpracujący z polskimi małymi firmami rodzinnymi. Do 1997 roku handlowiec i menedżer w globalnej korporacji. Od 1997 roku twórca i współwłaściciel Ośrodka Szkolenia Handlowców (OSH), który w 2002 roku połączył się z firmą Kontrakt w Grupę Szkoleniową Kontrakt -OSH. Odpowiedzialny za zarządzanie tą spółką. Współzałożyciel Polskiej Szkoły Coachingu Kontrakt i Polskiej Szkoły Trenerów Biznesu Kontrakt.Autor książek dla liderów i handlowców: „Gen Sprzedawcy”, „Lider Sprzedaży”, „Klient w centrum uwagi” współautor książki dla szefów i coachów „Szef w roli Coacha” oraz książki jak rozwijają się zespoły „Szef w relacji z zespołem”.

 

Od 1997 roku zajmuje się prowadzeniem projektów szkoleniowych, nastawionych na osiągnięcie wyników i budowanie zaangażowania w organizacjach.

Specjalizuje się w projektach dla liderów, szefów oraz aktywnej sprzedaży. Pracuje zgodnie z wartościami Kontrakt – OSH.

Jest skoncentrowany na osiąganiu efektów, tworzy warunki do rozwoju klientów i współpracowników. Pracuje w oparciu o metodologię Insight Discovery,

DISC BAI, LESTAN z Yale School of Managment.  Jest  coachem supervisorem Polskiej Izby Coachingu.

 

Zarezerwuj miejsce

  Zgadzam się na otrzymywanie informacji przez telefon i oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności
  Zgadzam się na otrzymywanie informacji poprzez email i oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności

  Zobacz również

  22 843 90 70
  kontraktosh@kontraktosh.pl

  Email marketing powered by FreshMail
   

  Email marketing powered by FreshMail