Powrót do listy szkoleń

Szkolenie: PSYCHOLOGIA SZEFA. SZEF TO ZAWÓD- szkolenie otwarte

W przypadku pytań o to szkolenie, skontaktuj się z: Renata Gielo tel. +48 605 305 715, biuro@kontraktosh.pl

ZAKRES SZKOLENIA

 Zajęcia koncentrują się na uczeniu i trenowaniu:

 • Rozwiązywania konfliktów, posługując się kategoriami interesów i problemów, a nie stanowisk i argumentów.
 • Przekazywania i egzekwowania trudnych decyzji, oszczędzając swój czas i motywując podwładnych do wzięcia odpowiedzialności (użycie modelu i algorytmu).
 • Nagradzania i karania pracowników z wykorzystaniem dużej puli motywacyjnej.
 • „Odtruwania” osłabionych pracowników i pomagania im, a nie wyręczania w samodzielnym rozwiązywaniu problemów.
 • Przekazywania użytecznych informacji zwrotnych zamiast destrukcyjnych ocen.
 • Wchodzenia w rolę mediatora, a nie sędziego w sytuacjach konfliktu interesu między podwładnymi, gdy nie istnieje rozstrzygająca reguła.

PROGRAM SZKOLENIA

_________________________________________________________________Dzień pierwszy

 1. Wstępny kontrakt. Rozpoznanie potrzeb oraz oczekiwań uczestników.
 2. Szef to zawód – wykład o filozofii szefowskiej i wymiana doświadczeń.
 3. Podstawowe narzędzia budowania dobrego kontaktu z podwładnym:
  • odsłanianie intencji oraz interesów szefa – przeciwdziałanie destrukcyjnym projekcjom,
  • trudne pytania – zdobywanie ważnych informacji o podwładnym oraz podejmowanie ważnych tematów,
  • parafraza interesów podwładnego, zapobieganie nieporozumieniom i otwieranie wielu możliwości do zaspokojenia potrzeb pracownika zaspokojenia (ćwiczenia w parach i trójkach)
 1. Model negocjacji nastawionych na współpracę. Podstawowy sposób regulowania konfliktu interesów oraz budowania współpracy i współodpowiedzialności w relacji szef – podwładny. (psychodrama, zapis i analiza video.)
 2. Szef w polu decyzji. Trenowanie algorytmu przekazywania trudnej decyzji i profesjonalnego odmawiania pracownikom. (psychodramy, zapis i analiza video, praca w podgrupach).
 3. Jak odmawiać pracownikom, profesjonalnie zwalniać i przekazywać niewygodne polecania służbowe. Trening z wykorzystaniem algorytmu trudnej decyzji i bazowych technik asertywności szefa:
  • zdarta płyta,
  • stawianie granic,
  • negocjacje nastawione na współpracę

___________________________________________________________________Dzień drugi

 1. Expose szefa. Wyznaczanie podwładnym granic i komunikowanie maksymalnych preferencji zgodnie z systemem wartości szefa. Psychodramy – indywidualne wystąpienia.
 2. Algorytm karania i nagradzania. Jak motywować podwładnych i budować ich odpowiedzialność wdrażając negatywne i pozytywne konsekwencje. (psychodramy z używaniem bazowego standardu, praca w podgrupach).
 3. Rozszerzenie listy możliwych sankcji i dolegliwości oraz nagród i sposobów doceniania – „burza mózgów”.
 4. Typowe trudne sytuacje w roli szefa. Jak kształtować u podwładnych postawę samodzielności i odpowiedzialności w sytuacji konfliktu interesów? (psychodramy, trenowanie nowych narzędzi psychologicznych).
 5. Szef w polu prośby. Ćwiczenie używania algorytmu od prośby do negocjacji, który wymusza postawę odpowiedzialności i zjednuje przełożonego do współpracy.

___________________________________________________________________Dzień trzeci

 1. Jak przeciwstawiać się osłabnięciu entuzjazmu u pracowników oraz mobilizować ich do działań w polu, na który mają wpływ?
 2. Algorytm radzenia sobie z narzekającymi i „marudzącymi” pracownikami:
  • wysłuchać i wzmocnić, przypominając pozytywy,
  • pomóc nazwać problem do rozwiązania na poziomie zagrożonych interesów i granicy wpływu
  • wysiłek podwładnego, współpraca i pomoc szefa, albo sankcje za niechęć do współpracy i brania odpowiedzialności.
 1. Szef w roli mediatora. Jak rozwiązywać konflikty w zespole, „zmuszając” podwładnych do współpracy i odpowiedzialnej postawy (psychodramy, praca w małych grupach, trenowanie algorytmu mediacji)
 2. Planowanie realnych zmian w działalności w relacji szef-podwładny oraz podsumowanie szkolenia.

 

Informacje ogólne:

Terminy:9-11 września 2020, 7-9 października 2020, 18-20 listopada 2020
Czas trwania:2,5 dnia
Miejsce:Dwór Konstancin k/ Warszawy
Cena:4 500 zł/osobę
Cena obejmuje usługę, zakwaterowanie (2 noclegi), wyżywienie, skrypt szkoleniowy. Do powyższej ceny należy doliczyć 23% VAT
Trenerzy:Autorzy książki „Psychologia szefa” Wojciech Haman, Jerzy Gut

WARUNKI ORGANIZACYJNE

Liczba uczestników: min 6 os – max 12 os. Ze względu na bezpieczeństwo uczestników grupy szkoleniowe nie będą liczniejsze, niż 12 osób. Zapewniamy dużą salę szkoleniową, aby była możliwość zachowania 2-metrowej odległości pomiędzy uczestnikami.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu warsztatów w przypadku nie zebrania minimalnej liczby uczestników.

Szkolenie dla grupy liczącej do 10 osób może prowadzić jeden z trenerów.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia mailem na adres biuro@kontraktosh.pl oraz wpłata przed szkoleniem.

Zapewniamy także specjalną gwarancję naszej firmy – osobom niezadowolonym z warsztatu zwracamy pieniądze za usługę (odliczając tylko koszty utrzymania).

W przypadku odwołania swojego uczestnictwa na mniej niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, zastrzegamy sobie prawo nie zwracania całej kwoty za szkolenie.

Aby zapisać się na to szkolenie, skontaktuj się z: Renata Gielo biuro@kontraktosh.pl, tel +48 605 305 715

ZOBACZ WSZYSTKIE SZKOLENIA OTWARTE

Zarezerwuj miejsce

Zgadzam się na otrzymywanie informacji przez telefon i oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności
Zgadzam się na otrzymywanie informacji poprzez email i oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności

Zobacz również

22 843 90 70
kontraktosh@kontraktosh.pl

Email marketing powered by FreshMail
 

Email marketing powered by FreshMail