Decision Making For Leaders by Kontrakt-OSH

Miło nam poinformować, że kolejne dwa nasze programy rozwojowe:
Grytviken Game oraz Decision Making for Leaders stały się znakami towarowymi i uzyskały ochronę Urzędu Patentowego RP.

Grytviken Game
Decision Making For Leaders

PSYCHOLOGIA SZEFA II: SZEF W ROLI COACHA

Program ten skierowany jest do szefów, którzy chcą podnieść swoje umiejętności prowadzenia rozwoju podwładnych poprzez coaching.

22 843 90 70
kontraktosh@kontraktosh.pl

Email marketing powered by FreshMail
 

Email marketing powered by FreshMail