Szkolenia z zarządzania zespołem to kompleksowy program dla szefów i menedżerów zarządzających zespołem. Szkolenia skierowane są do osób, które przygotowują się do roli osoby zarządzającej oraz osób, które posiadają doświadczenie, ale chcą doskonalić swoje kompetencje zarządcze. Szkolenia z zarządzania zawierają elementy motywowania pracowników, inteligencji emocjonalnej, coachingu. Cykl szkoleń oparty jest o wiedzę i doświadczenia polskich menedżerów. Stanowi kompendium kluczowych umiejętności, praktycznych wskazówek oraz potencjalnych zagrożeń, które każdy menedżer zarządzający zespołem powinien znać. Szkolenia mają charakter wykładu teoretycznego z dużą liczbą ćwiczeń, odwzorowujących realne sytuacje.

Szkolenia z przywództwa. Program skierowany jest do managerów średniego i wyższego szczebla oraz osób aspirujących do tej roli. Podstawę dydaktyczną szkoleń z przywództwa stanowią wieloletnie badania i doświadczenia prof. Victor H. Vrooma i jego zespołu z Yale School of Management, model profesora Hackmana oraz najlepsze praktyki motywowania zespołu trenerów KontraktOSH we współpracy z Insight Discovery. Szkolenia z przywództwa przygotowują managerów do świadomego przewodzenia zespołom oraz wykorzystania umiejętności przywódczych adekwatnych do sytuacji oraz zasobów. Szkolenia oparte są na współpracy w grupach oraz analizie konkretnych sytuacji decyzyjnych. W trakcie szkoleń wykorzystywane są narzędzia cyfrowe oraz elementy grywalizacji.

 

 

 • GRYTVIKEN GAME

  Szkolenie dla menedżerów rozwijające ich kompetencje liderskie w unikalny, inspirujący sposób. Uczestnicy programu wyruszają na wirtualną ekspedycję polarną, która na początku XX wieku utknęła w lodach Antarktydy.

  Więcej o szkoleniu
 • DECISION MAKING FOR LEADERS

  Szkolenie dla osób podejmujących istotne decyzje dla firmy, Jest to efektywny program, będący częścią MBA Yale School of Management.

  Więcej o szkoleniu
 • ANGAŻUJĄCY LIDER

  Dla liderów i menedżerów, którzy chcą budować zaangażowane zespoły

  Więcej o szkoleniu
 • LIDER SPRZEDAŻY

  Szkolenie dla szefów i liderów sprzedaży, którzy chcą wzmocnić swoje umiejętności w aktywnym angażowaniu podwładnych w sprzedaż. Szkolenie oparte o doświadczenia polskich menedżerów.

  Więcej o szkoleniu

Szkolenia ze współpracy. Program skierowany do managerów i pracowników współpracujących w sytuacjach podatnych na konflikt. Pełny cykl szkoleń poświęcony jest współpracy a różnych płaszczyznach: współpracy z partnerami, współpracy wewnątrz zespołu oraz współpracy między działami. Uczestnicy nauczą się jak budować zaufanie w zespole, jak wyjść z kryzysu relacji szef-zespół, jak rozwiązywać konflikty. Podstawą dydaktyczną szkoleń ze współpracy jest książka Roberta Zycha „Docenić konflikt”. Szkolenia mają charakter praktyczny. Podczas szkoleń ze współpracy uczestnicy w grupach i indywidualnie ćwiczą poznane strategie zachowania i trenują interakcje podczas scen doświadczania.

Szkolenia ze sprzedaży. Program skierowany jest do sprzedawców, handlowców oraz szefów sprzedaży, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności sprzedażowe. Uczestnicy podniosą swoje kompetencje w zakresie zdobywania nowych Klientów, budowania długotrwałych relacji, radzenia sobie z trudnym Klientem, zamykania sprzedaży. Dodatkowo nauczą się jak radzić sobie i wykorzystać długofalowo odmowę, jak rozpoznać sygnały zakupowe w trakcie prezentacji, jak przykuwać uwagę Klienta. Szkolenia przygotowane są na bazie doświadczeń i badań zespołu KontraktOSH ujętych w książkach „Handlowanie to gra” Wojciecha Hamana i Jerzego Guta oraz „Gen sprzedawcy” Roberta Zycha. Szkolenia są praktycznym uzupełnieniem teorii zawartej w publikacjach.

 • SYSTEM AKTYWNEJ SPRZEDAŻY AIDDA

  System Sprzedaży AIDDA(S) skierowany jest do osób zajmujących się aktywną sprzedażą oraz zwiększeniem sprzedaży u stałych klientów. Szkolenie ze sprzedaży AIDDA(S) koncentruje się na ćwiczeniu praktycznych technik pozyskiwania uwagi klienta, budowaniu zainteresowania ofertą, prezentacji korzyści odpowiednich do typu osobowości klienta.

  Więcej o szkoleniu
 • JAK POZYSKAĆ NOWEGO KLIENTA

  Szkolenie skierowane jest do osób chcących doskonalić swoje umiejętności w zakresie pozyskiwania nowych klientów. Szkolenie cenione jest za praktyczny charakter. Uczestnicy doskonalą swoje umiejętności w zakresie kontaktu z nowym klientem: umawiania się na spotkania sprzedażowe, rozpoznawania potrzeb wymagającego klienta, prezentacji produktu/usługi, radzenia sobie z niechęcią i obiekcjami.

  Więcej o szkoleniu
 • JAK ZAMYKAĆ SPRZEDAŻ

  Szkolenie skierowane jest do osób chcących doskonalić swoje umiejętności w procesie zamykania sprzedaży. Uczestnik nauczy się technik przejścia od prezentacji do oferty, rozpoznawania sygnałów zakupowych, radzenia sobie z sytuacjami bycia zbywanym przez klienta, unikania lub odwlekania decyzji zakupu przez klienta.

  Więcej o szkoleniu
 • HANDLOWANIE TO GRA

  Szkolenie skierowane do zawodowych kupców i osób biorących udział w negocjacjach handlowych. Szkolenie koncentruje się na procesie negocjacji oraz budowaniu relacji z Klientem. Uczestnik pozna zasady negocjacji, taktyki i strategie prowadzenia rozmów.

  Więcej o szkoleniu

Szkolenia z obsługi Klienta. Program skierowany jest do dyrektorów, menedżerów i specjalistów obsługi Klienta oraz osób odpowiadających za sprzedaż i rozwój biznesu. Program kompleksowo przedstawia problematykę od budowania i wdrażania filozofii i strategii obsługi Klienta w firmie po rozwiązywanie trudnych sytuacji w relacjach z klientem jak reklamacje, odzyskiwanie należności od Klienta tak, aby nie ucierpiały na tym relacje. Podstawę dydaktyczną stanowi Client Experience – program badawczy oraz „Klient w centrum uwagi” – autorski program treningowy prowadzony w Polsce dla szefów i zespołów opiekunów klienta, przygotowany przez Roberta Zycha i Małgorzatę Nowak. Szkolenia z obsługi Klienta ukierunkowane są na praktyczne ćwiczenia i rozwiązywanie trudnych sytuacji w relacji z Klientem.

 • KLIENT W CENTRUM UWAGI

  dla menedżerów, szefów, zespołów obsługi klienta oraz osób zarządzających zespołami i przygotowujących się do budowania pozytywnych doświadczeń klientów

  Więcej o szkoleniu
 • JAK ODZYSKIWAĆ PIENIĄDZE OD KONTRAHENTÓW?

  Szkolenie skierowane do handlowców, szefów sprzedaży i właścicieli firm. Uczestnicy nauczą się jak odzyskiwać zaległe należności. Poznają techniki rozmów z dłużnikami, radzenia sobie z wymówkami klientów, egzekwowania należności bez sięgania po sankcje.

  Więcej o szkoleniu
 • JAK RADZIĆ SOBIE Z TRUDNYM KLIENTEM

  Szkolenie skierowane jest do handlowców, szefów sprzedaży i usługodawców. Uczestnicy nauczą się budowania relacji z klientem - również w trudnych sytuacjach takich jak uzasadnione reklamacje, krytyka, próby manipulacji przez klienta. Dowiedzą się jak zwiększyć satysfakcję oraz lojalność klienta i budować relację nastawioną na współpracę.

  Więcej o szkoleniu
 • JAK BUDOWAĆ TRWAŁE RELACJE Z KLIENTEM

  Szkolenie skierowane jest szefów sprzedaży, handlowców i właścicieli biznesu. Uczestnik nauczy się jak budować pełen proces budowania relacji z klientem i nim zarządzać tak, aby przynosił długotrwały pozytywny efekt.

  Więcej o szkoleniu

Akademia Trenerów Biznesu – program dwu-etapowy dedykowany dla osób prowadzących szkolenia dla biznesu i w biznesie. Skierowany jest do kandydatów na trenerów, trenerów wewnętrznych i zewnętrznych, menedżerów, którzy występują w roli szkoleniowca. Celem Akademii Trenerów Biznesu jest wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności prowadzenia szkoleń grupowych i indywidualnych aktywnymi metodami. 80% zajęć odbywa się w formie warsztatu. Podstawą pracy jest nauka narzędzi trenerskich, które można zastosować w praktyce zaraz po zakończeniu danej sesji. W części teoretycznej przedstawimy dorobek współczesnej psychologii szkoleń biznesu oraz modele i standardy pracy trenera, które są owocem wieloletnich doświadczeń Grupy Szkoleniowej Kontrakt-OSH.

 • Polska Szkoła Trenerów

  Program skierowany do osób aspirujących na trenerów oraz osób chcących doskonalić swoje umiejętności w tym zakresie.

  Więcej o szkoleniu
 • PSTB – Etap II

  II etap PSTB jest elitarny. Mogą w nim uczestniczyć jedynie trenerzy, którzy ukończyli jedną z naszych szkół trenerskich: PSTB, STICK, ASTB lub prowadzone przez nas zamknięte szkoły trenerów wewnętrznych.

  Więcej o szkoleniu

Polska Szkoła Coachingu Kontrakt (PSCK) – Program jest wynikiem doświadczenia i potrzeb rynkowych zebranych podczas kilkunastu lat pracy naszego zespołu. Postanowiliśmy pogłębić i usystematyzować nasze szkolenia w zakresie coachingu. Tak powstała Polska Szkoła Coachingu Kontrakt (PSCK). Jest to program certyfikacyjny uprawniający do prowadzenia narzędziowego coachingu handlowego i managerskiego zgodnie ze standardami i wartościami PSCK. Podczas warsztatów główny nacisk położony jest na dostarczanie wiedzy i trening nowych umiejętności coacha oraz na ćwiczenia, które pozwolą zasymilować filozofię i procedury prowadzenia coachinigu narzędziowego Kontrakt w zakresie rozbudowanych standardów managerskich i handlowych.

Referencje

 • Robert Mazur

  Dyrektor Sprzedaży Henkel

  Z pewnością mogę polecić program Decision Making for leaders każdej firmie, która poszukuje programów rozwojowych dla swoich menadżerów. To bardzo ciekawy, atrakcyjny i przydatny program oferujący wiedzę , doświadczenie. Praktyczne narzędzia, które otrzymują uczestnicy są łatwe do wdrożenia w codziennej pracy

 • Michał Kalamat

  Kierownik zespołu Centrum
  Szkoleń Nordea Bank S.A.

  Zaletą współpracy z Kontrakt OSH była kompleksowość propozycji i umiejętność dostosowania jej do indywidualnych potrzeb Klienta. Warto także docenić profesjonalizm kadry prowadzącej warsztaty oraz wysoką skuteczność działania”

 • Małgorzata Igras – Tomczak

  Dyrektor ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Polbank

  Kontrakt OSH jest firmą solidną, profesjonalną, prezentującą odpowiedni poziom orientacji na potrzeby klienta, gwarantującą wysoką jakość szkoleń szytych na miarę. Firma Kontrakt OSH jest godnym polecenia dostawcą szkoleń rozwojowych na najwyższym poziomie

795481943
kontraktosh@kontraktosh.pl

Email marketing powered by FreshMail
 

Email marketing powered by FreshMail