Trenerzy biznesu

ROBERT ZYCHDyrektor Zarządzający

Współwłaściciel zarządzający, szef, trener, coach

Od 1986 roku do 1993 handlowiec współpracujący z polskimi małymi firmami rodzinnymi. Do 1997 roku handlowiec i menedżer w globalnej korporacji. Od 1997 roku twórca i współwłaściciel Ośrodka Szkolenia Handlowców (OSH), który w 2002 roku połączył się z firmą Kontrakt w Grupę Szkoleniową Kontrakt -OSH. Odpowiedzialny za zarządzanie tą spółką. Współzałożyciel Polskiej Szkoły Coachingu Kontrakt i Polskiej Szkoły Trenerów Biznesu Kontrakt. Autor książek dla liderów i handlowców: „Gen Sprzedawcy”, „Lider Sprzedaży”, współautor książki dla szefów i coachów „Szef w roli Coacha".

Od 1997 roku zajmuję się prowadzeniem projektów szkoleniowych, nastawionych na osiągnięcie wyników i budowanie zaangażowania w organizacjach. Specjalizuję się w projektach dla liderów, szefów oraz aktywnej sprzedaży. Pracuję zgodnie z wartościami Kontrakt – OSH, jestem skoncentrowany na osiąganiu efektów, tworzę warunki do rozwoju moich klientów i współpracowników. Pracuję w oparciu o metodologię Insight Discovery. Jestem coachem supervisorem Polskiej Izby Coachingu.

Specjalizuje się w prowadzeniu warsztatów z zakresu umiejętności menadżerskich i sprzedażowych oraz projektach coachingowych.

Specjalizuje się w szkoleniach z obsługi klienta, zajęciach handlowych, szefowskich, wdrażaniu procesu coachingu w organizacjach, sztuce prezentacji.

TOMASZ GŁÓWKATrener, coach

Od 1998 roku związany z branżą finansową. Pracował dla banków, firm ubezpieczeniowych oraz consumer finance, jest praktykiem sprzedaży i zarządzania. Ma doświadczeniE w zarządzaniu różnymi zespołami, kilkuosobowymi – oddział, jak i większymi, kilkusetosobowymi – na poziomie makro-regionu. Pracował również jako trener wewnętrzny, rozwijając umiejętności doradców i managerów. Od 2008 związany z grupą szkoleniową Kontrakt OSH.

Prowadzę szkolenia z zakresu procesu sprzedaży, aktywnego pozyskiwania rynku, zarządzania i kierowania zespołem oraz efektywnej komunikacji.

Anatol ZielnikTrener - Partner

Trener biznesu, jestem absolwentem Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie na Wydziale Prawa i Administracji. Ukończyłem Szkołę Trenerów Biznesu MATRIK w Krakowie oraz Akademię Trenera Biznesu KONTRAKT.
Specjalizuje się w szkoleniach sprzedażowych i z obsługi klienta.

KATARZYNA ŁUKOWSKADoktor nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii, pedagog, trener

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu psychologii emocji, psychologii zarządzania i psychologii sprzedaży. Prowadzi indywidualny coaching dla kadry kierowniczej.

Trener odpowiedzialny za prowadzenie projektów anglojęzycznych

ADAM DZIEDZICTrener, coach narzędziowy

Specjalizuje się w szkoleniach handlowych, szefowskich i coachingowych (narzędziowych) z zakresów handlowania oraz windykacji. Prowadzi coaching narzędziowy: handlowy i windykacyjny.

Prowadzi warsztaty z zakresu sprzedaży, obsługi klienta, coachingu, rozwiązywania konfliktów i asertywności.

Specjalizuję się w szkoleniach z zakresu doskonalenia komunikacji, budowania zespołów, kompetencji menadżerskich, zarządzania zasobami ludzkimi, oceny pracy oraz rozwoju kompetencji sprzedawców, asertywności, rozwiązywania konfliktów i negocjacji, zarządzania czasem, radzenia sobie ze stresem i profilaktyki wypalenia zawodowego.
Współpracuje z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu jako wykładowca w zakresie „Badań marketingowych i prognozowania sprzedaży” w ramach Studiów Podyplomowych Strategie Sprzedaży.

Założyciele

WOJCIECH HAMANWspółwłaściciel, szef, trener, coach
Renata Gielo tel. + 48 605 305 715

Od 1984 roku terapeuta i trener psychologiczny,
Od 1991 roku współwłaściciel firmy Kontrakt, przeprowadził ponad tysiąc warsztatów szkoleniowych.
Współautor kultowego podręcznika "Psychologia szefa. Szef to zawód" oraz "Handlowanie to gra"

W sprawie projektów prowadzonych przez Wojciecha Hamana, prosimy o kontakt z:
Renata Gielo biuro@kontraktosh.pl, tel +48 605 305 715

Renata Gielo tel. + 48 605 305 715
JERZY GUTWspółwłaściciel, szef, trener, coach
Renata Gielo +48 605 305 715

Do 1991 roku zbierał różne doświadczenia zawodowe, głównie praca z ludźmi: szpital psychiatryczny, detoks dla narkomanów, sanatorium dla dzieci z porażeniem mózgowym, kombinat budowlany, Laboratorium Psychoedukacji. Od 1991 roku prowadzenie ze wspólnikami firmy szkoleniowej. Przeprowadził ponad tysiąc warsztatów szkoleniowych.

Specjalizuje się w szkoleniach i coachingu dla wyższej i najwyższej kadry kierowniczej, pomoc przy rozwiązywaniu konfliktów i problemów wewnątrz firm, coaching handlowy i szefowski oraz coaching indywidualny dla menedżerów, pisanie książek i materiałów.

W sprawie projektów prowadzonych przez Jerzego Guta prosimy o kontakt z:
Renata Gielo biuo@kontraktosh.pl, tel. 48 605 305 715

Renata Gielo +48 605 305 715
22 843 90 70
kontraktosh@kontraktosh.pl

Email marketing powered by FreshMail
 

Email marketing powered by FreshMail