Bezpłatny mini-warsztat Decision Making For Leaders

Zgłoś się do nas

A my poprowadzimy dla Twojego zespołu bezpłatny mini-warsztat

Decision Making For Leaders (DMFL) to program, który stworzył Profesor Victor H. Vroom z Yale School of Management po to, aby pomóc liderom efektywnie angażować zespoły w sprawy organizacji. DMFL to esencja ponad 40 lat badań Profesora Vrooma. To pakiet narzędzi, na który składają się:

  • Interaktywne warsztaty oparte na autentycznych scenariuszach (case studies). W czasie tych warsztatów uczestnicy konfrontują swoje poglądy na temat angażowania zespołów, z poglądami innych menedżerów oraz z modelem normatywnym. Konfrontacja ta zawsze owocuje refleksją, wynikiem której jest wyższa efektywność menedżerów jako liderów.
  • Expert System – aplikacja komputerowa pozwalająca menedżerom parametryzować (normalizować) sytuacje i wybierać najbardziej efektywny sposób podejmowania decyzji. Expert System to przydatne narzędzie wspierające menedżerów w ich codziennej pracy z zespołami.

 mini-warsztat DMFL trwa 120 minut. W czasie mini-warsztatu uczestnicy rozwiązują dwa scenariusze case-study, poznają kryteria efektywnego procesu decyzyjnego oraz poznają czynniki, które należy brać pod uwagę dostosowując proces podejmowania decyzji do sytuacji. Uczestnicy otrzymują też podstawowy model decyzyjny oraz testują go na wcześniej rozwiązanych scenariuszach case-study.

mini-warsztat DMFL to dużo więcej niż prezentacja programu! Uczestnicy mini-warsztatu w krótkim czasie 2 godzin otrzymują już wiedzę, doświadczenie i narzędzie menedżerskie. Jest to dla nich efektywnie spędzony czas z jednoczesną możliwością poznania i sprawdzenia programu DMFL.

Zapraszam

Robert Zych

Kontrakt-OSH

Więcej o mnie 

22 843 90 70
kontraktosh@kontraktosh.pl

Email marketing powered by FreshMail
 

Email marketing powered by FreshMail