COACHING NARZĘDZIOWY

Czym jest coaching narzędziowy?

Coaching narzędziowy, znany także jako „on the job”, to zespół działań mających na celu identyfikację mocnych stron oraz obszarów wymagających rozwoju u podopiecznego. Proces ten obejmuje również pomoc coacha w zdobywaniu nowych umiejętności zgodnie z celami zawodowymi podopiecznego.

Kluczowe Założenia:

 • Motywacja do zmian: Podopieczny samodzielnie określa cel.
 • Aktywny udział: Cały proces odbywa się z udziałem podopiecznego.
 • Skupienie na celach zawodowych: Dotyczy wyłącznie sfery zawodowej.

Rola Coacha:

 • Identyfikacja mocnych stron i obszarów do rozwoju.
 • Pomoc w zdobywaniu nowych umiejętności.
 • Wsparcie w realizacji celów zawodowych.

 

Zastosowanie: Wszędzie tam, gdzie szef, lider lub ekspert chce rozwijać umiejętności zawodowe swoich podopiecznych.

Dla kogo

Coaching narzędziowy jest przeznaczony dla osób, które chcą rozwinąć swoje umiejętności i kompetencje zawodowe:

Chcesz nauczyć się nowych umiejętności lub doskonalić te, które już posiadają.

Chcesz awansować lub zmienić stanowisko pracy.

Chcesz poprawić warsztat sprzedaży, zarządzania, współpracy.

Potrzebują wsparcia w realizacji swoich celów zawodowych:

Masz trudności w obszarze zarządzania, współpracy, sprzedaży.

Czujesz się wypalony lub zdemotywowany w pracy.

Chcesz rozwiązywać konflikty i zwiększać efektywność zespołów.

Coaching narzędziowy – dla kogo jest przeznaczony?

Coaching narzędziowy jest stosowany w przypadku osób na różnych stanowiskach i pełniących różne funkcje w organizacji. Poniżej przedstawiam listę stanowisk i funkcji, dla których coaching narzędziowy może być szczególnie korzystny:

Stanowiska kierownicze:

01. Właściciele firm

02. Dyrektorzy, Kierownicy działów

03. Kierownicy projektów

04. Liderzy zespołów

Stanowiska specjalistyczne:

01. Specjaliści ds. marketingu

02. Specjaliści ds. sprzedaży

Wyróżniające cechy​

01. Konkretny cel i ukierunkowanie na działanie:

Coaching narzędziowy koncentruje się na konkretnym celu zawodowym, który chce osiągnąć podopieczny. Coach pomaga mu opracować plan działania i krok po kroku realizować go w miejscu pracy.

02. Praktyczne podejście i wykorzystanie narzędzi:

Coaching narzędziowy wykorzystuje różne narzędzia i techniki, które pomagają podopiecznemu w rozwijaniu umiejętności i osiąganiu celu. Narzędzia te mogą obejmować ćwiczenia, gry, testy, analizę przypadków i inne formy praktycznego uczenia się.

03. Krótki czas trwania i zorientowanie na rezultaty:

Coaching narzędziowy jest zazwyczaj krótkoterminowy i skoncentrowany na osiągnięciu konkretnych rezultatów zawodowych. Sesje coachingowe odbywają się regularnie, ale nie trwają długo (zwykle 30-60-90 minut). Coach regularnie monitoruje postępy podopiecznego i dostosowuje plan działania do jego potrzeb.

Poznajmy

Umów się z nami na spotkanie. Poznajmy się i porozmawiajmy o Twoich potrzebach i tym jak możemy Ci pomóc. 

Rozwijane kompetencje

Podopieczny może rozwinąć wiele kompetencji poprzez coaching narzędziowy, w zależności od jego indywidualnych potrzeb i celów zawodowych. Oto kilka przykładów:

Kompetencje merytoryczne:

Umiejętności rozwiązywania problemów
Umiejętności podejmowania decyzji
Umiejętności zarządzania czasem
Umiejętności zarządzania projektami

Kompetencje miękkie:

Komunikacja
Negocjacje
Prezentacja
Praca zespołowa
Liderowanie
Zarządzanie konfliktami

W procesie coachingu on the job, coaching narzędziowy może również pomóc podopiecznemu w:

Zwiększeniu motywacji i zaangażowania w pracy

Poprawie samoświadomości i pewności siebie w trudnych sytuacjach sprzedaży/zarządzania/współpracy

Program Coachingu Narzędziowego “On The Job” - w oparciu o temat “Prezentacja”

Program Sesji Coachingowych w Coachingu Narzędziowym „On the Job”

Temat: Wzmocnienie Wystąpień Publicznych – Prezentacja

Prowadzący: Robert Zych

Czas trwania: 10 sesji x 90 minut (1 spotkanie w miesiącu)

Miejsce: Miasto lub online

Cel: Wzmocnienie autorytetu i ekspozycji społecznej podczas wystąpień publicznych.

Metodyka: Coaching narzędziowy – On The Job

01. Sesja 1-2: Wprowadzenie do Coachingu Narzędziowego

 • Diagnoza osobistego stylu komunikacji (ćwiczenia)
 • Zasady budowania relacji w organizacji (dyskusje, informacja zwrotna)
 • Radzenie sobie z tremą

Zadanie: Zastosowanie nowych zachowań w praktyce i praca z listą nowych przekonań.

02. Sesja 3-4: Budowanie Prezentacji

 • Planowanie prezentacji
 • Praca ze słowem
 • Informacja zwrotna
 • Uczenie nowych umiejętności ekspozycyjnych

Zadanie: Zastosowanie koncepcji Coachingu Narzędziowego.

03. Sesja 5-6: Motywacja i Wychodzenie ze Strefy Komfortu

 • Dlaczego zmiany są trudne?
 • Skąd czerpać motywację?
 • Wychodzenie ze strefy komfortu
 • Podnoszenie efektywności w ekspozycji społecznej
 • Nazywanie uczuć i wyrażanie emocji
 • Kontrola siebie w sytuacjach stresu

Zadanie: Trening i ćwiczenia w praktyce.

04. Sesja 7-8: Indywidualny Potencjał i NeuroLingwistyczne Programowanie

 • Badanie potencjału do zwiększania efektywności w relacjach z innymi
 • Rozwijanie silnych stron poprzez typologię osobowości i neuro-lingwistyczne programowanie
 • Minimalizowanie stresu przed kamerą
 • Praca z dziennikarzami

Zadanie: Zbudowanie planu działania – zapisanie swoich celów rozwojowych na 2025 rok.

05. Sesja 9-10: Analiza Sukcesu i Planowanie Dalszego Rozwoju

 • Kluczowe czynniki sukcesu podniesienia efektywności
 • Planowanie zmian i przygotowanie planu działania
 • Określenie celów, co zacząć, co zakończyć, co utrzymać

Gry uzupełniające

COACHING GAME

Przekształć swoje podejście i odkryj nowe możliwości dzięki grze, która inspiruje i wspiera rozwój osobisty oraz zawodowy.

Narzędzia wdrożeniowe

01. Algorytmy – Standardy działania w obszarach: Współpraca / Sprzedaż / Zarządzanie

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Złóż zapytanie lub umów się na demo

logo sign kontraktosh-black blue

Na czym polega bezpłatne demo?

Bezpłatne demo to możliwość doświadczenia specyfiki naszych szkoleń na bezpłatnym pokazie w formie online. Poznaj narzędzia, naszą metodologię i poczuj emocje w ramach gier.

Wypełnij formularz