DORADZTWO

Obszary doradcze

Kontrakt OSH posiada realne kompetencje w doradztwie z zakresu:

Kompetencje sprzedażowe:

Identyfikacja potrzeb klienta:

Rozumienie potrzeb i celów klienta, aby móc przedstawić mu odpowiednią ofertę.

Budowanie relacji z klientem:

Tworzenie pozytywnych relacji z klientem opartych na zaufaniu i szacunku.

Prezentacja produktu/usługi:

Efektywne prezentowanie produktu lub usługi, aby wzbudzić zainteresowanie klienta.

Obsługa klienta:

Zapewnianie klientowi wysokiej jakości obsługi przed, w trakcie i po zakupie.

Negocjacje:

Umiejętność negocjowania warunków umowy w celu osiągnięcia obopólnie korzystnego porozumienia.

Zamknięcie sprzedaży:

Skuteczne finalizowanie transakcji i doprowadzanie do sprzedaży.

Kompetencje menedżerskie:

Planowanie strategiczne:

Określanie celów działu sprzedaży i zarządzania oraz opracowywanie strategii ich realizacji.

Zarządzanie zespołem:

Budowanie efektywnych zespołów sprzedażowych i zarządzanie nimi.

Motywowanie pracowników:

Motywowanie pracowników do osiągania wyników i nagradzanie ich sukcesów.

Delegowanie zadań:

Efektywne delegowanie zadań pracownikom i zapewnianie im odpowiedniego wsparcia.

Monitorowanie wyników:

Monitorowanie wyników działu sprzedaży i zarządzania i podejmowanie działań korygujących w razie potrzeby.

Rozwiązywanie problemów:

Rozwiązywanie problemów, które pojawiają się w dziale sprzedaży i zarządzania.

Przywództwo:

Inspirowanie i motywowanie pracowników do osiągania wspólnych celów.

O doradztwie

Doradztwo to usługa świadczona przez niezależne i wykwalifikowane osoby na rzecz organizacji. Jest ono znacznie częściej wykorzystywane niż doradztwo wewnętrzne.

Doradztwo współfinansowane przez Bazę Usług Rozwojowych PARP. Kontrakt OSH w oparciu o Certyfikat ISO
PN-EN ISO 9001:2015-10 posiada prawo do świadczenia usług dofinansowanych w Bazie Usług Szkoleniowych

Kiedy warto skorzystać z doradztwa zewnętrznego?

Potrzeba całościowego badania: w celu określenia problemów, których nie dostrzegają zarządzający.

Szefostwo wie o problemie, ale nie zna jego istoty.

Szefostwo zna problem i rozwiązanie, ale potrzebuje potwierdzenia przez eksperta.

Szefostwo zna problem i rozwiązanie, ale brakuje mu zasobów do wdrożenia.

Dla kogo

01. Właściciele firm:

Doradztwo może pomóc im w rozwoju firmy, podejmowaniu strategicznych decyzji, optymalizacji procesów i zwiększaniu efektywności.

02. Menedżerowie:

Doradcy mogą wspierać ich w zarządzaniu zespołami, delegowaniu zadań, motywowaniu pracowników i rozwiązywaniu konfliktów.

03. Specjaliści:

Doradztwo może pomóc im w rozwoju zawodowym, zdobyciu nowych kwalifikacji i poszerzeniu wiedzy.

Wyróżniające cechy​

01. Zwiększenie konkurencyjności:

Doradztwo może pomóc firmom w identyfikacji ich słabych i mocnych stron, opracowaniu strategii rozwoju i wdrażaniu efektywnych rozwiązań, które pozwolą im zwiększyć konkurencyjność na rynku.

02. Poprawa efektywności:

Doradcy mogą pomóc firmom w usprawnieniu procesów biznesowych, optymalizacji kosztów i zwiększeniu produktywności.

03. Rozwój kadr:

Doradztwo może pomóc firmom w rozwoju kompetencji swoich pracowników poprzez szkolenia, coaching i inne formy wsparcia.

04. Dostęp do dofinansowania:

Doradztwo w ramach Bazy Usług Rozwojowych może być dofinansowane ze środków unijnych w wysokości do 80%, a nawet 100%. Oznacza to, że firmy mogą skorzystać z profesjonalnej pomocy ekspertów bez obciążania swojego budżetu.

Złóż zapytanie

Doświadcz specyfiki naszych szkoleń na bezpłatnym pokazie. Poznaj narzędzia, naszą metodologię i poczuj emocje w ramach gier.

Proces usługi doradczej

w zakresie sprzedaży i zarządzania:

01. Kontakt i analiza wstępna:

 • Konsultant przeprowadza wstępną analizę potrzeb klienta, aby określić zakres projektu.
 • Na podstawie wstępnej analizy konsultant przedstawia klientowi proces.

02. Diagnoza:

 • Konsultanci firmy doradczej przeprowadzają szczegółową diagnozę sytuacji klienta.
 • Diagnoza może obejmować m.in.:
  • Wywiady z pracownikami klienta
  • Ankiety
  • Analizę danych
  • Obserwację procesów biznesowych
 • Celem diagnozy jest identyfikacja mocnych i słabych stron klienta, a także obszarów wymagających poprawy.

03. Opracowanie rozwiązania:

 • Na podstawie wyników diagnozy konsultanci opracowują strategię rozwoju dla klienta.
 • Strategia powinna obejmować m.in.:
  • Cele, które chce osiągnąć klient
  • Plan działań
  • Harmonogram realizacji
  • Budżet
 • Konsultanci prezentują klientowi strategię i omawiają z nim jej założenia.

04. Wdrożenie rozwiązania:

 • Konsultanci firmy doradczej wspierają klienta we wdrażaniu strategii.
 • Może to obejmować m.in.:
  • Szkolenie pracowników
  • Wdrażanie nowych procesów biznesowych
  • Monitorowanie postępów
  • Wprowadzanie korekt w razie potrzeby

05. Ewaluacja:

 • Po zakończeniu wdrożenia strategii konsultanci przeprowadzają jej ewaluację.
 • Ewaluacja powinna obejmować m.in.:
  • Określenie, czy cele strategii zostały osiągnięte
  • Identyfikację obszarów, które wymagają poprawy
  • Sformułowanie rekomendacji na przyszłość

Gry uzupełniające

MIR GAME

Przeżyj wyzwanie zarządzania projektami w skali kosmicznej. Dołącz do misji STS-91 na stacji kosmicznej Mir i zastosuj metodologię Agile, aby osiągnąć sukces w międzynarodowym środowisku.

Narzędzia wdrożeniowe

01. Skrypty wdrożeniowe dla uczestników z dobrymi praktykami (zarządzanie, negocjacje, komunikacja)

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Złóż zapytanie

logo sign kontraktosh-black blue

Napisz do nas. Spotkajmy się i omówmy Twoje potrzeby. 

Wypełnij formularz