Kompleksowe podejście do rozwoju zawodowego

Nasza metodologia szkoleniowa

W Kontrakt OSH oferujemy wszechstronne programy szkoleniowe, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników. Nasza metodologia, opierając się na solidnych fundamentach teoretycznych i praktycznych, zapewnia skuteczny rozwój kompetencji zawodowych na każdym etapie.

Etapy Szkolenia

Skuteczność i zaangażowanie na każdym kroku

Nasze programy szkoleniowe składają się z trzech kluczowych etapów, które zapewniają kompleksowe wsparcie i maksymalne korzyści dla uczestników.

1 ETAP

Przed szkoleniem

01. Audyt potrzeb (spotkanie z uczestnikami przyszłych szkoleń – online lub osobiście 30-45 minut z grupą szkoleniową)

02. Ankieta potrzeb – wysyłana w aplikacji quico

03. Demo warsztatów szkoleniowych, aby zaangażować uczestników i pokazać kluczową wartość

04. Prezentacja przykładowych narzędzi szkoleniowych (Expose Szefa, Mapa decydentów – aby wybrać główne potrzeby szkoleniowe)

05. Prezentacja programu szkoleniowego po audycie potrzeb – jakie umiejętności będziemy trenować

06. Wspólna praca w terenie/miejscu pracy z uczestnikami szkoleń, aby dobrze zrozumieć specyfikę branży

2 ETAP

W trakcie szkolenia

01. Wprowadzenie do programu szkolenia – wskazanie głównych korzyści dla uczestników

02. Ćwiczenie budujące motywację do rozwoju własnych umiejętności zawodowych

03. Ćwiczenia w dwójkach i trójkach, aby zmniejszyć ekspozycję społeczną i zwiększyć szansę na zbudowanie zaufania w grupie uczestników

04. Grywalizacje – zdobywanie punktów morale (indywidualnie i zespołowo) – mądra rywalizacja w trakcie szkolenia

05. Power stories – uchwycenie uczestników za serca (wartości i przekonania) aby skłonić ich do refleksji

06. Trening umiejętności – wybór konkretnej umiejętności i zaangażowanie grupy do treningu

07. Trening metodą – diagnoza – inspiracja – trening – planowanie wdrożenia

08. Prezentacje użytecznych modeli/narzędzi pracy do przetrenowania dla uczestników podczas warsztatu

09. Podział na mniejsze zespoły, aby jak największa liczba uczestników przetrenowała konkretną umiejętność

10. Stosowanie gier i symulacji jako metafora zmiennych warunków pracy

11. Ćwiczenia podsumowujące – planowanie wdrożenia konkretnych umiejętności

12. Praca ze skryptem treningowym – zapis umiejętności do wdrożenia

3 ETAP

Po szkoleniu

01. Przesłanie uzupełniających materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia w formie Dokumentu PDF

02. Przesłanie wypracowanych dobrych praktych w formie zdjęć dla uczestników

03. Spotkanie podsumowujące dla uczestników

04. Spotkanie podsumowujące dla szefów uczestników

05. Przesłanie zadania post-work do wykonania po szkoleniu

06. Uruchomienie aplikacji wdrożeniowej Quico – 4-8 tygodniowe wdrożenie umiejętności za pomocą quizów/filmów/ćwiczeń

07. Udostępnienie bazy filmów szkoleniowych w portalu Youtube jako inspiracja do wdrożenia

08. Przekazanie wydawnictw-książek do inspiracji i wdrożenia po szkoleniu

Nasze podejście do szkoleń jest holistyczne i zorientowane na wyniki. Wierzymy, że skuteczne szkolenie to nie tylko przekazywanie wiedzy, ale przede wszystkim praktyczne ćwiczenie umiejętności w realnych warunkach. Dlatego też nasza metodologia obejmuje dokładną diagnozę potrzeb, angażujące i interaktywne sesje szkoleniowe oraz wsparcie po szkoleniu, które pomaga uczestnikom wdrażać zdobytą wiedzę w codziennej pracy. Dzięki temu zapewniamy trwałe rezultaty i realne korzyści dla naszych klientów.

Umów się na demo

Poznaj programy rozwojowe, które spersonalizujemy do potrzeb Twoich i Twojego zespołu

arrows (1)