Kurs menedżerski

Kurs menedżerski

Do kogo adresowane są nasze kursy?

Jeśli chcesz budować odpowiedzialny i samodzielny zespół, uczyć innych swoich umiejętności, zwiększać możliwości negocjacyjne swojego zespołu to nasze kursy menedżerskie są skierowane właśnie do Ciebie. Dzięki prowadzonym przez nas kursom nauczysz się m.in.:

  • podejmować trafne decyzje,
  • dostosowywać styl przywódczy do sytuacji,
  • angażować swoich pracowników do pracy,
  • koncentrować na kluczowych umiejętnościach biznesowych,
  • stawiać cele i zadania.

Jakie kursy mamy w swojej ofercie? 

Celem szkolenia jest wzmocnienie umiejętności w obszarze budowania autorytetu lidera w kryzysie, nabycie umiejętności właściwego reagowania w zmieniających się warunkach oraz zainspirowanie i wykorzystanie 10 Strategii Angażowania Zespołu w zmianie.

25 września 2019 r.

1000 zł netto / os. + 23 % Vat

Celem szkolenia jest rozwój umiejętności menedżerskich kiedy awansowałem z zespołu kolegów i obecnie nim zarządzam. Jak komunikować ważne decyzje? Jak budować zaangażowanie w zespole? Jak kierować różnorodnym zespołem? Jak budować swój autorytet w oparciu o podstawy władzy?

1 marca 2019

1500 zł netto / os. + 23 % Vat

Celem główny szkolenia jest zwiększenie efektywności współpracy w zespole w obliczu konfliktu.

Cele dodatkowe:

-> Wypracowanie najlepszych praktyk negocjacyjnych nastawionych na współpracę

-> Poprawa efektywnej współpracy i komunikacji w zespole.

-> Rozwój umiejętności komunikacyjnych i negocjacyjnych.

13 marca 2019

1196 zł netto / os. + 23 % Vat

Warsztat ten przeznaczony jest dla menadżerów (i nie tylko), którzy chcą uczyć innych, nowych umiejętności zawodowych. Zajęcia koncentrują się na poznaniu i trenowaniu metody „coachingu on the job” jako sposobu motywowania podwładnych oraz uczenia ich nowych umiejętności. Warsztat prowadzony jest przez autorów książki „Szef w roli coacha”.

Na to szkolenie można uzyskać dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO).

8-9 kwietnia 2019

2200 zł. netto/os +23% VAT

Szkolenie dla osób podejmujących istotne decyzje dla firmy, Jest to efektywny program, będący częścią MBA Yale School of Management.

Celem szkolenia jest: zwiększenie efektywności leaderskiej poprzez zwiększenie stopnia angażowania ludzi w procesy decyzyjne.

Na to szkolenie można uzyskać dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO).

9-10 kwietnia 2019 r.

2392 zł. netto/os + 23% VAT

Program szkoleniowy skierowany do szefów, którzy chcą podnieść swoje umiejętności prowadzenia podwładnych poprzez aktywne angażowanie w sprzedaż.

Celem programu jest inspiracja do treningu umiejętności liderskich, tak istotnych w dzisiejszych czasach kiedy od faktu – czy nasze zespoły sprzedaży są efektywne tak bardzo zależy sukces całej firmy.

Program Lider Sprzedaży powstał w oparciu o 20 lat doświadczeń polskich szefów i liderów, którzy dzielili się z nami swoimi bolączkami i sukcesami. Jest to program dla tych wszystkich którzy nawet kiedy nie są formalnymi szefami to pełnią funkcję liderów sprzedaży, gdyż pracują z celami, motywują oraz umiejętnie komunikują się z handlowcami angażując ich do aktywnej sprzedaży.

Na to szkolenie można uzyskać dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO).

18 czerwca 2019 r.

1 500 zł netto/os +23% VAT

To szkolenie to program rozwoju liderów i zespołów, który pomaga budować efektywność poprzez jego samodoskonalenie.

Celem szkolenia jest: zwiększenie efektywności biznesowej poprzez umiejętność skutecznego podejmowania wyzwań w czasie działań biznesowych oraz samorealizacji.

Celami dodatkowym są: zwiększenie umiejętności stawiania sobie celów, zarządzania sobą w czasie, zwiększenie umiejętności budowania skuteczności w działaniu, zainspirowanie budowania zdolności koncentracji na kluczowych umiejętnościach osobistych oraz nauczenie Cię jak unikać rozproszenia energii do działań biznesowych.

Na to szkolenie można uzyskać dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO).

3 lipca 2019 r.

1450 zł netto / os. + 23% VAT

Grytviken Game to nowatorski program inspiracyjny dla Liderów i Szefów, który rozwija umiejętności angażowania zespołów poprzez „zanurzenie” w prawdziwej historii. Lider prowadzi zespół w zmianie, podejmując trudne wyzwania. Uczestnicy programu wyruszają na wirtualną ekspedycję polarną, śledząc losy wyprawy Ernesta Shackletona i załogi okrętu, Endurance, którzy na początku XX wieku utknęli w lodach Antarktydy.

Celem szkolenia jest: wzmocnienie umiejętności w obszarze budowania autorytetu lidera w kryzysie, nabycie umiejętności właściwego reagowania w zmieniających się warunkach oraz zainspirowanie i poznanie 10 Strategii Angażowania Zespołu w zmianie.

Na to szkolenie można uzyskać dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO).

25 września 2019 r.

1000 zł netto/os + 23% VAT

Celem szkolenia jest rozwój umiejętności liderskich prowadzenia zespołu, tak aby dynamicznie rósł i rozwijał się osiągając zadania i cele.

Podczas warsztatów odbywa się praca indywidualna i grupowa nad studiami przypadków – analiza konkretnych sytuacji angażowania zespołu w różnych fazach jego rozwoju.

W pierwszym dniu warsztatu uczestnicy śledzą losy prawdziwego zespołu i prawdziwego lidera, który w 1978 roku poprowadził pierwszą historyczną wyprawę wysokogórską na 8 tysięcznik.

W trakcie tego projektu zespół i lider przeszedł wielokrotnie proces grupowy i doświadczył również zachowań destrukcyjnych. Nauczysz się posługiwać modelem procesu grupowego.

Będziesz wiedział jak oceniać fazę rozwoju zespołu i dostosowywać efektywnie sposób podjęcia działań, aby zmotywować zespół.

Na to szkolenie możesz uzyskać dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO)

22 stycznia 2020 r.

1196 zł netto / os. + 23 % Vat

Zarezerwuj miejsce już teraz
Wykorzystaj 20 letnie doświadczenie naszej firmy w prowadzeniu szkoleń dla menedżerów, liderów i szkoleń dla handlowców. Kurs menedżerski prowadzony jest przez trenerów, którzy przekazywaną wiedzę weryfikowali w praktyce, dzięki czemu rozwieją oni wszelkie dylematy i wątpliwości osób uczestniczących w kursie.
795481943
kontraktosh@kontraktosh.pl

Email marketing powered by FreshMail
 

Email marketing powered by FreshMail