szkolenia Psychologia szefa - Jerzy Gut i Wojciech Haman

Szkolenia prowadzone przez Wojciecha Hamana oraz Jerzego Guta – autorów książek „Psychologa szefa”, „Coaching narzędziowy”, „Docenić konflikt” oraz „Handlowanie to gra”

28.02-01.03.2024
06-08.06.2024
02-04.10.2024

5500 zł. netto/os + 23% VAT

Szkolenie prowadzone jest przez autorów książki "Psychologia szefa" - JERZEGO GUTA i WOJCIECHA HAMANA. Zajęcia te przeznaczone są dla szefów, którzy chcą budować odpowiedzialny i samodzielny zespół. Na szkolenie zapraszamy szefów, którzy posiadają już doświadczenie w kierowaniu zespołem, ale również tych młodych stażem oraz tych, co dopiero stali się szefami lub mają takie plany.

10-11 kwietnia 2024 r.

3600 zł. netto/os +23%VAT

Celem tego warsztatu jest przekazanie wiedzy na temat mechanizmów procesu grupowego, czyli faz przez które przechodzi każda grupa mająca lidera oraz dostarczenie pomysłów jak radzić sobie z różnymi zachowaniami pracowników podczas tych faz. Dostarczamy umiejętności dostrzeżenia i spożytkowania tych tendencji w grupie, które stanowią potencjał do wykorzystania oraz zneutralizowania zachowań negatywnych i destrukcyjnych. Mamy nadzieję, że ta wiedza i umiejętności pozwolą na zmniejszenie emocjonalnych koszów pracy lidera oraz pozwolą kierować energię grupy w stronę korzystnych i konstruktywnych zachowań.

795481943
kontraktosh@kontraktosh.pl

Email marketing powered by FreshMail
 

Email marketing powered by FreshMail