Program rozwojowy

Handlowanie to gra

Zasady, taktyki i strategie na podstawie autorskich rozwiązań.

Warsztat dla handlowców pozwalajacy rozwijać umiejętności współpracy z klientami i sprzedaży produktów swojej firmy.

Kamizelki ratunkowe dla menedżerów

Power Stories i grywalizacja

Sprawdzone koncepcje biznesowe

O programie

Od ponad od 1992 r. pomagamy handlowcom rozwijać umiejętności współpracy z klientami, dlatego jeśli jesteś osobą, która aktywnie sprzedaje produkty swojej firmy i poszukujesz większej satysfakcji w sprzedaży, ten warsztat jest dla Ciebie. Trening powstał na podstawie naszych książek o sprzedaży: Handlowanie to graGen sprzedawcy, które to publikacje są podstawą dydaktyczną do naszych warsztatów. Wykorzystaliśmy też nasze doświadczenia w prowadzeniu programów rozwojowych dla handlowców.

Po Handlowanie to Gra warto sięgnąć, jeśli chcesz się dowiedzieć:

 • Jak budować dobry kontakt z klientem?
 • Jak rozpoznać i uwzględnić rzeczywiste potrzeby klientów?
 • Jak dopasować swój styl współpracy do typu osobowości klienta?
 • Jak twórczo reagować na różne, czasem mniej świadome, gry klientów?
 • Jak przekraczać osobiste ograniczenia w reagowaniu na trudne zachowania klienta?
 • Jak się targować, aby dbać o swoje interesy i satysfakcję klienta?
 • Jak przyjmować uzasadnione zażalenia klientów?

 

W pierwszej części treningu ćwiczymy najlepsze praktyki pozyskiwania nowych klientów lub sprzedaży nowych produktów i usług stałym klientom.

Wspólnie z nami na warsztacie będziesz doskonalił:

 • Klasyczne umiejętności budowania dobrych relacji z potencjalnymi klientami — budowanie pozytywnych nastawień u siebie i u potencjalnego klienta.
 • Rozpoznawanie potrzeb jako baza do budowania długofalowej współpracy z klientem.
 • Handlowanie jako gra. Dlaczego porównujemy handlowanie do szachów i pokera? Filozofia handlowania w rzeczywistości polskiej (wykład, przykłady).
 • Pozyskiwanie uwagi i zainteresowania klienta. Debiuty handlowe — radzenie sobie z okazywanym brakiem zainteresowania potencjalnych klientów w kontakcie telefonicznym lub osobistym. Sposoby nieinwazyjnego zjednywania klientów, przyciągania ich uwagi, wzbudzania zainteresowania oraz rozpoznawania różnych motywów klientów (symulacje, zapis wideo, trening).
 • Diagnoza typów osobowości klientów. Jak dostosować swój styl obsługi do różnych klientów. Co mówić i robić, aby zdobyć zaufanie i życzliwość klienta, rozumiejąc jego podświadomość? (wykład, zapis wideo, trening).

 

W drugiej części warsztatu poćwiczysz z nami finalizowanie transakcji z klientami oraz radzenie sobie w trudnych sytuacjach podczas negocjacji i bieżącej współpracy.

W trakcie ćwiczeń poznasz algorytmy działania w trudniejszych sytuacjach sprzedażowych takich jak:

 • Asertywność w kontaktach handlowych — podstawowe narzędzia obrony przed presją, manipulacją i krytyką klientów: odmowa handlowa, stawianie granic, poszukiwanie krytyki, zamglanie, zamiana oceny na opinię
  (wykład, przykłady, symulacje realnych sytuacji, trening).
 • Targowanie się, czyli sztuka czynienia ustępstw. Jak zadowolić klienta, nie ulegając jego żądaniom? (symulacje realnych negocjacji, trening).
 • Trudny klient — konstruktywne sposoby radzenia sobie z jego zachowaniami. Symulacje i scenki korekcyjne oparte na doświadczeniach uczestników warsztatów (psychodramy, prace indywidualne, zapis wideo i jego analiza).

Profil uczestnika

Warsztat szczególnie rekomendowany jest dla osób, które chcą:

01. Budować długofalowe relacje z klientami w oparciu o zrozumienie ich potrzeb:

Program kładzie nacisk na budowanie relacji z klientami opartych na zaufaniu i wzajemnym szacunku. Uczestnicy uczą się, jak identyfikować potrzeby klientów i dostosowywać swoje oferty do ich specyficznych wymagań.

02. Negocjować duże kontrakty:

Program uczy technik negocjacji, które pozwalają na osiąganie korzystnych umów i maksymalizację zysków. Uczestnicy ćwiczą negocjowanie w różnych scenariuszach i uczą się radzić sobie z trudnymi przeciwnikami.

03. Zwiększać sprzedaż:

Program uczy technik sprzedaży, które pozwalają na zwiększenie liczby klientów i obrotów. Uczestnicy ćwiczą prezentowanie produktów, odpowiadanie na pytania i radzenie sobie z obiekcjami.

04. Doskonalić swoje umiejętności negocjacyjne:

Uczestnicy uczą się skutecznie negocjować ceny, warunki i inne aspekty umów.

05. Wzmocnić motywację i pewność siebie:

Uczestnicy uczą się radzić sobie ze stresem, motywować się i pokonywać trudności.

Wyróżniające cechy​

01. Doświadczenie i Autentyczność:

Program opiera się na ponad 20-letnim doświadczeniu twórców w szkoleniu handlowców. Wykorzystuje sprawdzone techniki i strategie z książek „Handlowanie to gra” i „Gen sprzedawcy”, a także praktyczne przykłady z prowadzonych programów rozwojowych.

02. Skupienie na Praktyce:

Program nie ogranicza się do teorii. Uczestnicy aktywnie ćwiczą swoje umiejętności w symulacjach, grach biznesowych i scenkach korekcyjnych opartych na realnych sytuacjach sprzedażowych.

03. Kompleksowość:

Program obejmuje wszystkie etapy procesu sprzedaży, od budowania relacji z klientem po finalizowanie transakcji i radzenie sobie z trudnymi sytuacjami. Uczestnicy uczą się, jak:

 • Budować pozytywne relacje z klientami
 • Rozpoznawać ich potrzeby
 • Dopasowywać styl obsługi do różnych typów osobowości
 • Efektywnie negocjować
 • Radzić sobie z presją i manipulacją
 • Przyjmować uzasadnione reklamacje

04. Skuteczne Narzędzia:

Uczestnicy otrzymują zestaw praktycznych narzędzi i technik, które mogą natychmiast zastosować w swojej pracy. Program uczy m.in.:

 • Asertywności w kontaktach handlowych
 • Sztuki targowania się
 • Konstruktywnych sposobów radzenia sobie z trudnymi klientami

Umów się na demo

Doświadcz specyfiki naszych szkoleń na bezpłatnym pokazie. Poznaj narzędzia, naszą metodologię i poczuj emocje w ramach gier.

Rozwijane kompetencje

01

Umiejętności budowania relacji z klientami:

 • Budowanie pozytywnych relacji opartych na zaufaniu i wzajemnym szacunku
 • Aktywne słuchanie i rozumienie potrzeb klienta
 • Empatia i dostosowanie stylu komunikacji do typu klienta
 • Budowanie lojalności i długoterminowych relacji

02

Umiejętności rozpoznawania i uwzględniania potrzeb klientów:

 • Identyfikowanie rzeczywistych potrzeb klienta, a nie tylko jego życzeń
 • Rozpoznawanie różnych motywów zakupowych
 • Zadawanie właściwych pytań i analizowanie informacji
 • Dostosowywanie oferty i prezentacji do specyficznych potrzeb klienta

03

Umiejętności negocjacyjne:

 • Prowadzenie efektywnych negocjacji opartych na współpracy
 • Stosowanie różnych technik negocjacyjnych
 • Targowanie się i osiąganie korzystnych dla obu stron umów
 • Radzenie sobie z presją i manipulacją

04

Umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami:

 • Asertywna komunikacja w kontaktach handlowych
 • Radzenie sobie z trudnymi klientami i konfliktami
 • Kontrola emocji i zachowanie profesjonalizmu w stresujących sytuacjach
 • Stosowanie technik deeskalacji i rozwiązywania problemów

05

Umiejętności sprzedażowe:

 • Prezentowanie produktów i usług w sposób przekonujący
 • Odpowiadanie na pytania i obiekcje klienta
 • Finalizowanie transakcji i zamykanie sprzedaży
 • Obsługa posprzedażowa i budowanie lojalności klienta

Metodologia szkoleń

W Kontrakt OSH stawiamy na holistyczne podejście do szkoleń i edukacji, które łączy solidne fundamenty teoretyczne z praktycznym treningiem umiejętności.

Nasze programy są zaprojektowane tak, aby aktywnie angażować uczestników na każdym etapie – od audytu potrzeb, przez intensywne warsztaty, aż po wdrożenie zdobytych kompetencji.

Dzięki temu zapewniamy, że nasi uczestnicy nie tylko poznają, ale przede wszystkim efektywnie wykorzystują nowe narzędzia w swoim środowisku pracy.

Program warsztatu

HANDLOWANIE TO GRA
01. Zebranie indywidualnych oczekiwań uczestników.
02. Klasyczne umiejętności budowania dobrych relacji z potencjalnymi klientami: budowanie pozytywnych nastawień u siebie i u potencjalnego klienta. Sposoby neutralizowania destrukcyjnych wyobrażeń po obu stronach.
03. Rozpoznawanie i uwzględnianie potrzeb jako baza do budowania długofalowej współpracy z klientem.
04. Handlowanie jako gra. Filozofia handlowania w rzeczywistości polskiej (wykład, przykłady).
05. Debiuty handlowe – radzenie sobie z okazywanym brakiem zainteresowania potencjalnych klientów w kontakcie telefonicznym lub osobistym – „Nie jestem zainteresowany”. Sposoby nieinwazyjnego zjednywania klientów, przyciągania uwagi, wzbudzania zainteresowanie oraz rozpoznawania różnych motywów klientów. (analiza symulacji video, trening).
06. Sprzedaż aktywna i sprzedaż pasywna – specyfika różnych stylów sprzedaży.
07. Dojrzałość w sprzedaży – świadome prowadzenie procesu z klientem.
08. Diagnoza typów osobowości klientów (na bazie programów informacyjnych NLP). Co mówić i robić, aby zdobyć zaufanie i życzliwość klienta, odwołując się do jego podświadomości?”  (wykład, zapis i analiza video, trening).
09. Handlowanie to gra. Przypomnienie kluczowych założeń filozofii handlowania.

10. Asertywność w kontaktach handlowych. Jak efektywnie korzystać z technologii asertywnych z uwzględnieniem perspektywy celów i wartości Handlowca. – podstawowe narzędzia obrony przed presją, manipulacją i krytyką klientów: odmowa handlowa, stawianie granic, poszukiwanie krytyki zamglanie, zamiana oceny na opinię (wykład, przykłady, symulacje realnych sytuacji, trening).

11. Zamykanie sprzedaży – jak „wyłapywać” sygnały gotowości klienta do dokonania transakcji. Jak skłonić klienta do podjęcia decyzji o zakupie bez poczucia wywierania na nim presji?
12. Targowanie się, czyli sztuka czynienie ustępstw. Jak zadowolić klienta, nie ulegając jego żądaniom? (Symulacje realnych negocjacji, trening). Co uwzględnić w procesie przygotowania do negocjacji końcowych, praktyczne zastosowanie metody tzw. „trójpolówki” w procesie targowania. (prace koncepcyjne, symulacje realnych negocjacji, trening).
13. „Trudny klient” – konstruktywne sposoby radzenia sobie z jego zachowaniami. Symulacje i scenki korekcyjne oparte na doświadczeniach uczestników. (psychodramy, prace indywidualne, zapis wideo i jego analiza).
14. Reklamacje – jak radzić sobie z uzasadnionymi i nieuzasadnionymi reklamacjami klientów.
15. Zakończenie warsztatu.

Gry uzupełniające

REPORTER GAME

Opanuj sztukę negocjacji i sprzedaży, wcielając się w role legendarnych guru sprzedaży. Przeżyj unikalne wyzwania, zainspiruj się ich osiągnięciami i rozwijaj swoje kompetencje w dynamicznym środowisku symulacyjnym.

Narzędzia wdrożeniowe

01. Skrypt Szkoleniowy

02. Dostęp do Platformy Wdrożeniowej Quico

03. One Pagery Wdrożeniowe z Narzędziami Handlowanie to gra
04. Książka Handlowanie to Gra
05. Dostęp do Trenerów przez 3 miesiące po warsztacie – Mentoring Wdrożeniowy

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Złóż zapytanie lub umów się na demo

logo sign kontraktosh-black blue

Na czym polega bezpłatne demo?

Bezpłatne demo to możliwość doświadczenia specyfiki naszych szkoleń na bezpłatnym pokazie w formie online. Poznaj narzędzia, naszą metodologię i poczuj emocje w ramach gier.

Wypełnij formularz