Program rozwojowy

PSYCHOLOGIA SZEFA III

Szef w roli coacha.

Podnieś umiejętności prowadzenia rozwoju podwładnych poprzez coaching.

Kamizelki ratunkowe dla menedżerów

Power Stories i grywalizacja

Sprawdzone koncepcje biznesowe

O programie

Program „Szef w roli Coacha” to autorski program treningowy, jeden z pierwszych w Polsce, stworzony z myślą o menedżerach, którzy chcą rozwinąć swoje umiejętności coachingowe i wykorzystywać je w codziennej pracy z zespołem poprzez metodę coachingu narzędziowego (obszar zarządzanie, sprzedaż, współpraca).


Program został przygotowany przez zespół Kontrakt OSH oraz Wojciecha Badurę i Roberta Zycha, autorów książki „Szef w roli Coacha. Jak coaching on the job pomaga podopiecznym w poszukiwaniu rozwiązań”.

Celem programu jest wyposażenie szefów w praktyczne narzędzia i techniki coachingowe, które pozwolą im:

 • Budować silne i efektywne zespoły
 • Motywować i inspirować swoich pracowników
 • Rozwijać potencjał swoich podopiecznych
 • Skutecznie rozwiązywać problemy
 • Poprawiać komunikację w zespole
 • Budować pozytywne relacje z pracownikami

 

Program „Szef w roli Coacha” jest oparty na założeniu, że coaching jest potężnym narzędziem, które może pomóc szefom w osiągnięciu lepszych rezultatów w pracy. Coaching nie zastępuje tradycyjnego zarządzania, ale stanowi jego uzupełnienie, dając szefom nowe możliwości i sposoby oddziaływania na zespół.

Profil uczestnika

Program szkoleniowy „Szef w roli Coacha” jest przeznaczony dla:

 • Menedżerów wszystkich szczebli
 • Szefów zespołów
 • Liderów projektów
 • Każdego, kto chce rozwinąć swoje umiejętności coachingowe w środowisku pracy

Udział w programie „Szef w roli Coacha” to inwestycja w:

 • Rozwój osobisty i zawodowy
 • Efektywne zarządzanie zespołem
 • Lepsze wyniki w pracy

Przykładowe stanowiska, dla których program „Szef w roli Coacha” może być szczególnie przydatny:

 • Dyrektor generalny
 • Dyrektor ds. sprzedaży
 • Kierownik działu
 • Menedżer projektu
 • Team leader
 • Supervisor
 • Trener
 • Konsultant

Program „Szef w roli Coacha” szczególnie jest skuteczny kiedy zależy nam na transferze wiedzy/umiejętności wewnątrz firmy. Dlatego wyposażamy szefów w umiejętność pracy w coachingu on the job w miejscu pracy, aby zwiększać efektywność zespołów.

Program będzie szczególnie cenny dla osób, które chcą: 

01. Budować silne i efektywne zespoły.

02. Motywować i inspirować swoich pracowników.

03. Rozwijać potencjał swoich podopiecznych.

04. Skutecznie rozwiązywać problemy.

05. Poprawiać komunikację w zespole.

06. Budować pozytywne relacje z pracownikami.

Wyróżniające cechy​

01. Poznanie różnic między rolą menedżera jako trenera, coacha i mentora:

 • Uczestnicy nauczą się rozpoznawać, kiedy stosować daną metodę w zależności od potrzeb pracownika i sytuacji.
 • Zdobycie wiedzy na temat celów i sposobów przypisanych do poszczególnych ról.
 • Nabycie umiejętności efektywnego wykorzystania różnych metod do wspierania rozwoju pracowników.

02. Dostosowanie Coachingu Narzędziowego do potrzeb pracownika:

 • Uczestnicy nauczą się mapować zespół pod kątem stylów zarządzania i preferencji rozwojowych.
 • Zdobycie umiejętności dostosowania strategii rozwoju do indywidualnych potrzeb pracowników.
 • Zaplanowanie adekwatnych działań wspierających rozwój wszystkich członków zespołu.

03. Wypracowanie dobrych praktyk z zakresu coachingu narzędziowego:

 • Uczestnicy nauczą się skutecznie wdrażać nowych pracowników do firmy i ich stanowiska.
 • Nabycie umiejętności przekazywania wiedzy i informacji w sposób klarowny i zrozumiały.
 • Zapewnienie szybszego i bardziej efektywnego startu nowym pracownikom.

04. Doskonalenie kompetencji pracowników metodą treningu narzędziowego:

 • Uczestnicy nauczą się diagnozować potrzeby rozwojowe pracowników.
 • Nabycie umiejętności udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej.
 • Wspieranie pracowników w rozwiązywaniu bieżących problemów i podnoszeniu ich kwalifikacji.
 • Budowanie sytuacji sprzyjających rozwojowi i uczeniu się.

01. Wzrost motywacji i zaangażowania pracowników

02. Poprawa komunikacji w zespole

03. Budowanie pozytywnych relacji między pracownikami a menedżerami

04. Zwiększenie efektywności pracy zespołu

05. Osiąganie lepszych wyników w firmie

06. 90% czasu na warsztacie to trening umiejętności coachingowych

07. Prowadzenie przez doświadczonych trenerów Robert Zych Jarek Jamroz Tomasz Główka Adam Staniszewski

08. Dedykowany Skrypt Szkoleniowy Coaching Narzędziowy

09. Badanie Stylu Coachingowego

10. Merytoryczna dyskusja o kamizelkach ratunkowych na trudne sytuacje w coachingu w miejscu pracy – Best Practise

11. Unikalna Forma – Trening w oparciu o nagrania Video i Case Study

Dodatkowe korzyści

Umów się na demo

Doświadcz specyfiki naszych szkoleń na bezpłatnym pokazie. Poznaj narzędzia, naszą metodologię i poczuj emocje w ramach gier.

Rozwijane kompetencje

01

Umiejętność prowadzenia rozmów coachingowych:

 • Odróżnianie rozmowy coachingowej od rozmowy oceniającej.
 • Zadawanie pytań coachingowych stymulujących refleksję i prowadzących do odkrycia nowych rozwiązań.
 • Aktywne słuchanie i budowanie relacji opartej na zaufaniu.

02

Planowanie rozwoju pracownika:

 • Wspólne planowanie rozwoju i wyznaczanie celów rozwojowych z uwzględnieniem potrzeb i preferencji pracownika.
 • Motywowanie i angażowanie pracownika do rozwoju.

04

Przeprowadzanie rozmowy coachingowej:

 • Przeprowadzanie rozmowy coachingowej zgodnie z jej etapami i zasadami.
 • Tworzenie bezpiecznej i sprzyjającej rozwojowi atmosfery.
 • Udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej.

04

Określanie roli coacha:

 • Określanie swojej odpowiedzialności i roli w pracy coachingowej z pracownikiem.
 • Budowanie kontraktu coachingowego
 • Rozpoznawanie granic coachingu i kierowanie pracownika do innych form wsparcia.

05

Przekazywanie informacji zwrotnej:

 • Przekazywanie pozytywnej i negatywnej informacji zwrotnej w sposób konstruktywny i motywujący.
 • Skupianie się na obserwowalnych zachowaniach i ich wpływie na rezultaty.
 • Unikanie ocen i etykietowania.

Metodologia szkoleń

W Kontrakt OSH stawiamy na holistyczne podejście do szkoleń i edukacji, które łączy solidne fundamenty teoretyczne z praktycznym treningiem umiejętności.

Nasze programy są zaprojektowane tak, aby aktywnie angażować uczestników na każdym etapie – od audytu potrzeb, przez intensywne warsztaty, aż po wdrożenie zdobytych kompetencji.

Dzięki temu zapewniamy, że nasi uczestnicy nie tylko poznają, ale przede wszystkim efektywnie wykorzystują nowe narzędzia w swoim środowisku pracy.

Program warsztatu

PSYCHOLOGIA SZEFA III Szef w roli coacha.

01. Wstępny kontrakt. Rozpoznanie potrzeb oraz oczekiwań uczestników. Szef w roli coacha – prezentacja założeń koncepcji.

02. Sposoby edukacji współpracowników w organizacji – wykład i dyskusja poświęcona na usystematyzowanie możliwych do realizacji przez menedżera działań edukacyjnych w zespole oraz miejsce coachingu narzędziowego wśród tych metod. Ćwiczenie koncepcyjne.

03. Struktura coachingu on the job. Wykład i dyskusja.

04. Przygotowanie do wspólnej pracy coachingowej. Jakie działania warto podjąć przed rozpoczęciem coachingu on the job aby zagwarantować jak największą jego skuteczność?

05. Zawieranie kontraktu coachingowego w ramach coachingu on the job. Trenowanie umiejętności umawiania się na wspólną pracę coachingową z podwładnym tak aby taka umowa gwarantowała jak najlepszy efekt. (psychodramy, zapis i analiza video).

06. Kiedy ludzie zdobywają wiedzę, a kiedy umiejętności. Rozróżnienie metod edukacyjnych i ich zastosowanie w coachingu on the job. Wykład i dyskusja.

07. Prowadzenie obserwacji jako integralnego elementu coachingu on the job. Konstruowanie przez coacha sytuacji diagnostycznych i ich prowadzenie przez coacha. (Wprowadzenie, zapis wideo, analiza, trening).

08. Prowadzenie Sesji coachingowej. Jak inspirować podopiecznego do przemyśleń odnośnie samego siebie i wzbogacać jego wiedzę o sobie? (Trening prowadzenia rozmowy coachingowej z użyciem m.in. informacji zwrotnych).

09. Wybór tematu do pracy. Jak przechodzić do uczenia ludzi nowych umiejętności czyli nie tylko co zmienić w swojej pracy, ale również jak to zmienić i na co. (zapis wideo, analiza, trening).

10. Szef w roli coacha on the job. Konstruowanie sytuacji treningowej w trakcie coachingu narzędziowego. Jak budować bezpieczne warunki do treningu w realiach zawodowych? (zapis wideo, analiza, trening).

11. Trudne sytuacje w pracy coachingowej. Kiedy warto być dyrektywnym coachem? Wykład, dyskusja.

12. Zamykanie współpracy coachingowej. Jak zamykać proces coachingu, tak aby obie strony nie miały poczucia niedosytu. Zapis wideo, analiza, trening.

13. Podsumowanie i zakończenie.

Gry uzupełniające

COACHING GAME

Przekształć swoje podejście i odkryj nowe możliwości dzięki grze, która inspiruje i wspiera rozwój osobisty oraz zawodowy.

Narzędzia wdrożeniowe

01. Skrypt Szkoleniowy

02. Dostęp do Platformy Wdrożeniowej Quico

03. One Pagery Wdrożeniowe z Narzędziami Szef w roli Coacha

04. Książka Szef w roli Coacha

05. Dostęp do Trenerów przez 3 miesiące po warsztacie – Mentoring Wdrożeniowy

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Złóż zapytanie lub umów się na demo

logo sign kontraktosh-black blue

Na czym polega bezpłatne demo?

Bezpłatne demo to możliwość doświadczenia specyfiki naszych szkoleń na bezpłatnym pokazie w formie online. Poznaj narzędzia, naszą metodologię i poczuj emocje w ramach gier.

Wypełnij formularz