MIR - STUDIUM PRZYPADKU Z ZAKRESU DZIAŁANIA ZWINNEGO

Przeżyj wyzwanie zarządzania projektami w skali kosmicznej. Dołącz do misji STS-91 na stacji kosmicznej Mir i zastosuj metodologię Agile, aby osiągnąć sukces w międzynarodowym środowisku.

O grze

MIR 91 to symulacja, która umożliwia uczestnikom wcielenie się w role członków międzynarodowej załogi stacji kosmicznej Mir, realizujących misję naprawy awarii. Symulacja łączy przestrzeń wirtualną i rzeczywistą, ucząc zarządzania projektami z wykorzystaniem metodyki Agile.

Formuła / Metodologia gry

Elementy gry:

Symulacja prowadzona przez facylitatora:

Interaktywna i dynamiczna sesja symulacyjna.

Agile i zarządzanie projektem:

Wprowadzenie i praktyka kluczowych elementów Agile w trakcie misji.

Wznowienia i zatrzymania:

Możliwość dostosowania tempa gry, wprowadzania nowych zagadnień i nauki w praktyce.

Etapy gry:

01.

Przygotowanie i analiza SWOT.

02.

Planowanie i strategia Agile.

03.

Komunikacja i negocjacje.

04.

Rozwiązywanie problemów i delegowanie zadań.

05.

Podsumowanie i analiza wyników.

Cele

01. Zwiększenie efektywności i produktywności: Ulepszenie zdolności zespołu do efektywnej pracy pod presją.

02. Poprawa komunikacji: Rozwój umiejętności komunikacyjnych niezbędnych w zarządzaniu zespołem.

03. Rozwój umiejętności miękkich: Nauka negocjacji, zarządzania konfliktami i rozwiązywania problemów.

04. Integracja zespołów: Praktyka w budowaniu spójności zespołowej i efektywnej współpracy międzykulturowej.

Kompetencje

Metodologia Agile:

Zrozumienie i stosowanie zasad Agile w zarządzaniu projektami.

Analiza SWOT:

Umiejętność oceny sytuacji i dostosowywania strategii projektowych.

Harmonogramowanie:

Planowanie projektu z wykorzystaniem metodyki WBS (Work Breakdown Structure).

Komunikacja i delegowanie:

Efektywne przekazywanie zadań i odpowiedzialności w ramach zespołu.

Gra jest uzupełnieniem szkolenia

PSYCHOLOGIA SZEFA IV

Szef w projekcie.