ANNAPURNA GAME - STUDIUM PRZYPADKU 1978

Wejdź na szczyt Annapurny w pierwszej kobiecej ekspedycji i przeżyj wyzwania zarządzania zespołem w ekstremalnych warunkach.

O grze

Annapurna Game to symulacja, która zabiera uczestników na wirtualną wyprawę na Annapurnę pod przewodnictwem Arlene Blum z 1978 roku. Uczestnicy doświadczają zarządzania zespołem w jednym z najbardziej niebezpiecznych środowisk na świecie, ucząc się kluczowych umiejętności lidera w ekstremalnych warunkach.

Formuła/ Metodologia gry

Struktura gry:

Uczestnicy:

6-180 osób, podzielonych na zespoły.

Metafora:

Symulacja jako analogia do zarządzania projektami w dynamicznym środowisku biznesowym.

Etapy gry:

Zespoły podejmują decyzje na kluczowych etapach wyprawy, które wpływają na końcowe wyniki.

Metodologia:

Interaktywne decyzje:

Skuteczność decyzji zależy od zdobytych punktów efektywności.

Historia Arlene Blum:

Inspiracja i platforma do nauki i dyskusji na temat współpracy, komunikacji i liderowania.

Cele

01. Wzmocnienie umiejętności liderowania: Rozwijanie kompetencji w zakresie zarządzania zespołem różnorodnych i silnych osobowości.

02. Elastyczność decyzyjna: Nauka kiedy warto być dyrektywnym, a kiedy wspierać partycypację.

03. Zarządzanie konfliktami: Udoskonalanie komunikacji wspierającej współpracę i rozwiązywanie konfliktów.

04. Świadomość różnorodności: Rozumienie i wykorzystywanie różnorodności zespołu w celu budowania efektywności.

05. Wspólne rozwiązywanie problemów i wymiana dobrych praktyk.

Kompetencje

Zarządzanie w modelu konsultacyjnym:

Podejmowanie decyzji na bazie opinii zespołu.

Prezentowanie i obrona decyzji:

Komunikowanie wypracowanych rekomendacji i ich merytoryczne uzasadnienie.

Praca z informacją zwrotną:

Wykorzystanie feedbacku do poprawy efektywności działań.

Zaawansowane umiejętności:

Współpraca z zespołem wartości i przekonań:

Budowanie jedności wokół wspólnych celów.

Kształtowanie autorytetu:

Rozwijanie autorytetu opartego na rekomendacjach Yale University.

Radzenie sobie z emocjami:

Skuteczne zarządzanie emocjami w zespole.

Gra jest uzupełnieniem szkolenia

ANGAŻUJACY LIDER IV

Różnorodny zespół.