Program rozwojowy

Angażujacy Lider IV

Różnorodny zespół.

Naucz się budować odpowiedzialne postawy w zespole, delegowania i egzekwowania ustaleń oraz budowania swojego autorytetu

Kamizelki ratunkowe dla menedżerów

Power Stories i grywalizacja

Sprawdzone koncepcje biznesowe

O programie

Annapurna Game to symulacja typu online w ramach której, zabieramy uczestników na wirtualną wyprawę na szczyt Annapurna (jeden z najbardziej niebezpiecznych ośmiotysięczników świata). Będziemy towarzyszyć Arlene Blum, która w 1978 roku zorganizowała pierwsze kobiece, zespołowe wejście na Annapurnę. Projekt okazał się bardzo dużym wyzwaniem logistyczno-operacyjnym, ale przede wszystkim obrazował trudności i wyzwania, które wynikają z zarządzania zespołem ekspertów i różnorodnych osobowości w środowisku presji czasu i wysokich oczekiwań otoczenia. 

Arlene, jako liderka ekspedycji musiała rozwiązać sporo sytuacji liderskich, nauczyć się budowania odpowiedzialnej postawy w zespole, delegowania i egzekwowania ustaleń oraz budowania swojego autorytetu. Jednocześnie dbając o zaangażowanie i motywację oraz współpracę wewnątrz zespołu doświadczyła wielu elementów z obszaru wywierania wpływu na zespół. Świadomość i zarządzanie emocjami własnymi oraz innych stanowiły ważne ogniwo na drodze do realizacji celu w środowisku silnej presji czasu i oczekiwań.

Profil uczestnika

Program szkoleniowy „Angażujący Lider Różnorodny zespół” jest przeznaczony dla:

01. Liderów i menedżerów:

 • Pragnących zbudować bardziej zaangażowane i efektywne zespoły
 • Chcących nauczyć się skutecznie motywować i inspirować innych
 • Dążących do stworzenia bardziej sprzyjającego środowiska pracy dla różnorodnych zespołów
 • Kierujących zespołami o wymagających charakterach
 • Zarządzających projektami z udziałem różnych osobowości

02. Członków zespołów:

 • Pragnących poprawić komunikację i współpracę w zespole
 • Chcących nauczyć się budować silniejsze relacje z innymi członkami zespołu
 • Dążących do zwiększenia kreatywności i produktywności zespołu
 • Pracujących w zespołach międzynarodowych
 • Współpracujących z klientami o różnych kulturach

03. Każdego, kto chce:

 • Rozwinąć swoje umiejętności liderskie, kiedy staje się liderem
 • Nauczyć się pracować w zróżnicowanym środowisku pod silną presją
 • Zwiększyć swoją świadomość kulturową – zarządzania zróżnicowanym zespołem
 • Rozwinąć umiejętności budowania relacji i współpracy w obliczu konfliktu
 • Zwiększyć swoją efektywność w pracy w trudnych warunkach

04. Dodatkowo, program może być szczególnie przydatny dla:

 • Osób, które mają problemy z motywacją i zaangażowaniem swojego zespołu
 • Osób, które doświadczają konfliktów w zespole
 • Osób, które chcą awansować na stanowisko menedżerskie

Wyróżniające cechy​

Annapurna Game to symulacja typu learning journey w ramach której, zapraszamy na wirtualną wyprawę na szczyt Annapurna (jeden z najbardziej niebezpiecznych ośmiotysięczników świata). Będziemy towarzyszyć Arlene Blum, która w 1978 roku zorganizowała pierwsze kobiece, zespołowe wejście na Annapurnę. Projekt okazał się bardzo dużym wyzwaniem liderskim, ale przede wszystkim obrazował trudności i wyzwania, które wynikają ze współpracy w zespole ekspertów i różnorodnych osobowości w środowisku presji czasu i wysokich oczekiwań otoczenia.

Annapurna to źródło inspiracji do rozwijania i doskonalenia umiejętności z zakresu:

 • Transparentnej komunikacji poprzez definiowanie angażującej wizji współpracy;
 • Budowania empowermentu zespołu i upraszczania procesów poprzez efektywne delegowanie zadań i angażowaniu współpracowników w procesy decyzyjne;
 • Wdrażania komunikacji wspierającej współpracę w zespole (feedforward);
 • Budowania odpowiedzialności i motywacji zespołu do wdrażania odważnych decyzji i rekomendacji.

01. 90% czasu na warsztacie to trening umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach w sprzedaży

02. Prowadzenie przez doświadczonych trenerów: Robert Zych, Jarek Jamroz, Tomasz Główka, Adam Staniszewski

03. Dedykowany Skrypt Szkoleniowy Annapurna Game

04. Badanie Motywacji

05. Merytoryczna dyskusja o kamizelkach ratunkowych na trudne sytuacje konfliktowe zarządzania różnorodnym zespołem – Best Practise

06. Unikalna Forma – Trening w oparciu o grywalizację Annapurna Game

Umów się na demo

Doświadcz specyfiki naszych szkoleń na bezpłatnym pokazie. Poznaj narzędzia, naszą metodologię i poczuj emocje w ramach gier.

Rozwijane kompetencje

01

Umiejętność rozwiązywania problemów w różnorodnym zespole:

 • Uczestnicy uczą się analizować problemy i znajdować kreatywne rozwiązania.
 • Poznają różne techniki rozwiązywania problemów i będą je ćwiczyć w praktyce w oparciu o case Annapurna Game.
 • Nauczą się wybierać najlepsze rozwiązania w różnych sytuacjach.

02

Umiejętność podejmowania decyzji:

 • Uczestnicy nauczą się podejmować efektywne decyzje w warunkach niepewności.
 • Poznają różne modele podejmowania decyzji i będą je ćwiczyć w praktyce.
 • Nauczą się brać odpowiedzialność za swoje decyzje.

03

Umiejętność pracy zespołowej:

 • Uczestnicy nauczą się efektywnie pracować w zespole.
 • Poznają znaczenie komunikacji i współpracy w zespole.
 • Nauczą się budować zaufanie i wzajemny szacunek w zespole.

04

Umiejętność komunikacji:

 • Uczestnicy nauczą się komunikować swoje pomysły i idee.
 • Poznają różne techniki komunikacji i będą je ćwiczyć w praktyce.
 • Nauczą się udzielać i przyjmować konstruktywną informację zwrotną.

05

Umiejętność radzenia sobie ze stresem:

 • Uczestnicy nauczą się efektywnie radzić sobie ze stresem.
 • Poznają różne techniki radzenia sobie ze stresem i będą je ćwiczyć w praktyce.
 • Nauczą się budować swoją odporność psychiczną.

06

Umiejętność negocjacji:

 • Uczestnicy nauczą się efektywnie negocjować.
 • Poznają różne techniki negocjacji i będą je ćwiczyć w praktyce.
 • Nauczą się osiągać korzystne dla siebie kompromisy.

07

Umiejętność myślenia strategicznego:

 • Uczestnicy nauczą się myśleć strategicznie i planować przyszłość.
 • Poznają różne modele myślenia strategicznego i będą je ćwiczyć w praktyce.
 • Nauczą się wyznaczać cele i tworzyć plany działania.

08

Umiejętność przywództwa:

 • Uczestnicy nauczą się być efektywnymi liderami.
 • Poznają różne style przywództwa i będą je ćwiczyć w praktyce.
 • Nauczą się motywować i inspirować innych.

Metodologia szkoleń

W Kontrakt OSH stawiamy na holistyczne podejście do szkoleń i edukacji, które łączy solidne fundamenty teoretyczne z praktycznym treningiem umiejętności. 

Nasze programy są zaprojektowane tak, aby aktywnie angażować uczestników na każdym etapie – od audytu potrzeb, przez intensywne warsztaty, aż po wdrożenie zdobytych kompetencji.

Dzięki temu zapewniamy, że nasi uczestnicy nie tylko poznają, ale przede wszystkim efektywnie wykorzystują nowe narzędzia w swoim środowisku pracy.

Program warsztatu

Angażujacy Lider. Różnorodny zespół.

01. Moduł I: Rola angażującej wizji i budowanie autorytetu lidera

 • Model angażującej wizji Harvard Business School
 • Cztery podstawy zaangażowania prof. Vroom’a z Yale University
 • Budowanie autorytetu lidera – ćwiczenia
 • Praktyczne ćwiczenia w budowaniu wizji i planu działania

02. Moduł II: Wdrażanie decyzji i komunikacja wspierająca SZACUNEK

 • Model Różnorodny Zespół
 • Przekazywanie ważnych i niepopularnych decyzji w różnorodnym zespole
 • Budowanie odpowiedzialności i samodzielności w zespole
 • Model feedback i feedforward
 • Praktyczne ćwiczenia w komunikacji i budowaniu zaangażowania

03. Moduł III: Zarządzanie wynikami i poszukiwanie DOSKONAŁOŚCI

 • Model Angażującego Lidera „4°egzekwowania ustaleń”
 • Kształtowanie kultury DOSKONAŁOŚCI
 • Egzekwowanie ustaleń i monitorowanie wyników
 • Praktyczne ćwiczenia w zarządzaniu wynikami i motywowaniu zespołu

04. Moduł IV: Samotność Lidera i wspieranie różnorodności

 • Rola i zadania Liderki/Lidera
 • Koncepcja Angażującego Lidera „Samotność”
 • Dyrektywność czy partycypacja?
 • Model „Od decyzji do delegowania” prof. Vroom’a z Yale University
 • Praktyczne ćwiczenia w delegowaniu i budowaniu zaufania

05. Moduł V: Rola przekonań i wartości Liderki/Lidera

 • Model Angażującego Lidera „exposé lidera”
 • Kształtowanie kultury KREATYWNOŚCI, DOSKONAŁOŚCI i SZACUNKU
 • Rola wartości lidera w budowaniu zaangażowania
 • Praktyczne ćwiczenia w rozpoznawaniu i wzmacnianiu wartości

06. Moduł VI: Budowanie odpowiedzialności i samodzielności w zespole

 • Model sześciu poziomów delegowania H. Shermana
 • Delegowanie zadań i obowiązków
 • Budowanie odpowiedzialności i samodzielności w zespole
 • Praktyczne ćwiczenia w delegowaniu i monitorowaniu postępów

07. Moduł VII: SZACUNEK i docenienie zespołu

 • Model sześciu czynników zaangażowania Behavioural Attitude Index
 • Radzenie sobie ze spadkiem motywacji
 • Budowanie zaangażowania w trakcie realizacji celów
 • Praktyczne ćwiczenia w budowaniu zaangażowania i docenianiu zespołu

Gry uzupełniające

ANNAPURNA GAME
Wejdź na szczyt Annapurny w pierwszej kobiecej ekspedycji i przeżyj wyzwania zarządzania zespołem w ekstremalnych warunkach.

Narzędzia wdrożeniowe

01. Skrypt Szkoleniowy

02. Dostęp do Platformy Wdrożeniowej Quico

03. One Pagery Wdrożeniowe z Narzędziami ANNAPURNA GAME

04. Książka GÓRA KOBIET

05. Dostęp do Trenerów przez 3 miesiące po warsztacie – Mentoring Wdrożeniowy

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Złóż zapytanie lub umów się na demo

logo sign kontraktosh-black blue

Na czym polega bezpłatne demo?

Bezpłatne demo to możliwość doświadczenia specyfiki naszych szkoleń na bezpłatnym pokazie w formie online. Poznaj narzędzia, naszą metodologię i poczuj emocje w ramach gier.

Wypełnij formularz