HURAGAN KATRINA - STUDIUM PRZYPADKU Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA SYTUACJĄ KRYZYSOWĄ

Staw czoła jednemu z największych kataklizmów w historii – Huraganowi Katrina. Przeżyj symulację, która nauczy Cię zarządzania kryzysowego na najwyższym poziomie.

O grze

Huragan Katrina Game to symulacja bazująca na wydarzeniach z sierpnia 2005 roku, która rzuca uczestników w sam środek zarządzania największą katastrofą naturalną w historii USA. Uczestnicy muszą podejmować szybkie decyzje, zarządzać zasobami i koordynować działania ratunkowe, aby minimalizować skutki huraganu dla ludności.

Formuła / Metodologia gry

Elementy gry:

Symulacja grupowa:

Praca w zespołach, symulująca zarządzanie kryzysowe podczas huraganu.

Zadania:

Rozwiązywanie realistycznych problemów i wyzwań związanych z zarządzaniem kryzysowym.

Debriefing:

Analiza i refleksja nad podjętymi działaniami i ich skutkami.

Etapy gry:

01. Przygotowanie:

Planowanie i strategia przed nadchodzącym huraganem.

02. Działanie:

Zarządzanie zasobami i koordynacja działań w trakcie kryzysu.

03. Odbudowa:

Planowanie działań po przejściu huraganu.

Cele

01. Zarządzanie w warunkach kryzysowych: Rozwijanie umiejętności efektywnego reagowania na nieprzewidziane wydarzenia.
02. Komunikacja i współpraca: Uczenie się, jak kluczowa jest współpraca i komunikacja w osiąganiu celów w sytuacji kryzysowej.
03. Strategiczne myślenie i planowanie: Nauka przewidywania konsekwencji decyzji i tworzenia długoterminowych planów działania.

Kompetencje

Analiza sytuacji i ocena ryzyka:

Uczenie się, jak oceniać sytuacje i ryzyka związane z kryzysowymi warunkami.

Delegowanie zadań:

Nauka efektywnego rozdzielania zadań i odpowiedzialności.

Radzenie sobie z kryzysem:

Rozwój umiejętności utrzymania spokoju i skutecznej reakcji pod presją.

Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów:

Praktyka w negocjowaniu i znajdowanie kompromisów podczas konfliktów.

Gra jest uzupełnieniem szkolenia:

PSYCHOLOGIA SZEFA I

Szef to zawód.