Program rozwojowy

Psychologia Szefa I

Szef to zawód.

Jak budować autorytet szefa i zaangażowanie w zespole?

Kamizelki ratunkowe dla menedżerów

Power Stories i grywalizacja

Sprawdzone koncepcje biznesowe

O programie

Warsztat Psychologia szefa. Jak budować autorytet szefa/lidera i zaangażowanie w zespole powstał na bazie naszych obserwacji obecnej rzeczywistości biznesowej oraz licznych rozmów z menedżerami różnego szczebla. Ta wymiana doświadczeń i opis typowych problemów potwierdziły, że szefowie coraz częściej funkcjonują w środowisku wymuszającym na nich działanie pod silną presją czasu i oczekiwań. Szczególnie kiedy pełnią nową rolę jako liderki/szefowie. Aby sprostać tym wszystkim wyzwaniom potrzebna jest z jednej strony właściwa postawa, a z drugiej umiejętności, które będą wspierały szefów w budowaniu odpowiedzialnych zespołów skutecznie realizujących założone cele i zadania.

Dlatego warsztat, do którego serdecznie Ciebie zapraszamy ma podstawowy cel jakim jest przetrenowanie kluczowych algorytmów pracy Liderki/Lidera w jej/jego nowej roli. Zbiór dobrych praktyk szefowskich, które w postaci konkretnych algorytmów będą dla Ciebie z jednej strony wsparciem w codziennej pracy z zespołem i pomogą zbudować jego odpowiedzialną postawę i zaangażowanie w realizację założonych celów i pojawiających się wyzwań, a z drugiej zaoszczędzą Tobie konfliktów w zespole, niepotrzebnych stresów i pomogą zaoszczędzić zawsze cenny czas. Wierzymy, że taka formuła warsztatu będzie dla Ciebie atrakcyjna jako uczestnika oraz dostarczy Tobie wielu praktycznych wskazówek i inspiracji!

Profil uczestnika

Warsztat skierowany jest do osób, które awansowały ze stanowiska eksperckiego do roli Liderki/Lidera, dla osób które chcą podnieść swoje kwalifikacje jako zarządzający ludźmi oraz dla wszystkich, którzy rozpoczynają prowadzenie nowych zespołów. Jeśli pełnisz funkcję (służbowo/projektowo/społecznie) jako Liderka / Lider / Koordynator / Organizator / Szefowa / Szef w zespole i odpowiadasz za motywowanie zespołu do osiągania wyzwań to ten warsztat jest dla Ciebie.

Warsztat szczególnie rekomendowany jest dla osób, które chcą:

01. Dowiedzieć się jak motywować swój zespół.

02. Wspierać swój zespół, aby osiągać z nim założone cele.

03. Nauczyć się jak wywierać wpływ poprzez nazywanie intencji szefowskich.

04. Rozwijać kompetencje pracowników poprzez feedback i stawianie wyzwań.

05. Podejmować ważne decyzje.

06. Angażować zespół do współpracy.

07.  Przeprowadzać stałe elementy pracy szefa takie jak:

 • trudne decyzje
 • ważne prośby
 • negocjacje z pracownikiem
 • radzenie sobie ze spadkiem
 • motywacji w zespole

Wyróżniające cechy​

01. 90% czasu na warsztacie to trening umiejętności 

02. Prowadzenie przez doświadczonych trenerów: Robert Zych, Jarek Jamroz, Tomasz Główka, Adam Staniszewski

03. Dedykowany Skrypt Szkoleniowy Psychologia Szefa

04. Indywidualne Badanie Motywacji – Raport

05. Merytoryczna dyskusja o Wartościach Młodego Stażem Lidera/Szefa – Best Practices

06. Unikalna Forma – Grywalizacja realnych działań młodych liderów Katrina

Umów się na demo

Doświadcz specyfiki naszych szkoleń na bezpłatnym pokazie. Poznaj narzędzia, naszą metodologię i poczuj emocje w ramach gier.

Rozwijane kompetencje

01

Komunikacja – umiejętność nazywania intencji/stawiania ważnych pytań/zrozumienia pracownika

02

Autorytet – umiejętność przygotowania i wygłoszenia expose szefa

03

Świadomość Liderska – sprawne poruszanie się w polu prośby/negocjacji/decyzji

04

Motywowanie – radzenie sobie z osłabieniem w zespole

Metodologia szkoleń

W Kontrakt OSH stawiamy na holistyczne podejście do szkoleń i edukacji, które łączy solidne fundamenty teoretyczne z praktycznym treningiem umiejętności.

Nasze programy są zaprojektowane tak, aby aktywnie angażować uczestników na każdym etapie – od audytu potrzeb, przez intensywne warsztaty, aż po wdrożenie zdobytych kompetencji.

Dzięki temu zapewniamy, że nasi uczestnicy nie tylko poznają, ale przede wszystkim efektywnie wykorzystują nowe narzędzia w swoim środowisku pracy.

Program warsztatu

PSYCHOLOGIA SZEFA I

01. Wstępny kontrakt. Rozpoznanie potrzeb oraz oczekiwań uczestników.

02. Szef to zawód – Symulacja działań menedżerskich Katrina. Grywalizacja.

03. Podstawowe narzędzia budowania dobrego kontaktu z podwładnym:

 • odsłanianie intencji oraz interesów szefa – przeciwdziałanie destrukcyjnym projekcjom,
 • trudne pytania – zdobywanie ważnych informacji o podwładnym oraz podejmowanie ważnych tematów,
 • parafraza interesów podwładnego, zapobieganie nieporozumieniom i otwieranie wielu możliwości do zaspokojenia potrzeb pracownika.

ćwiczenia w parach i trójkach

04. Szef w polu decyzji.

Trenowanie algorytmu przekazywania trudnej decyzji i profesjonalnego odmawiania pracownikom.

psychodramy, praca w podgrupach

05. Trening z wykorzystaniem algorytmu trudnej decyzji i bazowych technik asertywności szefa:

 • zdarta płyta,
 • stawianie granic,
 • negocjacje nastawione na współpracę.

06. Główne reguły szefa (expose). Wyznaczanie podwładnym granic i komunikowanie maksymalnych preferencji zgodnie z systemem wartości szefa.

Psychodramy – indywidualne wystąpienia

07. Algorytm konsekwencji i doceniania.

Jak motywować podwładnych i budować ich, odpowiedzialność wdrażając negatywne i pozytywne konsekwencje.

psychodramy z używaniem bazowego standardu, praca w podgrupach

08. Typowe trudne sytuacje w roli szefa. Jak kształtować u podwładnych postawę samodzielności i odpowiedzialności w sytuacji konfliktu interesów?

psychodramy, trenowanie nowych narzędzi psychologicznych

09. Jak przeciwstawiać się osłabnięciu entuzjazmu u pracowników oraz mobilizować ich do działań w polu, na który mają wpływ.

10. Algorytm radzenia sobie z narzekającymi i „marudzącymi” pracownikami:

 • wysłuchać i wzmocnić, przypominając pozytywy,
 • pomóc nazwać problem do rozwiązania i określić granice wpływu,
 • pomoc dla podwładnego, który bierze odpowiedzialność lub sankcje dla zdeklarowanego „zatruwacza” zespołu.

11. Planowanie realnych zmian w działalności w relacji szef- podwładny oraz podsumowanie szkolenia.

Gry uzupełniające

Power Stories oraz Grywalizacje wspierające Psychologia Szefa Szef to zawód:

Narzędzia wdrożeniowe

01. Skrypt Szkoleniowy

02. Dostęp do Platformy Wdrożeniowej Quico

03. One Pagery Wdrożeniowe z Narzędziami Psychologii Szefa

04. Książka Szef to zawód

05. Dostęp do Trenerów przez 3 miesiące po warsztacie – Mentoring Wdrożeniowy

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Złóż zapytanie lub umów się na demo

logo sign kontraktosh-black blue

Na czym polega bezpłatne demo?

Bezpłatne demo to możliwość doświadczenia specyfiki naszych szkoleń na bezpłatnym pokazie w formie online. Poznaj narzędzia, naszą metodologię i poczuj emocje w ramach gier.

Wypełnij formularz