Program rozwojowy

Psychologia Szefa IV

Szef w projekcie.

Podstawy zarządzania projektami i zespołami projektowymi dla Szefów.

Kamizelki ratunkowe dla menedżerów

Power Stories i grywalizacja

Wiele realnych przykładów z projektów

O programie

Dlaczego zbudowaliśmy ten warsztat?

W dzisiejszym świecie coraz więcej osób staje przed wyzwaniem zarządzania projektami. Niezależnie od stanowiska czy branży, umiejętność planowania, organizowania i realizacji projektów jest niezwykle cenna. Bardzo często szefowie obejmują role w projektach a to wymaga wiedzy i umiejętności jak kierować zespołem projektowym.

Warsztat „Szef w projekcie” został stworzony z myślą o osobach, które chcą:

 • Zdobyć podstawową wiedzę na temat zarządzania projektami
 • Nauczyć się praktycznych umiejętności niezbędnych do efektywnego zarządzania projektami
 • Zwiększyć swoją efektywność i produktywność
 • Rozwinąć umiejętności miękkie, takie jak komunikacja, wdrożenie działań i rozwiązywanie problemów

Dlaczego ten warsztat jest częścią rodziny programów „Psychologia Szefa”?

Zarządzanie projektami to nie tylko techniki i narzędzia. To także umiejętność pracy z ludźmi i zarządzania zespołami. Warsztat „Podstawy Zarządzania Projektami” łączy w sobie wiedzę z zakresu zarządzania projektami z psychologią, co pozwala uczestnikom na:

 • Lepsze zrozumienie motywacji i potrzeb członków zespołu
 • Efektywniejszą komunikację z zespołem
 • Budowanie pozytywnych relacji w zespole
 • Rozwiązywanie konfliktów w zespole

Profil uczestnika

Program szkoleniowy „Psychologia Szefa: Szef w projekcie” skierowany jest do ekspertów, liderek, szefów, którzy chcą zdobyć podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania projektami.

Szczególnie polecamy dla:

 • Liderów i menedżerów, którzy chcą usprawnić zarządzanie projektami w swoich zespołach.
 • Pracują lub rozpoczynają pracę w zespołach projektowych.
 • Zarządzają zespołami projektowymi.
 • Chcą awansować na stanowisko menedżerskie poprzez udział w projekcie.
 • Chcą założyć własny projekt.
 • Chcą wzmocnić swoje szefowskie umiejętności kierowania projektami.

Wyróżniające cechy​

 • Intensywny trening praktyczny: 90% czasu na warsztacie to praktyczne ćwiczenia i trening umiejętności kierowania projektem.
 • Materiały szkoleniowe: Otrzymasz dedykowany skrypt szkoleniowy oraz przykłady wykresów Gantta i innych narzędzi do dalszej pracy.
 • Merytoryczna dyskusja na podstawie realnych projektów: Warsztat obejmuje dyskusje o kluczowych umiejętnościach zarządzania projektem, bazujące na najlepszych praktykach.
 • Unikalna forma szkolenia: Trening prowadzony na rzeczywistych tematach projektowych uczestników warsztatów – Case Study.
 • Grywalizacja: Uczestnictwo w symulacji projektu w skali kosmicznej – MIR GAME, stosującej metodologię Agile w międzynarodowym środowisku.

Umów się na demo

Doświadcz specyfiki naszych szkoleń na bezpłatnym pokazie. Poznaj narzędzia, naszą metodologię i poczuj emocje w ramach gier.

Rozwijane kompetencje

01

Wiedza i umiejętności z zakresu zarządzania projektami:

 • Cykl życia projektu: Poznasz i zastosujesz etapy cyklu życia projektu.
 • Metodyki projektowe: Nauczysz się różnych metodyk projektowych i dobierzesz odpowiednią do projektu.
 • Inicjacja projektu: Przeprowadzisz analizę SWOT i zainicjujesz projekt.
 • Wizja projektu: Stworzysz i skutecznie zakomunikujesz wizję projektu.
 • Planowanie projektu: Zastosujesz metodykę WBS do planowania projektów.
 • Harmonogram projektu: Zbudujesz harmonogram projektu i zarządzisz ryzykiem.
 • Realizacja projektu: Zarządzisz procesem realizacji projektu.

02

Umiejętności miękkie:

 • Komunikacja: Nauczysz się skutecznie komunikować z zespołem projektowym.
 • Motywacja: Nauczysz się motywować i inspirować członków zespołu.
 • Negocjacje: Nauczysz się negocjować z interesariuszami projektu.
 • Rozwiązywanie problemów: Nauczysz się rozwiązywać problemy i konflikty w zespole.
 • Zarządzanie stresem: Nauczysz się zarządzać stresem w pracy projektowej.

03

Umiejętności interpersonalne:

 • Budowanie zespołu: Nauczysz się budować i integrować zespół projektowy.
 • Przywództwo: Nauczysz się być efektywnym liderem zespołu projektowego.
 • Delegowanie: Nauczysz się delegować zadania i odpowiedzialność.
 • Ocena pracy: Nauczysz się oceniać pracę członków zespołu.

04

Umiejętności analityczne:

 • Analiza SWOT: Nauczysz się przeprowadzać analizę SWOT i wykorzystywać ją do podejmowania decyzji.
 • Ocena ryzyka: Nauczysz się identyfikować i oceniać ryzyko projektowe.
 • Rozwiązywanie problemów: Nauczysz się analizować problemy i znajdować optymalne rozwiązania.

Metodologia szkoleń

W Kontrakt OSH stawiamy na holistyczne podejście do szkoleń i edukacji, które łączy solidne fundamenty teoretyczne z praktycznym treningiem umiejętności.

Nasze programy są zaprojektowane tak, aby aktywnie angażować uczestników na każdym etapie – od audytu potrzeb, przez intensywne warsztaty, aż po wdrożenie zdobytych kompetencji.

Dzięki temu zapewniamy, że nasi uczestnicy nie tylko poznają, ale przede wszystkim efektywnie wykorzystują nowe narzędzia w swoim środowisku pracy.

Program warsztatu

PSYCHOLOGIA SZEFA IV

Plan warsztatu szkoleniowego „Psychologia Szefa: Szef w projekcie”

01. Przygotowania do misji MIR:

 • Omówienie historii misji MIR
 • Prezentacja założeń projektu
 • Określenie celów i zadań projektu

02. Metodologia AGILE:

 • Wprowadzenie do metodologii AGILE
 • Zasady i wartości AGILE
 • Zastosowanie AGILE w zarządzaniu projektami

03. Start misji:

 • Planowanie w projekcie:
  • Metody planowania
  • Struktura planu projektu
 • Kamienie milowe:
  • Definicja kamieni milowych
  • Wyznaczanie kamieni milowych
 • Działania a wzajemne zrozumienie:
  • Komunikacja w zespole projektowym
  • Budowanie wzajemnego zrozumienia

MIR Projekt:

04. Monitorowanie poziomu realizacji zadań:

 • Narzędzia i techniki monitorowania
 • Identyfikowanie i rozwiązywanie problemów

05. Komunikacja w projekcie:

 • Skuteczna komunikacja z interesariuszami
 • Zarządzanie konfliktami

06. Praca z dokumentami:

 • Tworzenie i zarządzanie dokumentacją projektową

07. Feedback & Feedforward – współpraca z mentorem:

 • Praktyczne zastosowanie feedbacku i feedforwardu w projekcie
 • Rola mentora w projekcie

08. Ścieżki krytyczne:

 • Identyfikacja ścieżek krytycznych w projektach
 • Opracowanie planów reagowania na zagrożenia

09. Planowanie + Monitoring + Ocena Postępu:

 • Zintegrowane podejście do zarządzania projektami
 • Praktyczne zastosowanie narzędzi i technik

Zbudowanie planu wdrożenia prac projektowych:

10. Jakie działania mam podjąć, aby z sukcesem zrealizować projekt:

 • Identyfikacja kluczowych czynników sukcesu
 • Opracowanie szczegółowego planu wdrożenia
 • Zarządzanie ryzykiem

Gry uzupełniające

MIR GAME

Przeżyj wyzwanie zarządzania projektami w skali kosmicznej. Dołącz do misji STS-91 na stacji kosmicznej Mir i zastosuj metodologię Agile, aby osiągnąć sukces w międzynarodowym środowisku.

Narzędzia wdrożeniowe

01. Skrypt Szkoleniowy

02. Dostęp do Platformy Wdrożeniowej Quico

03. One Pagery Wdrożeniowe z Narzędziami Projektowymi

04. Dostęp do Trenerów przez 3 miesiące po warsztacie – Mentoring Wdrożeniowy

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Złóż zapytanie lub umów się na demo

logo sign kontraktosh-black blue

Na czym polega bezpłatne demo?

Bezpłatne demo to możliwość doświadczenia specyfiki naszych szkoleń na bezpłatnym pokazie w formie online. Poznaj narzędzia, naszą metodologię i poczuj emocje w ramach gier.

Wypełnij formularz