SZYCHTA GAME - STUDIUM PRZYPADKU THE 33

Przeżyj dramatyczne wydarzenia z kopalni San José, ucząc się zarządzać zespołem w sytuacjach kryzysowych.

O grze

Szychta Game to symulacja, która przenosi uczestników do kopalni San José, gdzie wcielają się w role zasypanych górników i liderów akcji ratunkowej z 2010 roku. Gra ilustruje wyzwania związane z przetrwaniem i współpracą w ekstremalnych warunkach.

Formuła / Metodologia gry

Struktura gry:

Uczestnicy:

6-180 osób, podzielonych na zespoły.

Metafora:

Działanie zespołu w obliczu katastrofy, z silnym naciskiem na wartości i współpracę.

Etapy gry:

Uczestnicy podejmują decyzje w kluczowych momentach, które wpływają na wyniki zespołów.

Metodologia:

Interaktywne decyzje:

Zespoły podejmują decyzje kryzysowe, które mają wpływ na końcowe wyniki.

Historia 33 górników:

Inspiracja i punkt wyjścia do nauki o zarządzaniu zespołem w kryzysie.

Cele

01. Zarządzanie w warunkach kryzysowych: Nauka zarządzania zespołem pod ekstremalną presją.

02. Rozwój umiejętności współpracy: Wzmocnienie zdolności do pracy zespołowej w sytuacjach stresowych.

03. Wzmacnianie komunikacji i transparentności: Uczenie się, jak efektywna komunikacja może wspierać przejrzystość decyzji.

04. Empowerment i zaangażowanie: Rozwijanie samodzielności i motywacji zespołu do pokonywania trudności.

Kompetencje

Zarządzanie w modelu konsultacyjnym:

Decyzje oparte na szerokich konsultacjach w zespole.

Efektywna komunikacja:

Skuteczne prezentowanie decyzji i pracy z informacją zwrotną.

Radzenie sobie z emocjami:

Techniki zarządzania stresem i emocjami w zespole.

Zaawansowane umiejętności:

Podejmowanie odważnych decyzji:

Nauka jak podejmować ryzykowne, ale niezbędne decyzje.

Budowanie jedności:

Rozwijanie umiejętności budowania spójności zespołu w obliczu wyzwań.

Gra jest uzupełnieniem szkolenia:

ANGAŻUJĄCY LIDER III

Przywództwo sytuacyjne.