Program rozwojowy

Angażujący Lider III

Przywództwo sytuacyjne.

Naucz się budowania odpowiedzialnej postawy w zespole poprzez wzajemne wsparcie, odważne decyzje, szukanie rozwiązań, akceptację i tolerancję różnorodnych potrzeb oraz dbania o zaangażowanie i motywację poszczególnych osób w zespole.

Kamizelki ratunkowe dla menedżerów

Power Stories i grywalizacja

Sprawdzone koncepcje biznesowe

O programie

Warsztat Angażujący Lider. Przywództwo sytuacyjne to symulacja w ramach której, zabieramy uczestników do kopalni San José położonej na pustyni Atakama. Wcielimy się w zasypanych górników i liderów akcji ratunkowej, aby przeżyć i odtworzyć sekwencję dramatycznych wydarzeń z 2010 roku. To jedna z największych historii o pokonywaniu trudności i pracy z  zespołem, który musiał działać w dynamicznej i zmiennej rzeczywistości oraz przetrwać w obliczu wyzwania rzuconego im przez zawaloną kopalnię.

Przeżycie 70 dni pod powierzchnią ziemi i przygotowanie w tym czasie akcji ratunkowej okazało się bardzo dużym wyzwaniem logistyczno-operacyjnym, ale przede wszystkim obrazowało trudności, które wynikają ze współpracy z zespołem specjalistów i różnorodnych osobowości. 33 górników i ich liderzy musieli nauczyć się budowania odpowiedzialnej postawy w zespole poprzez wzajemne wsparcie, odważne decyzje, szukanie rozwiązań, akceptację i tolerancję różnorodnych potrzeb oraz dbania o zaangażowanie i motywację poszczególnych osób w zespole. Historia jest inspiracją z zakresu roli lidera w procesie budowania motywacji, odpowiedzialności i rozwoju osób, z którymi współpracuje w zespole.

Profil uczestnika

Program szkoleniowy „Angażujący Lider. Przywództwo sytuacyjne” jest przeznaczony dla:

01. Mających duże doświadczenie i pragnących rozwijać swój styl współpracy i przywództwa

02. Współpracujących z zespołem o zróżnicowanym stażu i doświadczeniu

03. Dążących do rozwoju zespołu i potencjału osób, które go tworzą

04. Chcących doskonalić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu przekazywania wiedzy i wspierania zespołu poprzez rozwój jego kompetencji

Wyróżniające cechy​

Warsztat Angażujący Lider. Przywództwo sytuacyjne to oparta na historycznych wydarzeniach symulacja typu learning journey, i zarazem metafora z zakresu przywództwa sytuacyjnego oraz zasad wspierających potencjał i skuteczność zespołu. Liderzy szychty, zarówno formalni, jak i nieformalni (analogia do stanowisk menedżerskich, kierowniczych, liderskich) współpracują z mocno zróżnicowanym zespołem pod kątem doświadczenia, stażu, wieku oraz znajomości (analogia do stanowisk specjalistycznych). Walcząc o przetrwanie wspierają swoich towarzyszy dobierając metody adekwatne do ich motywacji i kompetencji (analogia współpracy w pracownikami w różnych fazach rozwoju). Ich działania i metody wsparcia mają bardzo duże przełożenie na poziom zaangażowania, motywacji i współpracy w zespole. Jest to szczególnie ważne w obliczu różnych zmian i trudności, które stawia przed uwięzioną szychtą kopalnia San José (analogia do realizowania ambitnych zadań w zmiennym i nie zawsze przewidywalnym środowisku).

Uczestnicy w ćwiczeniu podzieleni są na zespoły liderskie, w ramach których podejmują decyzje (co warto zrobić, gdy jesteś Liderką/Liderem?) w określonych momentach studium przypadku The 33. Od skuteczności decyzji zależy końcowy wynik zespołu wyrażony w zdobytych punktach efektywności.

Historia 33 górników i decyzje podejmowane w trakcie ćwiczenia stanowią inspirację i platformę do wymiany poglądów wśród uczestników oraz punkt wyjścia do wprowadzenia pięciu zasad zwycięskiego zespołu oraz modelu przywództwa sytuacyjnego Blancharda, po to, aby przećwiczyć określone umiejętności na realnych przykładach w ramach środowiska pracy.

01. Unikatowe połączenie inspiracji z praktycznym treningiem umiejętności

02. Prowadzenie przez doświadczonych trenerów: Robert Zych, Jarek Jamroz, Tomasz Główka, Adam Staniszewski

03. Dedykowany Skrypt Szkoleniowy Angażujący Lider. Przywództwo sytuacyjne

04. Unikalna Forma – Trening w oparciu o grywalizację Szychta Game

Umów się na demo

Doświadcz specyfiki naszych szkoleń na bezpłatnym pokazie. Poznaj narzędzia, naszą metodologię i poczuj emocje w ramach gier.

Rozwijane kompetencje

01

Pozyskanie i ugruntowanie wiedzy na temat roli lidera jako trenera, coacha i mentora – jakie są różnice w sposobach i celach przypisanych do poszczególnych ról oraz kiedy jest właściwy moment na poprowadzenie rozmowy metodą treningu, coachingu i mentoringu.

02

Pozyskanie wiedzy na temat etapów rozwoju pracownika w procesie realizacji określonych zadań, w zakresie jego kompetencji oraz motywacji?

03

Jak dobierać styl przywództwa i współpracy, w zależności od sytuacji, zadania, poziomu wiedzy i motywacji pracownika?

04

Jak wdrażać pracownika do zadania i wspierać go w jego realizacji, wykorzystując metodę instruktażu?

05

Jak rozwijać kompetencje pracownika i wzmacniać jego zaangażowania w oparciu o metodę treningu on the job?

06

Jak wspierać zaangażowanie i motywację doświadczonych pracowników w oparciu o model GROW?

07

Jak świadomie zarządzać potencjałem pracowników poprzez mentoring i model 6 poziomów delegowania?

Metodologia szkoleń

W Kontrakt OSH stawiamy na holistyczne podejście do szkoleń i edukacji, które łączy solidne fundamenty teoretyczne z praktycznym treningiem umiejętności. 

Nasze programy są zaprojektowane tak, aby aktywnie angażować uczestników na każdym etapie – od audytu potrzeb, przez intensywne warsztaty, aż po wdrożenie zdobytych kompetencji.

Dzięki temu zapewniamy, że nasi uczestnicy nie tylko poznają, ale przede wszystkim efektywnie wykorzystują nowe narzędzia w swoim środowisku pracy.

Program warsztatu

ANGAŻUJĄCY LIDER – PRZYWÓDZTWO SYTUACYJNE

01. Sposoby edukacji współpracowników w organizacji i wprowadzenie do teorii zarządzania sytuacyjnego Blancharda

02. Rola liderki/lidera jako trenera, coacha i mentora – jakie są różnice w sposobach i celach przypisanych do poszczególnych ról oraz kiedy jest właściwy moment na przeprowadzenie rozmowy metodą treningu, coachingu i mentoringu

03. Podstawowe narzędzia budowania dobrego kontaktu z podwładnym

04. Rola i znaczenie rozwoju kompetencji pracowników

05. Współpraca z pracownikiem na poziomie S1 – entuzjazm i motywacja (trening umiejętności na bazie indywidualnych studiów przypadku uczestników warsztatu)

 • Wdrażanie pracownika do nowego środowiska – stanowisko, projekt, cele, zadania
 • Potrzeby pracownika na etapie wdrożenia: jasne cele, zdefiniowane zadania kluczowe, określone priorytety, precyzyjne terminy i plany działania, systematyczna ocena i docenienie
 • Praca z instruktażem i formułowanie celów – jak wspierać rozwój kompetencji pracownika – model angażującego instruktażu od co? do kiedy?
06. Współpraca z pracownikiem na poziomie S2 – pierwsze trudności i rozczarowanie (trening umiejętności na bazie indywidualnych studiów przypadku uczestników warsztatu)
 • Kiedy ludzie zdobywają wiedzę, a kiedy umiejętności? Rozróżnienie metod edukacyjnych i ich zastosowanie w coachingu on the job
 • Prowadzenie obserwacji jako integralnego elementu coachingu on the job. Konstruowanie przez lidera w roli coacha sytuacji diagnostycznych
 • Prowadzenie sesji coachingowej on the job. Jak inspirować podopiecznego do przemyśleń na temat własnej efektywności i wzbogacać jego wiedzę o sobie?

07. Współpraca z pracownikiem na poziomie S3 – kryzys zaangażowania i odpowiedzialności (trening umiejętności na bazie indywidualnych studiów przypadku uczestników warsztatu)

 • Przekonać, czy zrozumieć? – jak budować odpowiedzialność u pracownika poprzez angażującą informację zwrotną i szukanie rozwiązań na poziomie ważnych potrzeb i interesów? – model (Gut-Haman) Od stanowisk do interesów
 • Sztuka zadawania pytań, czyli stosowanie metody coachingowej w oparciu o model GROW (John Whitemore)
 • Spadek motywacji i kryzys odpowiedzialności w procesie realizacji celów – jak radzić sobie z marudzeniem i narzekaniem doświadczonych pracowników? Model (Gut-Haman)
08. Współpraca z pracownikiem na poziomie S4 – partnerstwo i zaangażowanie (trening umiejętności na bazie indywidualnych studiów przypadku uczestników warsztatu)
 • Wspieranie, a nie wyręczanie pracowników w trakcie realizacji zadań – jak utrzymać zaangażowanie i motywację eksperta? (model poziomów delegowania H. Shermana)
 • Rozwijanie i budowanie zaangażowania poprzez mentoring – jak przekazywać wskazówki, aby unikać pułapki pouczania i „dobrych rad”? (model Gut-Haman)

Gry uzupełniające

SZYCHTA GAME

Wejdź na szczyt Annapurny w pierwszej kobiecej ekspedycji i przeżyj wyzwania zarządzania zespołem w ekstremalnych warunkach.

Narzędzia wdrożeniowe

01. Skrypt Szkoleniowy

02. Dostęp do Platformy Wdrożeniowej Quico

03. One Pagery Wdrożeniowe z narzędziami i algorytmami kluczowych umiejętności z zakresu przywództwa sytuacyjnego

04. Dostęp do Trenerów przez 3 miesiące po warsztacie – Mentoring Wdrożeniowy

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Złóż zapytanie lub umów się na demo

logo sign kontraktosh-black blue

Na czym polega bezpłatne demo?

Bezpłatne demo to możliwość doświadczenia specyfiki naszych szkoleń na bezpłatnym pokazie w formie online. Poznaj narzędzia, naszą metodologię i poczuj emocje w ramach gier.

Wypełnij formularz