Program rozwojowy

Angażujący Lider I

Decision Making For Leaders - Model Vrooma.

Rozwiń umiejętności angażowania zespołu w procesy biznesowe oraz podejmowania trafnych decyzji.

Kamizelki ratunkowe dla menedżerów

Power Stories i grywalizacja

Sprawdzone koncepcje biznesowe

O programie

Program „Angażujący Lider: Decision Making for Leaders” to innowacyjny warsztat, który skupia się na rozwijaniu umiejętności angażowania zespołu w procesy biznesowe oraz podejmowania trafnych decyzji w kontekście zarządzania projektami. Warsztat opiera się na modelu projektowym DMFL autorstwa profesora Vroom’a, a jego głównym celem jest wyposażenie uczestników w praktyczne narzędzia i strategie niezbędne do efektywnego zarządzania zespołami i projektami.

W trakcie warsztatu uczestnicy:

 • Angażują się w studia przypadków, które pozwalają im na praktyczne zastosowanie modelu DMFL w różnych sytuacjach angażowania zespołu od dyrektywności do partycypacji.
 • Pracują w zespołach, co umożliwia im wymianę poglądów, wypracowanie grupowych strategii i uchwycenie różnych perspektyw.
 • Otrzymują narzędzia w postaci matrycy i aplikacji, które ułatwiają im wykorzystanie modelu DMFL w codziennej pracy.

Korzyści z udziału w programie:

 • Nabycie umiejętności podejmowania trafnych i efektywnych decyzji w kontekście angażowania zespołu.
 • Poznanie i zrozumienie modelu projektowego DMFL profesora Vroom’a.
 • Rozwój umiejętności pracy w zespole i efektywnej komunikacji.
 • Nabycie praktycznych narzędzi i strategii do zarządzania zespołami i projektami.
 • Zwiększenie pewności siebie w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów.

 

Każda grupa wytwarza swoją energię, rodzaj reagowania uzależniony od etapu rozwoju na którym się znajduje. Dlatego też osoby aktywne, pomysłowe, kreatywne mogą w grupie zachowywać się bardzo biernie i sprawiać wrażenie niewiele rozumiejących z tego, co się dzieje. Natomiast osoby na co dzień spokojne, mogą zachowywać się tak, jakby “coś w nie wstąpiło”.

Program „Angażujący Lider: Decision Making for Leaders” opiera się na trzech kluczowych narzędziach:

Przywództwo w projekcie:

 • Uczestnicy poznają definicję przywództwa w kontekście zarządzania projektami.
 • Zrozumieją, kiedy zespół doświadcza przywództwa i jakie czynniki wpływają na jego efektywność.
 • Przeanalizują, czy każdy może być przywódcą, a także jakie cechy i umiejętności są niezbędne do efektywnego przewodzenia zespołowi.

 

Dyrektywność vs. partycypacja:

 • Uczestnicy poznają dwa główne style zarządzania: dyrektywny i partycypacyjny.
 • Zrozumieją korzyści i zagrożenia każdego z tych stylów dla lidera i zespołu.
 • Nauczą się dobierać odpowiedni styl zarządzania do różnych sytuacji projektowych.

 

Kryteria efektywności decyzji:

 • Uczestnicy poznają model H. Vroom’a, który opisuje filary efektywności w procesie decyzyjnym.
 • Zrozumieją, jakie czynniki wpływają na jakość decyzji oraz jak skutecznie ją wdrażać.
 • Nauczą się oceniać efektywność podejmowanych decyzji projektowych.

 

Dodatkowo program obejmuje:

 • Model Tenenbaum-Smith, który opisuje pięć stylów budowania zaangażowania zespołu w procesie projektowym.
 • Studia przypadków, które pozwalają uczestnikom na praktyczne zastosowanie poznanych narzędzi i strategii.
 • Pracę w zespołach, która umożliwia wymianę poglądów, wypracowanie grupowych strategii i uchwycenie różnych perspektyw.
 • Narzędzia w postaci matrycy i aplikacji, które ułatwiają wykorzystanie modelu DMFL profesora Vroom’a w codziennej pracy.

Profil uczestnika

Do programu „Angażujący Lider: Decision Making for Leaders” prof. Vroom’a warto zgłosić się, jeśli:

01. Jesteś menedżerem lub liderem zespołu/projektu/procesu:

 • Program pomoże Ci udoskonalić proces podejmowania decyzji i zwiększyć efektywność angażowania zespołu.
 • Nauczysz się dobierać odpowiedni styl zarządzania do różnych sytuacji projektowych.
 • Zdobycie praktycznych umiejętności i narzędzi wzmocni Twoją pozycję lidera i zwiększy Twoje szanse na sukces.

02. Jesteś ekspertem, który chce rozwinąć swoje umiejętności:

 • Program pomoże Ci nabyć umiejętności niezbędne do efektywnej pracy w zespole projektowym.
 • Nauczysz się skutecznie komunikować i współpracować z innymi członkami zespołu.
 • Zdobycie nowych umiejętności zwiększy Twoją wartość na rynku pracy.

03. Jesteś talentem, który chce zdobyć praktyczną wiedzę:

 • Program pomoże Ci poznać teoretyczne podstawy angażowania zespołu do wspólnej pracy.
 • Zdobycie praktycznych umiejętności i narzędzi przygotuje Cię do pracy jako Liderki/Lidera.
 • Program będzie cennym doświadczeniem w Twojej edukacji.

04. Oprócz tego program jest szczególnie polecany dla osób, które:

 • Chcą zwiększyć swoją pewność siebie w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów.
 • Chcą nauczyć się budować zaangażowanie zespołu w procesie projektowym.
 • Chcą poznać nowoczesne narzędzia i techniki zarządzania projektami.

Wyróżniające cechy​

Angażujący Lider: Decision Making for Leaders prof. Vroom’a – Program rozwoju lidera.

Lider to osoba, która angażuje ludzi do wspólnej pracy, aby osiągać wielkie cele. Program DMFL pomaga budować skuteczność szefa jako lidera poprzez efektywne angażowanie pracowników.

Program obejmuje trzy główne komponenty:

01. Indywidualna diagnoza efektywności stylu lidera:

 • Pozwala na poznanie swoich mocnych i słabych stron jako lidera.
 • Dostarcza informacji o wpływie Twojego stylu zarządzania na zespół.
 • Pomaga w zidentyfikowaniu obszarów, które wymagają poprawy.

02. Wiedza o roli lidera i zespołu w procesach decyzyjnych oraz ćwiczenia:

 • Dostarcza teoretycznej wiedzy na temat roli lidera i zespołu w podejmowaniu decyzji.
 • Uczy praktycznych umiejętności angażowania zespołu w proces decyzyjny.
 • Pozwala na ćwiczenie swoich umiejętności w bezpiecznym środowisku.

03. Praktyczne narzędzie do optymalizacji procesów decyzyjnych lidera i umiejętność jego wykorzystania:

 • Zapewnia dostęp do narzędzia, które pomaga w optymalizacji procesów decyzyjnych.
 • Uczy jak skutecznie wykorzystywać narzędzie w codziennej pracy.
 • Pozwala na podejmowanie lepszych decyzji, które uwzględniają potrzeby zespołu.

Korzyści programu

01. Dla menedżera:

 • Twoje decyzje o wyższej efektywności:
  • Lepsza jakość decyzji
  • Wyższa wdrażalność decyzji
  • Mniejsze koszty
  • Rozwój zespołu
 • Twój zespół angażujący się w sprawy firmy:
  • Zwiększona motywacja
  • Większe zaangażowanie
  • Lepsza komunikacja
  • Wyższa produktywność

02. Dla zespołu:

 • Zwiększona motywacja, wynikająca z poczucia wpływu na losy firmy:
  • Poczucie bycia częścią czegoś większego
  • Większe poczucie odpowiedzialności
  • Lepsze morale
  • Wyższa satysfakcja z pracy

03. Dla HR:

 • Efektywny program, będący częścią MBA Yale School of Management, stworzony przez światowego guru przywództwa:
  • Program oparty na wieloletnich badaniach
  • Skuteczne i sprawdzone narzędzia
  • Dostęp do światowej klasy wiedzy

04. Dla Dyrektora Generalnego:

 • Budowanie u menedżerów postawy lidera, zwiększającej zaangażowanie ludzi w sprawy firmy:
  • Lepsze zarządzanie zespołem
  • Wyższa efektywność pracy
  • Większa innowacyjność
  • Lepsze rezultaty finansowe

Program Angażujący Lider: Decision Making for Leaders prof. Vroom’a to doskonała inwestycja w rozwój lidera, która przynosi korzyści zarówno liderowi, zespołowi, jak i całej firmie.

Dodatkowe korzyści:

 • 90% czasu na warsztacie to trening modelu Angażującego Lidera DMFL
 • Prowadzenie przez doświadczonych trenerów Robert Zych Jarek Jamroz Tomasz Główka Adam Staniszewski
 • Dedykowany Skrypt Szkoleniowy Angażujący Lider DMFL
 • Przykłady 30 sytuacji Liderskich, które wydarzyły się w rzeczywistości
 • Merytoryczna dyskusja o kluczowych umiejętnościach angażowania zespołu – Best Practise
 • Unikalna Forma – Ćwiczenia w mniejszych grupach – Narzędzia – Matryca Angażowania – Aplikacja Expert System

Umów się na demo

Doświadcz specyfiki naszych szkoleń na bezpłatnym pokazie. Poznaj narzędzia, naszą metodologię i poczuj emocje w ramach gier.

Rozwijane kompetencje

Program „Angażujący Lider: Decision Making for Leaders” prof. Vrooma rozwija szeroki wachlarz kompetencji kluczowych dla efektywnego zarządzania zespołami i podejmowania trafnych decyzji. Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis najważniejszych kompetencji:

01

Kompetencje liderskie:

 • Budowanie zaangażowania zespołu:
  • Program uczy, jak motywować i inspirować członków zespołu do osiągania wspólnych celów.
  • Uczestnicy poznają techniki efektywnej komunikacji i budowania pozytywnych relacji w zespole.
 • Delegowanie i udzielanie feedbacku:
  • Program uczy, jak efektywnie delegować zadania i udzielać konstruktywnej informacji zwrotnej.
  • Uczestnicy poznają różne style delegowania i udzielania feedbacku oraz dobierają je do różnych sytuacji.

02

Kompetencje decyzyjne:

 • Podejmowanie trafnych decyzji:
  • Program uczy, jak analizować informacje i wybierać najlepsze rozwiązania w różnych sytuacjach.
  • Uczestnicy poznają różne modele i narzędzia wspomagające proces decyzyjny.
 • Ocena ryzyka:
  • Program uczy, jak identyfikować i oceniać ryzyko związane z podejmowanymi decyzjami.
  • Uczestnicy poznają techniki zarządzania ryzykiem.
 • Myślenie strategiczne:
  • Program uczy, jak patrzeć na sytuację z szerszej perspektywy i przewidywać długoterminowe konsekwencje decyzji.
  • Uczestnicy poznają modele i narzędzia wspomagające myślenie strategiczne.

03

Kompetencje interpersonalne:

 • Komunikacja:
  • Program uczy, jak skutecznie komunikować się z różnymi interesariuszami projektu.
  • Uczestnicy poznają techniki aktywnego słuchania i perswazji.
 • Praca w zespole:
  • Program uczy, jak efektywnie pracować w zespole i budować pozytywne relacje z innymi członkami zespołu.
  • Uczestnicy poznają różne role w zespole i techniki efektywnej współpracy.

04

Oprócz wyżej wymienionych kompetencji program rozwija również:

 • Kreatywność i innowacyjność poprzez formułowanie problemu do rozwiązania:
  • Program uczy, jak generować nowe pomysły i rozwiązania problemów.
  • Uczestnicy poznają różne techniki kreatywnego myślenia.

Program „Angażujący Lider: Decision Making for Leaders” prof. Vrooma to kompleksowy program rozwoju, który pomaga menedżerom i liderom wzmocnić swoje kompetencje i stać się bardziej efektywnymi w zarządzaniu zespołami i podejmowaniu decyzji.

Metodologia szkoleń

W Kontrakt OSH stawiamy na holistyczne podejście do szkoleń i edukacji, które łączy solidne fundamenty teoretyczne z praktycznym treningiem umiejętności.

Nasze programy są zaprojektowane tak, aby aktywnie angażować uczestników na każdym etapie – od audytu potrzeb, przez intensywne warsztaty, aż po wdrożenie zdobytych kompetencji.

Dzięki temu zapewniamy, że nasi uczestnicy nie tylko poznają, ale przede wszystkim efektywnie wykorzystują nowe narzędzia w swoim środowisku pracy.

Program warsztatu

ANGAŻUJĄCY LIDER I – DECISION MAKING FOR LEADERS – Model Vrooma

01. Moduł 1: LESTAN – analiza indywidualnego stylu przywódczego (pre-work)

 • Uczestnicy przed warsztatem wykonują zadanie LESTAN, które składa się z 30 jednostronicowych studiów przypadku, w których muszą podjąć decyzje.
 • Na podstawie odpowiedzi generowane są indywidualne raporty, które uczestnicy otrzymują w czasie warsztatu.

02. Moduł 2: Wprowadzenie do warsztatu

 • Rozpoznanie potrzeb i oczekiwań uczestników.
 • Przedstawienie zasad rywalizacji – uczestnicy pracują w grupach, rywalizując o uzyskan

03. Moduł 3: Intuicyjne dostosowywanie stylu przywódczego do sytuacji

 • Studium przypadku #1 – praca indywidualna: intuicyjne wybieranie sposobu podjęcia decyzji.
 • Informacja zwrotna – każdy uczestnik otrzymuje główne uwagi ze swojego raportu LESTAN.
 • Studium przypadku #1 – praca w grupach: grupowe podejmowanie decyzji na podstawie własnych doświadczeń biznesowych. Modyfikowanie swoich opinii na podstawie informacji zwrotnej i wiedzy grupy.
 • Studia przypadku #2 i #3 – praca indywidualna i zespołowa: odkrywanie wartości rozwiązywania problemów w grupie.

04. Moduł 4: Kryteria efektywności decyzji i czynniki sytuacyjne

 • Kryteria efektywności decyzji – czym jest efektywna decyzja? Jakie są aspekty efektywnego procesu decyzyjnego?
 • Czynniki sytuacyjne – kiedy i w jaki sposób podejmować decyzje. Co powinno skłaniać do bardziej autokratycznego stylu, a co do angażowania zespołu w proces decyzyjny?

05. Moduł 5: Świadome dostosowywanie stylu przywódczego do sytuacji

 • Studia przypadku #4, #5 i #6 – praca indywidualna i zespołowa: uwzględnianie różnych kryteriów efektywności w procesie decyzyjnym. Rozpoznawanie czynników sytuacyjnych i optymalizowanie procesu decyzyjnego.

06. Moduł 6: Wykorzystanie modelu decyzyjnego Vrooma

 • Przedstawienie normatywnego modelu podejmowania decyzji.
 • Studia przypadku #1 – #6 – nauka wykorzystania modelu. Jak podejmujemy decyzje, a jak powinniśmy podejmować decyzje.

07. Moduł 7: Aplikacja komputerowa Expert System

 • Prezentacja aplikacji Expert System do analizowania sytuacji problemowych w swojej organizacji. Nauka posługiwania się aplikacją i możliwości jej wykorzystania.
 • Podsumowanie rywalizacji w grupach – najwyższa efektywność decyzji i najwyższy wzrost efektywności decyzji.

08. Moduł 8: LESTAN – analiza indywidualnego stylu przywódczego

 • Rozdanie uczestnikom raportów LESTAN.
 • Przedstawienie anonimowo przykładowego raportu z indywidualnego badania stylu przywódczego. Jak czytać raport i jak wykorzystać go dla własnego rozwoju.
 • Raport LESTAN pokazuje uczestnikom ich styl podejmowania decyzji oraz konsekwencje tego stylu (wpływ na efektywność decyzji). Raport pokazuje, na ile trafnie uczestnik badania rozpoznaje problem decyzyjny i czy adekwatnie optymalizuje swój sposób podejmowania decyzji. Raport przedstawia rekomendowane zmiany w sposobie podejmowania decyzji.

09. Moduł 9: Podsumowanie szkolenia

 • Podsumowanie zdobytej wiedzy i narzędzi oraz możliwości ich wykorzystania.
 • Indywidualne konsultacje.

Gry uzupełniające

TWIERDZA POZNAŃ GAME

Doświadcz zarządzania miastem podczas epidemii. Symulacja, która sprawdzi Twoje umiejętności w zarządzaniu kryzysowym i podejmowaniu decyzji pod presją.

Narzędzia wdrożeniowe

01. Skrypt Szkoleniowy

02. Dostęp do Platformy Wdrożeniowej Quico

03. One Pagery Wdrożeniowe z Narzędziami Angażowania Zespołu

04. Matryca Angażowania Zespołu

05. Aplikacja Expert System

06. Dostęp do Trenerów przez 3 miesiące po warsztacie – Mentoring Wdrożeniowy

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Złóż zapytanie lub umów się na demo

logo sign kontraktosh-black blue

Na czym polega bezpłatne demo?

Bezpłatne demo to możliwość doświadczenia specyfiki naszych szkoleń na bezpłatnym pokazie w formie online. Poznaj narzędzia, naszą metodologię i poczuj emocje w ramach gier.

Wypełnij formularz