TWIERDZA POZNAŃ GAME

Doświadcz zarządzania miastem podczas epidemii. Symulacja, która sprawdzi Twoje umiejętności w zarządzaniu kryzysowym i podejmowaniu decyzji pod presją.

O grze

„Twierdza Poznań” to interaktywna symulacja kierowania miastem zamkniętym przez wojsko z powodu epidemii. Gra angażuje uczestników w rozwijanie kompetencji takich jak komunikacja, strategia, współpraca i planowanie. Przeznaczona na 2-3 godziny, dla zespołów 4-12 osób, umożliwia zarówno uczestnictwo, jak i obserwację przez kierowników i zarządy.

Formuła / Metodologia gry

Proces decyzyjny

Gra kładzie nacisk na podejmowanie decyzji w warunkach ograniczonych, z niepełnymi informacjami i presją czasu, ucząc uczestników efektywnego przekazywania i wdrażania decyzji w zespole.

Kluczowe etapy:

Ocena sytuacji, określenie celów, strategii, wybór środków działania, implementacja oraz komunikacja.

Cele

01. Rozwój umiejętności liderskich: Uczestnicy uczą się radzenia sobie z presją i niepewnością, analizy sytuacji i tworzenia strategii długoterminowych.

02. Zarządzanie zespołem: Nacisk na delegowanie, motywowanie oraz budowanie zaufania.

03. Komunikacja i współpraca: Kluczowe umiejętności w sytuacjach kryzysowych, które przekładają się na efektywność w środowisku biznesowym.

Kompetencje

Podejmowanie decyzji:

Ćwiczenie analizy sytuacji, oceny ryzyka, priorytetyzacji i myślenia strategicznego.

Zarządzanie zespołem:

Delegowanie, motywowanie, budowanie zaufania, klarowna komunikacja.

Współpraca w obliczu wyzwań:

Radzenie sobie z kryzysami, rozwiązywanie problemów, współpraca i negocjacje.

Gra jest uzupełnieniem szkolenia:

LIDER SPRZEDAŻY

Aktywne angażowanie zespołu w sprzedaż.

ANGAŻUJĄCY LIDER I

Decision Making For Leaders – Model Vrooma.