Program rozwojowy

Angażujący Lider II

Zespół w zmianie.

Naucz się budowania odpowiedzialnej postawy w zespole, delegowania i egzekwowania ustaleń, budowania swojego autorytetu oraz dbania o zaangażowanie i motywację całej grupy w obliczu zmian i wyzwań.

Kamizelki ratunkowe dla menedżerów

Power Stories i grywalizacja

Sprawdzone koncepcje biznesowe

O programie

Warsztat Angażujący Lider. Zespół w zmianie to praktyczna inspiracja liderska w ramach której, zabieramy uczestników warsztatu na Antarktydę. Popłyniemy tam razem z jednym z największych polarników w historii – Sir Ernestem Shackletonem, po to, aby przeżyć to, co on przeżył wraz z załogą okrętu Endurance w czasie wyprawy w 1914 roku. To jedna z największych historii o pokonywaniu trudności i kierowaniu zespołem, który musiał działać w rzeczywistości wojennej i przetrwać w obliczu wyzwania rzuconego im przez szósty kontynent.

Wyprawa okazała się bardzo dużym wyzwaniem logistyczno-operacyjnym, ale przede wszystkim obrazowała trudności, które wynikają z zarządzania zespołem w dynamicznym i zmiennym środowisku. Shackleton, jako szef zespołu musiał nauczyć się budowania odpowiedzialnej postawy w zespole, delegowania i egzekwowania ustaleń, budowania swojego autorytetu oraz dbania o zaangażowanie i motywację całej grupy w obliczu zmian i wyzwań pojawiających się w trakcie realizacji projektu.

Profil uczestnika

Program szkoleniowy „Angażujący Lider Zespół w zmianie” jest przeznaczony dla:

01. Liderów i menedżerów:

  • Pragnących budować zaangażowanie, odpowiedzialność i samodzielność w zespołach przechodzących przez proces zmiany
  • Chcących nauczyć się skutecznie motywować i inspirować innych w obliczu zmian
  • Dążących do stworzenia angażującego środowiska pracy w obliczu zmian i pojawiających się wyzwań

02. Członków zespołów:

  • Pragnących poprawić komunikację i współpracę w zespole w obliczu pojawiających się zmian
  • Dążących do zwiększenia kreatywności i produktywności zespołu w procesie zmiany
  • Chcących wzmocnić aspekt współpracy i pracy zespołowej w obliczu zmian i pojawiających się wyzwań

03. Każdego, kto chce:

  • Rozwinąć swoje umiejętności liderskie, kiedy staje się liderem
  • Nauczyć się pracować w dynamicznym środowisku pod silną presją oczekiwań związanych z procesem zmiany
  • Rozwinąć umiejętności budowania współpracy w obliczu trudności i nieporozumień, które towarzyszą procesowi zmiany

Wyróżniające cechy​

01. Unikatowe połączenie inspiracji z praktycznym treningiem umiejętności

02. Prowadzenie przez doświadczonych trenerów Adam Staniszewski Robert Zych Jarek Jamroz Tomasz Główka

03. Dedykowany Skrypt Szkoleniowy Angażujący Lider. Grytviken Game

04. Badanie: Autodiagnoza stosowania strategii zespołu

05. Merytoryczna dyskusja o kamizelkach ratunkowych odnoszących się do umiejętności budowania zaangażowania w procesie zmiany – Best Practise

06. Unikalna Forma – Trening w oparciu o grywalizację Grytviken Game

Umów się na demo

Doświadcz specyfiki naszych szkoleń na bezpłatnym pokazie. Poznaj narzędzia, naszą metodologię i poczuj emocje w ramach gier.

Rozwijane kompetencje

01

Jak świadomie zarządzać poszczególnymi fazami procesu zmiany w oparciu o modele V. Satir oraz E. Kubler-Ross?

02

Jak kształtować w zespole postawę proaktywną oraz otwartość na zmiany i wyzwania biznesowe?

03

Jak budować w zespole kulturę współpracy i wzajemnego wsparcia w dynamicznym środowisku biznesowym?

04

W jaki sposób zarządzać procesem zmiany w oparciu o wartości oraz cele krótkoterminowe i długoterminowe?

05

W jaki sposób przekazywać oraz egzekwować ważne i nie zawsze popularne decyzje towarzyszące procesowi zmiany?

06

Kiedy i w jakich momentach przekazywać angażującą informację zwrotną?

07

Jak budować efektywną komunikację w procesie zmiany, unikając destrukcyjnych ocen i pouczeń?

08

W jaki sposób budować samodzielność i zaangażowanie zespołu w obliczu spadku motywacji i kryzysu odpowiedzialności w procesie zmiany?

09

W jaki sposób skutecznie dobierać i delegować zadania w procesie zmiany?

10

Jak zdefiniować rolę Liderki/Lidera w procesie zmiany?

Metodologia szkoleń

W Kontrakt OSH stawiamy na holistyczne podejście do szkoleń i edukacji, które łączy solidne fundamenty teoretyczne z praktycznym treningiem umiejętności. 

Nasze programy są zaprojektowane tak, aby aktywnie angażować uczestników na każdym etapie – od audytu potrzeb, przez intensywne warsztaty, aż po wdrożenie zdobytych kompetencji.

Dzięki temu zapewniamy, że nasi uczestnicy nie tylko poznają, ale przede wszystkim efektywnie wykorzystują nowe narzędzia w swoim środowisku pracy.

Program warsztatu

ANGAŻUJĄCY LIDER – ZESPÓŁ W ZMIANIE

01. Antarktyda jako metafora wyzwań liderskich w środowisku zmiany (model zmiany w organizacji Virginia Satir oraz E. Kubler-Ross)

02. „Trudności to…” – przekonania i wartości Liderki/Lidera, w obliczu wdrażania zmiany

03. Budowanie odpowiedzialnej postawy w zespole w obliczu zmiany i niepewności poprzez formułowanie angażującej wizji współpracy i realizacji procesu zmiany (model harvardzki) – jak budować bezpieczeństwo i określać cele w procesie wdrażania zmiany.

Trening umiejętności na bazie indywidualnych studiów przypadku uczestników warsztatu.

04. Przekazywanie ważnych i nie zawsze popularnych decyzji w procesie zmiany. Model angażowania Od prośby do decyzji (Gut-Haman) – komunikowanie decyzji oraz angażowanie zespołu w zadania podważające status quo i naruszające strefę komfortu.

Trening umiejętności na bazie indywidualnych studiów przypadku uczestników warsztatu.

05. Zarządzanie potencjałem zespołu oraz emocjami, które towarzyszą procesowi zmiany – rytm pracy oraz pozytywne wzmocnienia w procesie zmiany – komunikacja w oparciu o model feedback (Gut-Haman) – przekazywanie doceniającej informacji zwrotnej.

Trening umiejętności na bazie indywidualnych studiów przypadku uczestników warsztatu.

06. Monitorowanie i egzekwowanie ustaleń w procesie zmiany. 4° model egzekwowania ustaleń Od prośby do wdrażania konsekwencji (model Gut-Haman) – budowanie motywacji do wdrażania przekazywanych decyzji.

Trening umiejętności na bazie indywidualnych studiów przypadku uczestników warsztatu.

07. Praca z spadkiem motywacji, kryzysem odpowiedzialności i roszczeniową postawą w procesie zmiany. Rozmowa na poziomie ważnych potrzeb i interesów w oparciu o strukturę feedforward (model M. Goldsmith) – diagnozowanie źródeł spadku motywacji i budowanie zaangażowania z myślą o przyszłości.

Trening umiejętności na bazie indywidualnych studiów przypadku uczestników warsztatu.

08. Budowanie samodzielności i odpowiedzialności w zespołu w zmianie poprzez skuteczne delegowanie zadań i obowiązków w oparciu o  6 poziomów delegowania (model H. Sherman) – dobór zakresu i charakteru zadania do potencjału i możliwości współpracownika.

Trening umiejętności na bazie indywidualnych studiów przypadku uczestników warsztatu.

09. Zdefiniowanie roli Angażującej Liderki/Angażującego Lidera poprzez wdrożenie wybranych strategii liderskich, wspierających motywację i zaangażowanie zespołu w zmianie w oparciu o model prof. Perkinsa.

Gry uzupełniające

GRYTVIKEN GAME
Doświadcz niezwykłej wyprawy na Antarktydę z Sir Ernestem Shackletonem i jego załogą. Przeżyj jedną z najbardziej inspirujących historii o przetrwaniu i współpracy.

Narzędzia wdrożeniowe

01. Skrypt Szkoleniowy

02. Dostęp do Platformy Wdrożeniowej Quico

03. One Pagery Wdrożeniowe z narzędziami i algorytmami kluczowych umiejętności z zakresu prowadzenia zespołu w zmianie

04. Książka Sir Ernest Shackleton i wyprawa Endurance. Sekrety Przywództwa odpornego na kryzys

05. Dostęp do Trenerów przez 3 miesiące po warsztacie – Mentoring Wdrożeniowy

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Złóż zapytanie lub umów się na demo

logo sign kontraktosh-black blue

Na czym polega bezpłatne demo?

Bezpłatne demo to możliwość doświadczenia specyfiki naszych szkoleń na bezpłatnym pokazie w formie online. Poznaj narzędzia, naszą metodologię i poczuj emocje w ramach gier.

Wypełnij formularz