Program rozwojowy

Docenić różnorodność

Komunikacja nastawiona na współpracę.

Jak współpracować w zespole o różnych talentach? Jak radzić sobie w obliczu napięć i nieporozumień?

Kamizelki ratunkowe dla menedżerów

Power Stories i grywalizacja

Sprawdzone koncepcje biznesowe

O programie

Warsztat „Komunikacja Nastawiona na Współpracę – Diversity” powstał w odpowiedzi na rosnące potrzeby w zakresie efektywnej komunikacji w zróżnicowanych zespołach. W dzisiejszym świecie coraz częściej pracujemy w zespołach składających się z osób o różnych:

 • Kulturach: Różne kultury mają różne style komunikacji, wartości i oczekiwania.
 • Doświadczeniach: Różne doświadczenia życiowe kształtują sposób, w jaki ludzie komunikują się i interpretują komunikaty.
 • Preferencjach: Niektórzy ludzie preferują komunikację werbalną, podczas gdy inni preferują komunikację niewerbalną.
 • Stylach osobowości: Różne style osobowości wpływają na sposób, w jaki ludzie komunikują się i wchodzą w interakcje z innymi.

 

Brak umiejętności efektywnej komunikacji w zróżnicowanych zespołach może prowadzić do:

 • Napięć: Różne style komunikacji i interpretacji komunikatów mogą prowadzić do nieporozumień i konfliktów.
 • Frustracji: Brak zrozumienia i niedostosowanie komunikacji do potrzeb innych osób może prowadzić do zniechęcenia.
 • Ograniczenia kreatywności: Zróżnicowane zespoły mają ogromny potencjał kreatywny, ale brak efektywnej komunikacji może ograniczać ten potencjał.
 • Niskiej produktywności: Zespoły, które nie potrafią efektywnie komunikować się, są mniej produktywne i osiągają gorsze rezultaty
Warsztat „Komunikacja Nastawiona na Współpracę – Diversity” ma na celu wyposażenie uczestników w umiejętności niezbędne do efektywnej komunikacji w zróżnicowanych zespołach. Cele warsztatu:
 • Zwiększenie świadomości różnych stylów komunikacji i interpretacji komunikatów.
 • Nabycie umiejętności dostosowania komunikacji do potrzeb innych osób.
 • Rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania i empatii.
 • Nauka rozwiązywania konfliktów i budowania zgody w zespole.
 • Zwiększenie kreatywności i produktywności zespołu.

Profil uczestnika

Warsztat szkoleniowy z Komunikacji nastawionej na współpracę – Diversity jest przeznaczony dla:

01. Członków zróżnicowanych zespołów biznesowych:
 • Pragnących poprawić komunikację w zespole
 • Chcących budować silniejsze relacje z innymi członkami zespołu
 • Dążących do zwiększenia kreatywności i produktywności zespołu
 • Pracujących w zespołach międzynarodowych
 • Współpracujących z klientami o różnych kulturach
02. Menedżerów kierujących zróżnicowanymi zespołami:
 • Chcących stworzyć bardziej efektywne i zintegrowane zespoły
 • Pragnących poprawić komunikację w firmie
 • Dążących do zwiększenia zaangażowania i satysfakcji pracowników
 • Kierujących zespołami zdalnymi
 • Zarządzających projektami z udziałem różnych kultur
03. Każdego, kto chce:
 • Poprawić swoje umiejętności komunikacji interpersonalnej
 • Nauczyć się skutecznie komunikować w zróżnicowanym środowisku
 • Zwiększyć swoją świadomość kulturową
 • Rozwinąć umiejętności budowania relacji i współpracy
 • Zwiększyć swoją efektywność w pracy

Wyróżniające cechy​

01. 90% czasu na warsztacie to trening umiejętności pracy w zróżnicowanym zespole

02. Prowadzenie przez doświadczonych trenerów: Robert Zych, Jarek Jamroz, Tomasz Główka, Adam Staniszewski

03. Dedykowany Skrypt Szkoleniowy Komunikacja nastawiona na współpracę

04. Badanie Junga/prof. Marstona

05. Merytoryczna dyskusja o kamizelkach ratunkowych na trudne sytuacje konfliktowe w zróżnicowanym zespole – Best Practise

06. Unikalna Forma – Trening w oparciu o grywalizację “Jak zjeść Słonia”

Umów się na demo

Doświadcz specyfiki naszych szkoleń na bezpłatnym pokazie. Poznaj narzędzia, naszą metodologię i poczuj emocje w ramach gier.

Rozwijane kompetencje

01

Umiejętność rozpoznawania i rozumienia różnic:
 • Uczestnicy poznają różne style komunikacji i interpretacji komunikatów w różnych dla różnych osobowości.
 • Nauczą się rozpoznawać i rozumieć różnice w wartościach, normach i oczekiwaniach.
 • Zwiększą swoją świadomość wpływu stereotypów i uprzedzeń na komunikację.

02

Umiejętność dostosowania komunikacji do potrzeb innych osób:
 • Uczestnicy nauczą się dostosowywać swój styl komunikacji do różnych stylów preferowanych przez innych.
 • Poznają techniki efektywnego komunikowania się z osobami o różnych kulturach.
 • Nauczą się udzielać i przyjmować konstruktywną informację zwrotną.

03

Umiejętność aktywnego słuchania i empatii:
 • Uczestnicy nauczą się aktywnie słuchać innych i rozumieć ich punkt widzenia.
 • Rozwiną umiejętność empatii i budowania relacji z ludźmi o różnych doświadczeniach.
 • Nauczą się rozwiązywać konflikty i budować zgodę w zespole.

04

Umiejętność pracy zespołowej i współpracy:
 • Uczestnicy nauczą się effectively pracować w zróżnicowanych zespołach.
 • Poznają techniki budowania zaufania i wzajemnego szacunku.
 • Nauczą się wykorzystywać różnorodność zespołu do zwiększenia kreatywności i produktywności.

Metodologia szkoleń

W Kontrakt OSH stawiamy na holistyczne podejście do szkoleń i edukacji, które łączy solidne fundamenty teoretyczne z praktycznym treningiem umiejętności.

Nasze programy są zaprojektowane tak, aby aktywnie angażować uczestników na każdym etapie – od audytu potrzeb, przez intensywne warsztaty, aż po wdrożenie zdobytych kompetencji.

Dzięki temu zapewniamy, że nasi uczestnicy nie tylko poznają, ale przede wszystkim efektywnie wykorzystują nowe narzędzia w swoim środowisku pracy.

Program warsztatu

Docenić różnorodność-Komunikacja nastawiona na współpracę.
01. Moduł I: Wprowadzenie do komunikacji nastawionej na współpracę
 • Definicja komunikacji nastawionej na współpracę – 5 stopniowy model
 • Znaczenie efektywnej komunikacji w zróżnicowanych zespołach – 4 style komunikacji
 • Wyzwania komunikacyjne w zróżnicowanym środowisku
02. Moduł II: Różnice w komunikacji
 • Różne style komunikacji dla różnych talentów
 • Wpływ stereotypów i uprzedzeń na komunikację
 • Techniki rozpoznawania i rozumienia różnic
03. Moduł III: Dostosowanie komunikacji do potrzeb innych osób
 • Aktywne słuchanie
 • Udzielanie i przyjmowanie konstruktywnej informacji zwrotnej
 • Techniki efektywnej komunikacji z osobami o różnych wartościach i przekonaniach
04. Moduł IV: Budowanie relacji i praca zespołowa
 • Techniki budowania zaufania i wzajemnego szacunku
 • Wykorzystywanie różnorodności zespołu do zwiększenia kreatywności i produktywności
 • Rozwiązywanie konfliktów i budowanie zgody w zespole

Gry uzupełniające

JAK ZJEŚĆ SŁONIA?

Odkryj, jak efektywnie komunikować się i współpracować w środowisku pełnym różnorodności. Zdobądź umiejętności niezbędne do budowania zrozumienia i zgody w zespole.

Narzędzia wdrożeniowe

01. Skrypt Szkoleniowy

02. Dostęp do Platformy Wdrożeniowej Quico

03. One Pagery Wdrożeniowe z Narzędziami Diversity

04. Dostęp do Trenerów przez 3 miesiące po warsztacie – Mentoring Wdrożeniowy

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Złóż zapytanie lub umów się na demo

logo sign kontraktosh-black blue

Na czym polega bezpłatne demo?

Bezpłatne demo to możliwość doświadczenia specyfiki naszych szkoleń na bezpłatnym pokazie w formie online. Poznaj narzędzia, naszą metodologię i poczuj emocje w ramach gier.

Wypełnij formularz