JAK ZJEŚĆ SŁONIA? - STUDIUM PRZYPADKU Z ZAKRESU RÓŻNORODNOŚCI

Odkryj, jak efektywnie komunikować się i współpracować w środowisku pełnym różnorodności. Zdobądź umiejętności niezbędne do budowania zrozumienia i zgody w zespole.

O grze

„Jak Zjeść Słonia?” to interaktywna symulacja, która pozwala uczestnikom na praktyczne zastosowanie różnych strategii komunikacyjnych w ramach modelu behawioralno-komunikacyjnego Williama Marstona. Gra koncentruje się na budowaniu skutecznej współpracy i pozytywnych relacji z fikcyjną postacią, Panem X.

Formuła / Metodologia gry

Elementy gry:

Interaktywna aplikacja:

Uczestnicy używają smartfonów do prowadzenia spotkań, wybierając strategie komunikacji.

Metodologia Marstona:

Zastosowanie teorii różnorodności do realnych scenariuszy komunikacyjnych.

Ocena i feedback:

Każdy wybór jest oceniany punktowo, z analizą skuteczności i zaangażowania rozmówcy.

Etapy gry:

01.

Analiza sytuacji i potrzeb komunikacyjnych.

02.

Wybór i implementacja strategii komunikacyjnych.

03.

Ocena skuteczności i dostosowanie działań.

Cele

01. Zrozumienie różnych stylów komunikacji: Poznanie i zastosowanie różnorodnych strategii komunikacyjnych do różnych typów osobowości.

02. Rozwój umiejętności interpersonalnych: Nauka aktywnego słuchania, empatii oraz rozwiązywania konfliktów.

03. Kreatywność i produktywność: Wykorzystanie różnorodności zespołu do zwiększenia kreatywności i efektywności.

Kompetencje

Komunikacja behawioralna:

Rozpoznawanie i adaptacja do różnic w preferencjach komunikacyjnych.

Zarządzanie różnorodnością:

Skuteczne wykorzystanie różnorodności zespołu do zwiększenia kreatywności i produktywności.

Empatia i budowanie relacji:

Rozwijanie umiejętności empatycznego podejścia i tworzenie trwałych, pozytywnych relacji.

Gra jest uzupełnieniem szkolenia:

DOCENIĆ RÓŻNORODNOŚĆ

Komunikacja nastawiona na współpracę.

KLIENT W CENTRUM UWAGI

Asertywność i budowa pozytywnych doświadczeń.

ANGAŻUJACY LIDER IV

Różnorodny zespół.