Program rozwojowy

Docenić konflikt

Komunikacja nastawiona na współpracę.

Jak przeciwdziałać konfliktom? Jak wychodzić z konfliktu do współpracy?

Kamizelki ratunkowe dla menedżerów

Power Stories i grywalizacja

Sprawdzone koncepcje biznesowe

O programie

Walczyć czy współpracować?

Pułapka wielu negocjacji jest ocena ich wyniku w kategoriach „wygrany-przegrany”. Gdy dochodzi do konfliktu , często ulegamy emocjom i kierujemy się odruchami , które nie zawsze są dla nas korzystne.

Zapominamy jednocześnie o tym, co łączy nas z partnerem. Zaczynamy traktować go jak przeciwnika lub wroga, gdy’ koncentrujemy się głównie na tym, co nas dzieli. Tracimy z pola widzenia możliwości długotrwałego zaspokojenia interesów obu stron.

Walczymy, przekonujemy, udowadniamy swoje racje – w złudnej nadziei, że chwilowe zwycięstwo zagwarantuje nam trwały sukces. Czasami też ulegamy żadaniom partnera i rezygnujemy nawet z przedstawienia swoich potrzeb, obawiając się utraty sympatii lub narażenia na szwank tzw. dobrych stosunków.

Najczęściej bywa tak, że kiedy jest zwycięzca i pokonany – to na dłuższą metę przegrywają obie strony. Jeśli jednak zależy nam na sensownej długotrwałej współpracy warto  przyjąć inna strategie rozwiazywania konfliktów i problemów.

Celem negocjacji nastawionych na współpracę jest poszukiwanie rozwiązań , które gwarantują zaspokojenie interesów obu stron konfliktu. Aby osiągnąć ten cel, musimy przyjąć perspektywę wygrany – wygrany.

Nasze zajęcia odpowiadają na pytania: Jak to osiągnąć? Jakich „narzędzi” i sposobów warto używać? Warsztat Negocjacje nastawione na współpracę jest przede wszystkim okazja do ćwiczenia umiejętności w oparciu o proste modele. Jestesmy przekonani, że istnieją: uniwersalna wiedza i uniwersalne sposoby rozwiązywania konfliktów w drodze negocjacji nastawionych na współpracę. Dotyczy to w podobny sposób sytuacji osobistych jak i zawodowych.

Jeśli chcesz zabezpieczyć sie przed walka w negocjacjach i uznajesz, że współpraca leży w Twoim interesie – powinieneś doskonalic swoje umiejetnosci w kilku zakresach:

budowanie kontaktu z partnerem
konstruktywne porozumiewanie sie
przedstawianie interesów własnych i poznawanie interesów partnera
formułowanie problemów negocjacyjnych
przeciwdziałanie presji i manipulacji

Zajęcia w których uczestniczysz, skonstruowane są według powyższej logiki. tematycznej.

Profil uczestnika

Warsztat szczególnie rekomendowany jest dla osób, które chcą:

01. Menedżerów/Liderów, którzy chcą uniknąć walki w negocjacjach:

 • Uczestnicy nauczą się budować pozytywne relacje z partnerem, formułować swoje interesy i potrzeby w sposób konstruktywny oraz aktywnie słuchać drugiej strony.
 • Poznają techniki rozpoznawania i przeciwdziałania presji i manipulacji.
 • Warsztat pomoże im w nabyciu umiejętności negocjowania kompromisów i osiągania satysfakcjonujących rezultatów dla obu stron.

02. Ekspertów / Szefów Projektów, którzy chcą budować długoterminowe relacje oparte na współpracy:

 • Uczestnicy poznają zasady i założenia negocjacji nastawionych na współpracę.
 • Nauczą się identyfikować i rozumieć potrzeby i interesy partnera.
 • Warsztat pomoże im w nabyciu umiejętności formułowania problemów negocjacyjnych w sposób sprzyjający znalezieniu wspólnych rozwiązań.

03. Doradców HR, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności negocjacyjne:

 • Warsztat oferuje szereg ćwiczeń praktycznych i symulacji negocjacji, które pozwolą uczestnikom na doskonalenie swoich umiejętności w bezpiecznym środowisku.
 • Uczestnicy otrzymają konstruktywną informację zwrotną na temat swoich negocjacyjnych strategii.
 • Warsztat pomoże im w nabyciu pewności siebie i zwiększeniu swoich umiejętności negocjacyjnych w różnych sytuacjach.

Wyróżniające cechy​

01. 90% czasu na warsztacie to trening realnych negocjacji nastawionych na współpracę

02. Prowadzenie przez doświadczonych trenerów: Robert Zych, Jarek Jamroz, Tomasz Główka, Adam Staniszewski

03. Dedykowany Skrypt Szkoleniowy Konflikt – Negocjacje nastawione na współpracę

04. Merytoryczna dyskusja o kamizelkach ratunkowych na trudne sytuacje konfliktowe w zróżnicowanym zespole – Best Practise

05. Unikalna Forma – Trening w oparciu “okrągły stół” “realne grupy interesów”

Umów się na demo

Doświadcz specyfiki naszych szkoleń na bezpłatnym pokazie. Poznaj narzędzia, naszą metodologię i poczuj emocje w ramach gier.

Rozwijane kompetencje

01

Budowanie relacji i zaufania:

 • Uczestnicy nauczą się nawiązywać kontakt z partnerem, okazywać empatię i aktywnie słuchać.
 • Poznają techniki budowania atmosfery bezpieczeństwa i otwartości, sprzyjającej efektywnej komunikacji.
 • Warsztat pomoże im w nabyciu umiejętności rozpoznawania i reagowania na potrzeby partnera.

02

Skuteczna komunikacja:

 • Uczestnicy nauczą się formułować swoje interesy i potrzeby w sposób jasny i konstruktywny.
 • Poznają techniki zadawania pytań i parafrazowania, które ułatwiają zrozumienie drugiej strony.
 • Warsztat pomoże im w nabyciu umiejętności asertywnej komunikacji i radzenia sobie z trudnymi rozmowami.

03

Tworzenie rozwiązań „wygrany-wygrany”:

 • Uczestnicy nauczą się identyfikować i analizować problemy negocjacyjne z różnych perspektyw.
 • Poznają techniki generowania kreatywnych rozwiązań i negocjowania kompromisów.
 • Warsztat pomoże im w nabyciu umiejętności oceny opcji i osiągania satysfakcjonujących rezultatów dla obu stron.

04

Dodatkowo warsztat rozwija:

 • Umiejętność radzenia sobie z konfliktami
 • Umiejętność perswazji
 • Umiejętność pracy zespołowej
 • Kreatywność
 • Pewność siebie
 • Odporność na stres

Metodologia szkoleń

W Kontrakt OSH stawiamy na holistyczne podejście do szkoleń i edukacji, które łączy solidne fundamenty teoretyczne z praktycznym treningiem umiejętności. 

Nasze programy są zaprojektowane tak, aby aktywnie angażować uczestników na każdym etapie – od audytu potrzeb, przez intensywne warsztaty, aż po wdrożenie zdobytych kompetencji.

Dzięki temu zapewniamy, że nasi uczestnicy nie tylko poznają, ale przede wszystkim efektywnie wykorzystują nowe narzędzia w swoim środowisku pracy.

Program warsztatu

Docenić konflikt.Komunikacja nastawiona na współpracę.

Celem tego warsztatu, a jednocześnie spotkania roboczego jest wspólne wypracowanie takich metod podejmowania trudnych tematów i konfliktowych sytuacji, aby jak najlepiej budować długofalową współpracę między dwiema ważnymi siłami, które są „skazane” na współistnienie w firmie.

Jesteśmy przekonany, że lepsze zrozumienie perspektywy interesów drugiej strony oraz posługiwanie się narzędziami, które zmniejszają podejrzenia, nieporozumienia i ryzyko konfrontacyjnych zachowań może służyć wspólnym interesom. Ważną ideą negocjacyjnych i asertywnych działań jest neutralizowanie naturalnych ludzkich, ale często destrukcyjnych odruchów, które zwiększają stres i koszty współpracy. Proponowane narzędzia i bezpieczne standardy działania mogą zabezpieczyć uczestników przed pokusą szybkiej bezwzględnej wygranej kiedy ma się przewagę, co najczęściej jest pyrrusowym zwycięstwem i początkiem spirali zrewanżowania się.

01. Rozpoznanie oczekiwań i motywacji do wspólnego szkolenia w formie warsztatowej.

02. Nazwanie najważniejszych interesów, które skłaniają do współpracy i negocjacji oraz przedstawienie ewentualnych obaw związanych z kooperacją.

03. Podstawowe narzędzia budowania dobrego kontaktu z podwładnym:

 • dostarczanie wielowymiarowych informacji oraz odsłanianie intencji,
 • trudne pytania, zdobywanie ważnych informacji,
 • przechodzenie od sztywnych stanowisk i powierzchownych opisów do nazywania interesów/ potrzeb oraz trening parafrazowania potrzeb partnera

ćwiczenia w parach i trójkach

Jeśli mamy za mało informacji, to jesteśmy skazani na negatywne podejrzenia i przypisywanie partnerom w rozmowach złych intencji, szczególnie kiedy temat jest trudny i wywołuje stres. Nazywanie wprost swoich intencji i potrzeb pozwala drugiej stronie wyjść nam naprzeciw. Zadawanie pytań i zdobywanie informacji pozwala nam nie przypisywać partnerowi złej woli i lepiej rozumieć specyficzny kontekst jego sytuacji. Odróżnianie stanowisk od ważnych interesów pozwala formułować problemy do wspólnego rozwiązania. Dopiero wtedy możemy przestać atakować siebie wzajemnie i skupić się na wspólnym zaatakowaniu problemu.

04. Czym można zniszczyć każde negocjacje? 

Siedem grzechów głównych destrukcyjnej komunikacji.

05. Model Negocjacji nastawionych na współpracę. Regulowanie konfliktów interesów oraz budowanie współodpowiedzialności w relacji Decydenci Firmy – Grupy Interesów:
 • cel: wygrany – wygrany 
 • jasne stanowiska i kluczowe argumenty oraz korzyści dla partnera 
 • rozpoznanie i nazwanie interesów wspólnych oraz rozbieżnych 
 • formułowanie problemów negocjacyjnych 
 • wspólne poszukiwanie rozwiązań
Psychodrama, model, analiza nagrania video oraz trening poszczególnych etapów

06. Przygotowanie i przedstawienie listy najważniejszych interesów przez obie grupy, które powinny być uwzględnione i podjęte podczas ważnych i trudnych negocjacji. 

Ważnym przygotowaniem do negocjacji i możliwości znalezienia sensownych rozwiązań dla obu stron jest świadomość i odwaga nazywania najważniejszych swoich potrzeb, które często związane są z interesami grupy, którą się reprezentuje. Trudno oczekiwać, aby partner w rozmowach skoncentrowany na swojej perspektywie domyślił się, co jest dla nas najważniejsze i co w szczególności chcemy ochronić. Uczciwa realizacja tego punktu pozwoli na lepsze dogadywanie się w trudnych i konfliktowych sytuacjach.

07. Przeprowadzenie realnych negocjacji w powtarzających się kategoriach spraw 

(np. zwolnienie z obowiązku wykonywania pracy, konsultacje w sprawie wypowiedzenia dla pracownika) – studium przypadku.

Analiza zapisu video, informacje zwrotne, zamiana ról, wypracowanie konstruktywnego zaplecza

08. Asertywne narzędzia radzenia sobie z presją oraz destrukcyjną krytyką i oceną:

 • Zamiana oceny na opinię,
 • Poszukiwanie krytyki,
 • Stawianie granic.

 

Asertywne zachowania są dojrzałym zapleczem w trudnych rozmowach i bezpiecznym sposobem na zbyt silne i negatywne emocje, które popychają nas do destrukcyjnych i nieopłacalnych reakcji. Asertywność jest bezpiecznym sposobem na to, aby nie ulegać komuś i ponosić koszty, ale również na to, aby nie wpadać w złość i agresję, która szybko prowadzi do destrukcyjnej konfrontacji, urażania się i negatywnego nastawienia do dalszych rozmów.

Przedstawienie bezpiecznych standardów i trening w podgrupach

09. Trening używania algorytmu Od odmowy do współpracy

10. Trening używania algorytmu Od prośby do negocjacji.

Te dwa powyższe standardy działania „wymuszają” współpracę w sytuacji, kiedy zbyt szybko jesteśmy gotowi się poddać lub zbyt łatwo wykorzystać swoją aktualną przewagę i moc decyzyjną. Są wyraźnym sygnałem szacunku dla partnera, gotowości do kooperacji i uwzględnienia jego ważnych interesów, aby wciągnąć go do współodpowiedzialności za szukanie rozwiązań w trudnych obszarach. Te algorytmy są kluczowe do budowania długotrwałej współpracy i przeciwdziałają podejrzeniom o nieuczciwą manipulację.

11. Jak dopasować się do specyficznych typów osobowości partnera w trudnych  rozmowach: JA – INNI, CELE-PROBEMY, ZGODNY-NEGUJĄCY

Te programy odwołują się do naszej podświadomości. Często irytujemy się na kogoś, nie wiedząc świadomie dlaczego. Być może mówimy do niego językiem, który go irytuje i skłania do wycofania lub konfrontacji. Można temu zapobiegać rozumiejąc specyficzny typ swojego partnera w rozmowach i mówić do niego w takiej formie, która skłania do współpracy, a wystrzegać się tekstów, które wywołują niechęć i irytację.

12. Podjęcie najpilniejszych realnych tematów i problemów w formie negocjacyjnej z wykorzystaniem trenowanych wcześniej narzędzi i standardów

13. Planowanie kolejnych roboczych spotkań oraz wybór osób odpowiedzialnych za konstruktywną formę komunikacji i utrzymanie dobrej jakości negocjacji nastawionych na współpracę. 

Przyjęcie konstruktywnych reguł komunikowania się i negocjowania w sposób nastawiony na współpracę pozwoli na realne wychodzenie z impasu w trudnych rozmowach, kiedy ludzkie emocje i negatywne nastawienia niszczą możliwość dogadania się. Zawarcie umowy, kto podczas kolejnych spotkań będzie strażnikiem tych norm i reguł, pozwoli oszczędzić czas i nerwy uczestników.

Gry uzupełniające

EKSMIJSA GAME
Uczestnicy wcielają się w role lokatorów i innych osób zaangażowanych w konflikt, co pozwala im na doświadczenie różnych punktów widzenia i zrozumienie wpływu nastawień na komunikację.

Narzędzia wdrożeniowe

01. Skrypt Szkoleniowy

02. Dostęp do Platformy Wdrożeniowej Quico

03. One Pagery Wdrożeniowe z Narzędziami Konflikt

04. Dostęp do Trenerów przez 3 miesiące po warsztacie – Mentoring Wdrożeniowy

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Złóż zapytanie lub umów się na demo

logo sign kontraktosh-black blue

Na czym polega bezpłatne demo?

Bezpłatne demo to możliwość doświadczenia specyfiki naszych szkoleń na bezpłatnym pokazie w formie online. Poznaj narzędzia, naszą metodologię i poczuj emocje w ramach gier.

Wypełnij formularz