EKSMISJA GAME

Przekształć swoje nastawienie i odkryj nowe możliwości dzięki grze, która inspiruje i wspiera rozwój osobisty oraz zawodowy w obszarze komunikacji.

O grze

Eksmisja Game to symulacja w której uczestnicy pracując w grupach odgrywają role: Urzędnika, Klientów. Grupy zadaniowe po otrzymaniu wspólnego kontekstu sytuacji pracują nad ustaleniem konkretnej strategii działania w obliczu trudnej sytuacji i pod presją czasu. W trakcie pracy każda grupa otrzymuje dodatkowe informacje, które mogą rzutować na zmianę strategii działania.


Każda z grup wie, że nadrzędnym celem jest porozumienie. Po przygotowaniu i krótkich symulacjach następuje analiza działań, uwspólnienie perspektywy, zasad i “gwarantów” efektywnego porozumienia.

Formuła / Metodologia gry

Uczestnicy uczą się łączyć te strategie, dostosowując je do kontekstu i celów, co umożliwia efektywne i etyczne stosowanie ich w różnych scenariuszach negocjacyjnych.

Elementy gry:

01. Instrukcja dla Urzędnika

02. Instrukcja dla Klientów

03. Karta Mechanizmu Nastawień we współpracy

04. Notatnik:

Przestrzeń na osobiste przemyślenia i plany działań

05. Proces Intencje-Pytania:

Zastosowanie pytań otwierających do refleksji i działania

Etapy gry:

01. Wybór roli

02. Odegranie scenariusza

03. Refleksja i dyskusja

04. Wgląd i odkrycia

05. Plan działania

Cele

01. Rozwój osobisty:

Zwiększenie samoświadomości destrukcyjnego wpływu nastawień na proces konstruktywnego porozumienia

02. Rozwój zawodowy:

Zrozumienie i zdemaskowanie podstawowych źródeł konfliktu nieporozumień. Trening mechanizmów komunikacyjnych mających wpływ na prewencję i zapobieganie konfliktom.

Kompetencje

Komunikacja:

Aktywne słuchanie, klarowność wypowiedzi, skuteczne zadawanie pytań, parafrazowanie.

Samoświadomość:

Poznanie wartości budowania pozytywnych nastawień.

Kreatywność i innowacyjność:

Myślenie poza schematami, generowanie pomysłów.

Budowanie relacji:

Otwarta komunikacja, empatia, współpraca.

Gra jest uzupełnieniem szkolenia:

Psychologia Szefa I

Szef to zawód.

Docenić konflikt

Komunikacja nastawiona na współpracę.

HANDLOWANIE TO GRA

Zasady, taktyki i strategie na podstawie autorskich rozwiązań.