Program rozwojowy

Lider Sprzedaży

Aktywne angażowanie zespołu w sprzedaż.

Warsztat, którego forma pozwala na pracę nad świadomością i umiejętnościami potrzebnymi liderowi do skutecznego angażowania podległych mu zespołów sprzedażowych.

Kamizelki ratunkowe dla menedżerów

Power Stories i grywalizacja

Sprawdzone koncepcje biznesowe

O programie

Ostatnie doświadczenia i wyniki badań pokazują, że model, w którym wynik zespołu jest uzależniony od aktywności pojedynczych jednostek, traci stopniowo swoją efektywność. Oczywiście rola poszczególnych osób w zespole jest wciąż nie do przecenienia, niemniej jednak stabilne wyniki i realizację planów sprzedażowych przypisuje się coraz częściej zespołom, które swoim charakterem i sposobem działania przypominają dzisiejsze ekipy ratunkowe, np. brygadę strażaków czy grupę ratowników górskich. Te zespoły funkcjonują w myśl zasady kooperacji, uzupełniania się, wspierania i zaufania. Niezależnie od stopnia partycypacji poszczególnych osób wszystkie działania odbywają się pod okiem silnego i zaufanego lidera, który w momentach kryzysowych, wymagających często konkretnych decyzji, nie waha się wskazywać kierunku i konkretnych działań do podjęcia.

Taki model funkcjonowania zespołu sprzedażowego wymusza sytuacja rynkowa. Z uwagi na olbrzymią konkurencyjność rynku sprzedawcy coraz rzadziej mają możliwość pozyskiwać klientów, oferując im innowacyjny i bezkonkurencyjny produkt. Nakłada się na to rosnąca świadomość klientów i coraz łatwiejszy dostęp do informacji i wiedzy na temat produktów, firm, przewag i braków konkurencji. W efekcie dział sprzedaży, jak żaden inny w firmie, narażony jest na „zatruwanie” ze strony klientów: „słaby produkt”, „cena nieodpowiednia”, „zły serwis” itd. Innymi słowy: na sprzedawcę czeka wiele pułapek, które osłabiają jego motywację i zaangażowanie.

Dodatkowe trudności rodzi sytuacja, w której szef nie ma narzędzi do motywowania podlegających mu pracowników (narzędzi w rodzaju: premii finansowych, samochodów, laptopów itd.). Istotnym powodem jest również fakt, że coraz częściej zespoły sprzedażowe uzupełniane są przez tzw. millenialsów, a więc osoby z pokolenia Y. To grupa, dla której jednym z kluczowych czynników motywujących i angażujących jest atmosfera panująca w zespole. Takie osoby w mniejszym stopniu zwracają uwagę na stabilność zatrudnienia, dużo łatwiej niż wcześniejszym pokoleniom przychodzi im podjęcie decyzji o zmianie pracy, a jednym z ważniejszych argumentów, który zatrzymuje ich na dłużej w środowisku pracy i stymuluje ich zaangażowanie, jest osoba szefa: angażującego lidera, będącego inspiracją nie tylko dla poszczególnych jednostek, ale i dla całego zespołu. 

 

Uwzględniając powyższe czynniki, stworzyliśmy warsztat, którego forma pozwala na pracę nad świadomością i umiejętnościami potrzebnymi liderowi do skutecznego angażowania podległych mu zespołów sprzedażowych.

Profil uczestnika

Program szkoleniowy „Lider Sprzedaży” jest przeznaczony dla:

01. Doświadczonych handlowców, którzy chcą:

 • Awansować na stanowisko lidera zespołu
 • Zwiększyć swoje umiejętności zarządzania zespołem
 • Poprawić wyniki sprzedażowe swojego zespołu
 • Zmotywować i zaangażować swoich pracowników
 • Stworzyć efektywny i prężnie działający zespół

02. Menedżerów ds. sprzedaży, którzy chcą:

 • Doskonalić swoje umiejętności liderskie
 • Zbudować silny i efektywny zespół
 • Zwiększyć motywację i zaangażowanie swoich pracowników
 • Wdrożyć efektywne strategie zarządzania sprzedażą
 • Osiągnąć wyższe cele sprzedażowe

03. Ekspertów, którzy chcą pracować w branży sprzedaży:

 • Nauczyć się podstaw zarządzania zespołem sprzedaży
 • Poznać techniki motywacji i zaangażowania pracowników w sprzedaży
 • Zwiększyć swoje umiejętności interpersonalne w sprzedaży
 • Rozwinąć swoje umiejętności liderskie w sprzedaży

Wyróżniające cechy​

01. 90% czasu na warsztacie to trening umiejętności stawiania celów/monitorowania i rozliczania zadań

02. Prowadzenie przez doświadczonych trenerów Robert Zych Jarek Jamroz Tomasz Główka Adam Staniszewski

03. Dedykowany Skrypt Szkoleniowy Lider Sprzedaży

04. Merytoryczna dyskusja o kamizelkach ratunkowych na ważne sytuacje Lidera Sprzedaży – Best Practise

05. Unikalna Forma – Trening w oparciu o scenki liderskie i case study

Umów się na demo

Doświadcz specyfiki naszych szkoleń na bezpłatnym pokazie. Poznaj narzędzia, naszą metodologię i poczuj emocje w ramach gier.

Rozwijane kompetencje

01

Umiejętności liderskie:
 • Motywowanie i inspirowanie zespołu do aktywnej sprzedaży
 • Budowanie zaufania i zaangażowania
 • Delegowanie zadań
 • Udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Prowadzenie efektywnych spotkań
 • Tworzenie wizji i strategii sprzedaży

02

Umiejętności zarządzania:
 • Planowanie i organizacja pracy
 • Kontrola i monitorowanie wyników
 • Ocena pracowników
 • Budowanie budżetu
 • Zarządzanie czasem
 • Zarządzanie projektami sprzedażowymi

03

Umiejętności interpersonalne:
 • Komunikacja
 • Asertywność
 • Negocjacje
 • Prezentacja
 • Perswazja
 • Budowanie relacji

04

Wzmacnia umiejętności sprzedażowe:
 • Techniki sprzedaży
 • Poznawanie potrzeb klienta
 • Prezentacja produktu lub usługi
 • Negocjowanie ceny
 • Finalizowanie transakcji
 • Obsługa klienta

Metodologia szkoleń

W Kontrakt OSH stawiamy na holistyczne podejście do szkoleń i edukacji, które łączy solidne fundamenty teoretyczne z praktycznym treningiem umiejętności.

Nasze programy są zaprojektowane tak, aby aktywnie angażować uczestników na każdym etapie – od audytu potrzeb, przez intensywne warsztaty, aż po wdrożenie zdobytych kompetencji.

Dzięki temu zapewniamy, że nasi uczestnicy nie tylko poznają, ale przede wszystkim efektywnie wykorzystują nowe narzędzia w swoim środowisku pracy.

Program warsztatu

LIDER SPRZEDAŻY
01. Moduł 1: Praca z celami i motywacja w zespole sprzedaży
 • Cele:
  • Poznanie technik wyznaczania mierzalnych celów w sprzedaży
  • Nauczenie się prowadzenia rozmów monitorujących poziom realizacji celów
  • Nabycie umiejętności udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej
  • Poznanie najczęstszych pułapek w pracy z celami w Polsce
  • Zrozumienie siły motywacji pozafinansowej i finansowej w sprzedaży
  • Zdobycie wiedzy na temat głównych zadań lidera sprzedaży
 • Forma:
  • Wykład
  • Ćwiczenia na bazie modelu SMART

02. Moduł 2: Spotkania sprzedaży – komunikacja w sprzedaży i praca z podległymi doradcami 

 • Cele:
  • Poznanie roli lidera jako dobrego komunikatora
  • Nauczenie się rozpoznawania pułapek w komunikacji
  • Zdobycie wiedzy na temat efektywnego komunikowania wyzwań i decyzji
  • Nabycie umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami interpersonalnymi
  • Poznanie modeli krótkich motywujących spotkań sprzedaży
 • Forma:
  • Ćwiczenia
  • Wykład na bazie modeli Lencioni i Holmes
03. Moduł 3: Jak komunikować się z różnymi typami sprzedawców (typologia osobowości)
 • Cele:
  • Poznanie typologii osobowości sprzedawców
  • Nauczenie się dopasowywania strategii motywacyjnej do typu osobowości
  • Nabycie umiejętności motywowania różnych typów sprzedawców
 • Forma:
  • Ćwiczenia na bazie modelu Haman – Gut
04. Ufaj i kontroluj
 • Cele:
  • Poznanie technik efektywnego egzekwowania celów sprzedażowych
  • Nauczenie się tworzenia warunków dla handlowców do aktywnej sprzedaży
  • Zdobycie wiedzy na temat różnych stylów zarządzania
 • Forma:
  • Ćwiczenia na bazie case study z życia polskich liderów sprzedaży
05. Moduł 5: Podsumowanie i action plan dla każdego lidera sprzedaży
 • Cele:
  • Poznanie 5 praktyk liderów zwycięskich zespołów sprzedaży
  • Opracowanie indywidualnego planu działania
 • Forma:
  • Praca indywidualna
06. Moduł 6: Sprzedaż nie znosi demokracji
 • Cele:
  • Poznanie różnych stylów liderskich
  • Nauczenie się dostosowywania stylu liderskiego do sytuacji
  • Zdobycie wiedzy na temat budowania autorytetu lidera
 • Forma:
  • Wykład
  • Ćwiczenia na bazie modelu Vroom – Yeton
07. Moduł 7: Autorytet lidera sprzedaży
 • Cele:
  • Poznanie sposobów budowania autorytetu lidera
  • Nauczenie się korzystania z przykładów odpowiedzialnych handlowców
  • Zdobycie wiedzy na temat koncentrowania zespołu na tym, na co mamy wpływ
 • Forma:
  • Wykład
  • Ćwiczenia na bazie modelu Lencioni
08. Moduł 8: Odpowiedzialność w polskich zespołach sprzedaży
 • Cele:
  • Poznanie technik efektywnej komunikacji z nowym zespołem
  • Nauczenie się wykazywania odwagi menedżerskiej
  • Zdobycie wiedzy na temat organizowania pracy z zespołem sprzedaży
 • Forma:
  • Wykład
  • Ćwiczenia na bazie modelu Haman-Gut

Gry uzupełniające

KWESTIA CZASU GAME
Zmierz się z wyzwaniem optymalizacji pracy w firmie pod presją czasu. Naucz się zarządzać priorytetami i zespołem w sytuacji wymagającej szybkiej reakcji i efektywnej koordynacji.

Narzędzia wdrożeniowe

01. Skrypt Szkoleniowy

02. Dostęp do Platformy Wdrożeniowej Quico

03. One Pagery Wdrożeniowe z Narzędziami Lidera Sprzedaży

04. Książka Lider Sprzedaży

05. Dostęp do Trenerów przez 3 miesiące po warsztacie – Mentoring Wdrożeniowy

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Złóż zapytanie lub umów się na demo

logo sign kontraktosh-black blue

Na czym polega bezpłatne demo?

Bezpłatne demo to możliwość doświadczenia specyfiki naszych szkoleń na bezpłatnym pokazie w formie online. Poznaj narzędzia, naszą metodologię i poczuj emocje w ramach gier.

Wypełnij formularz