KWESTIA CZASU - STUDIUM PRZYPADKU Z ZAKRESU EFEKTYWNOŚCI

Zmierz się z wyzwaniem optymalizacji pracy w firmie pod presją czasu. Naucz się zarządzać priorytetami i zespołem w sytuacji wymagającej szybkiej reakcji i efektywnej koordynacji.

O grze

Symulacja „Kwestia Czasu” rzuca uczestników w wir zarządzania dużą firmą, która musi przeprowadzić się do nowego biura w ciągu tygodnia. Uczestnicy, reprezentujący różne działy firmy, muszą zorganizować swoje zadania tak, aby osiągnąć cele swojego działu, jednocześnie koordynując wspólny wysiłek całej organizacji.

Formuła / Metodologia gry

Elementy gry:

Role w grze:

Uczestnicy jako przedstawiciele działów technicznego, administracyjnego i sprzedaży.

Scenariusz:

Konieczność przeprowadzki firmy i realizacja bieżących zadań.

Zarządzanie czasem:

Uczestnicy uczą się priorytetyzować zadania i efektywnie zarządzać zasobami.

Etapy gry:

01. Planowanie:

Definicja zadań kluczowych i priorytetów.

02. Wykonanie:

Zarządzanie czasem i zadaniami w praktyce.

03. Ocena:

Analiza wyników i efektywności działań.

Cele

01. Rozwój umiejętności zarządzania czasem: Nauczanie efektywnego planowania i priorytetyzacji zadań.

02. Koordynacja działań: Poprawa umiejętności koordynacji działań pomiędzy zespołami.

03. Rozwój umiejętności miękkich: Komunikacja, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów.

Kompetencje

Planowanie i zarządzanie zadaniami:

Wykorzystanie metod i narzędzi do efektywnego zarządzania czasem i zadaniami.

Asertywna komunikacja:

Rozwijanie umiejętności asertywnej komunikacji, w tym umiejętności odmowy i efektywnej informacji zwrotnej.

Analiza SWOT:

Uczenie się analizy SWOT jako narzędzia wspierającego podejmowanie decyzji.

Gra jest uzupełnieniem szkolenia:

INTELIGENCJA EMOCJONALNA W SPRZEDAŻY

Zarządzanie emocjami w trudnych sytuacjach.

PSYCHOLOGIA SZEFA IV

Szef w projekcie.