Program rozwojowy

PSYCHOLOGIA SZEFA II

Szef w relacji z zespołem.

Jak prowadzić zespół od bierności do odpowiedzialności?

Kamizelki ratunkowe dla menedżerów

Power Stories i grywalizacja

Sprawdzone koncepcje biznesowe

O programie

Warsztat, który proponujemy powstał w odpowiedzi na prośbę wielu szefów, którzy zgłaszali potrzebę zrozumienia różnych zachowań zespołów, którymi zarządzali. Wiele osób słusznie zauważyło, że zachowania pracowników na zebraniach, szkoleniach, spotkaniach, kiedy znajdują się oni w otoczeniu kolegów często odbiegają od indywidualnych zachowań w innych sytuacjach. Dzieje się tak, ponieważ zachowanie grupy nie jest jedynie sumą zachowań jej poszczególnych członków. Dodatkową trudność sprawia wielu szefom praca hybrydowa kiedy spotkania odbywają się stacjonarnie ale również zdalnie.

Każda grupa wytwarza swoją energię, rodzaj reagowania uzależniony od etapu rozwoju na którym się znajduje. Dlatego też osoby aktywne, pomysłowe, kreatywne mogą w grupie zachowywać się bardzo biernie i sprawiać wrażenie niewiele rozumiejących z tego, co się dzieje. Natomiast osoby na co dzień spokojne, mogą zachowywać się tak, jakby “coś w nie wstąpiło”.

Celem tego warsztatu jest przekazanie wiedzy na temat mechanizmów procesu grupowego, czyli faz rozwoju przez które przechodzi grupa oraz dostarczenie pomysłów na radzenie sobie z nimi. Pod hasłem „radzenie sobie”, mamy na myśli umiejętność dostrzeżenia i spożytkowania tych tendencji w grupie, które stanowią potencjał do wykorzystania oraz zneutralizowania zachowań negatywnych i destrukcyjnych.

Mamy nadzieję, że ta wiedza i umiejętności pozwolą na złapanie większego dystansu do zachowań grupowych, zmniejszenie emocjonalnych kosztów pracy szefa, a też pozwolą kierować energię grupy w stronę korzystnych, konstruktywnych zachowań.

Profil uczestnika

Warsztat skierowany jest do osób, które prowadzą zespoły od 2 do kilkunastu osób i ze względu na pracę hybrydową prowadzą onboardingi, szkolenia, instruktaże, zebrania, rozmowy rozwojowe w formie stacjonarnej i formie zdalnej. Jeśli masz do poprowadzenia 30-45-60 minutową prezentację i chcesz, aby wasze spotkanie było atrakcyjne, angażujące a spotykasz się z ciszą, nadaktywnością, narzekaniem w zespole to ten warsztat jest dla Ciebie.

Warsztat szczególnie rekomendowany jest dla osób, które chcą:

01. Dowiedzieć się dlaczego zespół milczy podczas spotkania online.

02. Wspierać swój zespół w budowaniu jedności i zaangażowania.

03. Nauczyć się jak kierować mądrze energią zespołu w trakcie spotkań.

04. Rozwijać kompetencje liderskie poprzez dyrektywność instrukcji i mądrą partycypację.

05. Budować Agendę Spotkań.

06. Angażować zespół do działania podczas spotkań stacjonarnych i online.

07. Przeprowadzać stałe elementy pracy szefa takie jak:

 • przekazywanie instrukcji
 • aktywizowanie do wypowiedzi
 • docenianie
 • stawianie granic na trudne zachowania grupy

Wyróżniające cechy​

01. 90% czasu na warsztacie to trening umiejętności 

02. Prowadzenie przez doświadczonych trenerów: Robert Zych, Jarek Jamroz, Tomasz Główka, Adam Staniszewski

03. Dedykowany Skrypt Szkoleniowy Psychologia Szefa II Szef w relacji z zespołem

04. Indywidualne Badanie Ról Zespołowych TEAMS

05. Merytoryczna dyskusja o Budowaniu Zaangażowania w czasie spotkań online – Best Practise

06. Unikalna Forma – Trening Video 4 sytuacji “Cisza” “Chaos” “Atak” “Demotywacja”

Umów się na demo

Doświadcz specyfiki naszych szkoleń na bezpłatnym pokazie. Poznaj narzędzia, naszą metodologię i poczuj emocje w ramach gier.

Rozwijane kompetencje

01

Komunikacja – umiejętność nazywania intencji/stawiania ważnych pytań/zrozumienia zespołu

02

Autorytet – umiejętność przygotowania i pracy z prezentacją podczas spotkania

03

Świadomość Liderska – sprawne poruszanie się w etapach procesu grupowego

03

Efektywność prowadzenia zespołu przez różne fazy rozwoju

Metodologia szkoleń

W Kontrakt OSH stawiamy na holistyczne podejście do szkoleń i edukacji, które łączy solidne fundamenty teoretyczne z praktycznym treningiem umiejętności.

Nasze programy są zaprojektowane tak, aby aktywnie angażować uczestników na każdym etapie – od audytu potrzeb, przez intensywne warsztaty, aż po wdrożenie zdobytych kompetencji.

Dzięki temu zapewniamy, że nasi uczestnicy nie tylko poznają, ale przede wszystkim efektywnie wykorzystują nowe narzędzia w swoim środowisku pracy.

Program warsztatu

PSYCHOLOGIA SZEFA II

KLUCZOWE ZAGADNIENIA PODEJMOWANE PODCZAS WARSZTATU:

 • Procesy psychologii grupy.
 • Definiowanie nieformalnych ról.
 • Efektywne prowadzenie spotkań stacjonarnych i online.
 • Aktywizowanie biernej grupy.
 • Wychodzenie z kryzysu.
 • Świadomość i wykorzystywanie potencjału zespołu.
 • Prowadzenie zespołu w obliczu wyzwań i zmian.
 • Budowanie silnej pozycji lidera.
 • Budowanie jedności zespołu.
 • Reagowanie na sytuacje kryzysowe w zespole.
 • Inspirowanie zespołu.

01. Fazy rozwoju małej grupy i psychologiczne mechanizmy, które szef powinien uwzględniać i wykorzystywać do budowania zaangażowanego i odpowiedzialnego zespołu.

02. Faza zależności

 • jak radzić sobie z biernością i brakiem aktywności grupy?
 • jak dyrektywnie konstruować doświadczenia aktywizujące zespół?
 • jak budować bezpieczeństwo w zespole i „otwierać” trudne tematy?
 • jak „wymuszać” przepływ ważnych informacji w grupie?

03. Faza różnicowania:

 • jak radzić sobie z nadaktywnością grupy?
 • jak rozpoznawać i wykorzystywać nieformalne role grupowe?
 • jak uczyć pracowników, aby zamiast bolesnych ocen używali informacji zwrotnych?
 • jak wyznaczać nowe odpowiedzialne zadania?

04. Faza kryzysu odpowiedzialności (grupa narzekająca):

 • jak radzić sobie z marudzeniem i narzekaniem „zatrutych” podwładnych?
 • jak formułować problemy do wspólnego rozwiązania?
 • jak zmuszać podwładnych do wysiłku i współodpowiedzialności za podjęte działania?
 • jak wymierzać sankcje za brak gotowości do współpracy i osłabianie kolegów?

05. Faza ataku na lidera:

 • jak obronić autorytet szefa w obliczu ataku grupy na lidera i nadmiarowych, osobistych pretensji do szefa?
 • jak wykorzystać atak na lidera na rzecz wzmocnienia grupy?
 • jak przygotować się do nowej roli szefa po ataku na lidera?

06. Faza nadzwyczajnej mocy grupy

07. Faza realnych możliwości

08. Prowadzenie zebrań i odpraw z wykorzystaniem potencjału grupy i z użyciem aktywnych metod.

09. Planowanie realnych zmian w roli szefa.

Gry uzupełniające

TWIERDZA POZNAŃ GAME

Doświadcz zarządzania miastem podczas epidemii. Symulacja, która sprawdzi Twoje umiejętności w zarządzaniu kryzysowym i podejmowaniu decyzji pod presją.

Narzędzia wdrożeniowe

Narzędzia wdrożeniowe wspierające warsztat Psychologia Szefa II Szef w relacji z zespołem:

01. Skrypt Szkoleniowy

02. Dostęp do Platformy Wdrożeniowej Quico

03. One Pagery Wdrożeniowe z Narzędziami Psychologii Szefa II Szef w relacji z zespołem

04. Książka Szef w relacji z zespołem

05. Dostęp do Trenerów przez 3 miesiące po warsztacie – Mentoring Wdrożeniowy

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Złóż zapytanie lub umów się na demo

logo sign kontraktosh-black blue

Na czym polega bezpłatne demo?

Bezpłatne demo to możliwość doświadczenia specyfiki naszych szkoleń na bezpłatnym pokazie w formie online. Poznaj narzędzia, naszą metodologię i poczuj emocje w ramach gier.

Wypełnij formularz