WULKAN - STUDIUM PRZYPADKU Z ZAKRESU BUDOWANIA ZAUFANIA

Symulacyjna grą szkoleniową o budowaniu współpracy i kultury organizacyjnej, w której kluczem do zwycięstwa jest zaufanie.

O grze

WULKAN jest symulacyjną grą szkoleniową o budowaniu współpracy i kultury organizacyjnej, w której kluczem do zwycięstwa jest zaufanie.

W wyniku awaryjnego lądowania samolotu pasażerskiego na odległej wyspie HenHen grupa Rozbitków zostaje zmuszona do znalezienia schronienia, które pozwoli im przetrwać przynajmniej do czasu nadejścia oczekiwanej pomocy. Wyspę, na której się znaleźli, zamieszkuje lokalne plemię „Tutejszych”. Nad wyspą króluje od dawna uśpiony wulkan, który od czasu do czasu wypuszcza, ze swojego potężnego krateru, czarne chmury dymu.

Gra nawiązuje do koncepcji „Emocjonalnego Konta bankowego”, którą Stephen R. Covey opisał w światowym bestsellerze „Siedem nawyków skutecznego działania”. Covey pokazuje, że ani rynek, ani zespół nie jest skuteczny, dopóki nie ma w nim zaufania.

Formuła / Metodologia gry

Struktura gry:

Uczestnicy:

4-12

Gracze zostają podzieleni na dwa zespoły (Rozbitków i Tutejszych), które muszą zmierzyć się z różnorodnymi wyzwaniami, wymagającymi od nich podejmowania szybkich i trafnych decyzji. Od samego początku podejmowane decyzje mają wpływ na kolejne etapy gry i to jak siebie gracze wzajemnie postrzegają. Każda decyzja wpływa bowiem na wskaźniki zaufania, które są systematycznie monitorowane i uzupełniane przez uczestników.

Obydwa zespoły (Rozbitkowie i Tutejsi) przez całą grę nie mają za wielu okazji do wzajemnych spotkań, a wszelkie konieczne ustalenia przekazują sobie za pomocą wysłanników. Jest tylko jeden moment w grze (po 3 tygodniu), kiedy wszyscy członkowie Rozbitków i Tutejszych będą mieli okazję spotkać się i wspólnie porozmawiać. 

Cele

01. Wzmocnienie świadomości roli zaufania w procesie budowania nowego zespołu, efektywnej komunikacji i współpracy w zespole/organizacji.

02. Doświadczenie mechanizmów utrudniających zaufanie w ramach współpracy.

03. Doskonalenie umiejętności współpracy w środowisku silnej presji czasu i oczekiwań.

04. Diagnozowanie i kontrolowanie emocji, które destrukcyjnie wpływają na zaufanie i współpracę.

05. Przetrenowanie rozwiązania sytuacji według scenariuszy siłowych i nastawionych na współpracę.

06. Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych z zakresu budowania długofalowej relacji opartej na zaufaniu i zabezpieczeniu wzajemnych interesów.

07. Przetrenowanie umiejętności z zakresu definiowania przyczyn problemów związanych z komunikacją (destrukcyjny mechanizm projekcji i założeń, przypisywanie innym złych intencji).

08. Wzmocnienie świadomości z zakresu zależności pomiędzy zaufaniem, a wynikami zespołu.

09. Wzmocnienie świadomości czynników wpływających na poziom zaufania (nasze decyzje i decyzje innych osób oraz podejmowane i niepodejmowane działania..

10. Przetrenowanie umiejętności komunikacyjnych wspierających zaufanie w ramach współpracy (intencja, ważne pytania, parafraza).

11. Przetrenowanie technik ograniczających destrukcyjne emocje wpływające na poziom zaufania (pozytywizm B. Fredrickson, QuestionThinking M. Adams).

Kompetencje

Przetrenowanie umiejętności:

Z zakresu definiowania przyczyn problemów związanych z komunikacją (destrukcyjny mechanizm projekcji i założeń, przypisywanie innym złych intencji).

Wzmocnienie świadomości:

Z zakresu zależności pomiędzy zaufaniem, a wynikami zespołu.

Wzmocnienie świadomości czynników wpływających na poziom zaufania:

Nasze decyzje i decyzje innych osób oraz podejmowane i niepodejmowane działania.

Przetrenowanie umiejętności komunikacyjnych:

Wspierających zaufanie w ramach współpracy (intencja, ważne pytania, parafraza).

Przetrenowanie technik:

Ograniczających destrukcyjne emocje wpływające na poziom zaufania (pozytywizm B. Fredrickson, QuestionThinking M. Adams).

Zaawansowane umiejętności:

Współpraca z zespołem wartości i przekonań:

Budowanie jedności wokół wspólnych celów.

Kształtowanie autorytetu:

Rozwijanie autorytetu opartego na rekomendacjach Yale University.

Radzenie sobie z emocjami:

Skuteczne zarządzanie emocjami w zespole.

Gra jest uzupełnieniem szkolenia:

DOCENIĆ KONFLIKT

Komunikacja nastawiona na współpracę.

INTELIGENCJA EMOCJONALNA W SPRZEDAŻY

Zarządzanie emocjami w trudnych sytuacjach.