Program rozwojowy

Szkoła coachów

Program certyfikacyjny.

Zdobądź certyfikat uprawniający do prowadzenia coachingu handlowego i managerskiego.

Kamizelki ratunkowe dla menedżerów

Power Stories i grywalizacja

Sprawdzone koncepcje biznesowe

O programie

Dlaczego stworzyliśmy Polską Szkołę Coachingu Kontrakt ?

Od kilkunastu lat obserwujemy jak ważna rolę, w realizacji celów biznesowych każdego szefa odgrywa rozwój jego pracowników. Nasze wnioski z obserwacji, poparte opiniami polskich szefów były zbieżne  w kilku kwestiach. Wiele metod prowadzenia coachingu koncentruje się na rozwoju człowieka, sięgając do wartości, misji człowieka. Jest to cenna umiejętność, jeśli ktoś chce rozwijać się w zawodzie coacha. Jednak wielu szefów i trenerów mówi: ja chcę, żeby mój pracownik/podopieczny, poprawił jakość realizacji swoich zadań, nauczył się nowej umiejętności, nie chcę natomiast zmieniać światopoglądu dorosłego człowieka. Z tą myślą powstał program coachingu, dedykowanego rozwijaniu umiejętności zawodowych u pracowników, w ich środowisku pracy. Od kilkunastu lat trenerzy naszego zespołu prowadzą coachingi indywidualne i szkolą szefów wszystkich szczebli w zakresie coachingu narzędziowego. Jesteśmy przekonani, że umiejętność pomagania podwładnym w rozwoju i trenowanie z nimi nowych narzędzi zawodowych jest kluczowym zadaniem każdego szefa czy trenera. Korzyści z coachingu są oczywiste również dla firmy, ponieważ utrwalane są pożądane przez nią postawy i umiejętności pracowników.

Postanowiliśmy pogłębić i usystematyzować nasze szkolenia w zakresie coachingu, tworząc odrębną i specyficzną Szkołę, ponieważ:

1. Chcemy podzielić się naszymi autorskimi doświadczeniami i sposobami pracy coacha, które uwzględniają specyfikę polskiego szefa, trenera i pracownika,

2. Chcemy uzupełnić najlepsze wzorce coachingu światowego, rozwijając obszar treningu narzędziowego i interwencji kryzysowych,

3. Chcemy zwiększyć szansę szefów trenerów, na  wdrożenie nowych zachowań, poprzez aktywny trening nowych umiejętności,

4. Chcemy dać możliwość polskim szefom i trenerom zdobycia certyfikatu Kontrakt, który uwiarygodni ich umiejętności coachingowe i zwiększy szanse na awans w firmie.

Profil uczestnika

Zapraszamy Cię do naszej Szkoły.Jeśli uważasz, że innowacyjność twoich pracowników na stanowisku pracy jest kluczem do sukcesu w biznesie. Jeżeli chcesz, inspirować swoich podwładnych i współpracowników do rozwoju zawodowego i osobistego. Jeżeli pracujesz w firmie już kilka lat i nie widzisz szans na awans pionowy, a chcesz podnosić swoje kwalifikacje i być użyteczny dla swoich kolegów. Jeżeli sprawia Ci satysfakcję pomaganie innym w byciu bardziej efektywnym, a nie wiesz jak to zrobić. Jeżeli chcesz się nadal rozwijać, budować swoją pozycję i prestiż w środowisku, w którym pracujesz. Jeżeli nie masz skłonności do terapeutyzowania innych i wykorzystywania roli coacha. Jeżeli jesteśmy dla Ciebie wystarczająco wiarygodni po sprawdzeniu naszych rekomendacji i certyfikat Coacha Kontrakt jest dla Ciebie gwarancją wysokiej jakości.
Polska Szkoła Coachingu Kontrakt: Dla kogo ten program jest przeznaczony?


Polska Szkoła Coachingu Kontrakt to program szkoleniowy przeznaczony dla osób, które chcą rozwijać swoje umiejętności coachingowe i wykorzystywać je w różnych obszarach życia zawodowego i osobistego. Program jest szczególnie polecany osobom, które:

01. Wierzą w potencjał swoich pracowników:
 • Uważają, że innowacyjność i zaangażowanie pracowników są kluczowe dla sukcesu firmy.
 • Chcą inspirować i motywować swoich podwładnych do rozwoju zawodowego i osobistego.
 • Pragną tworzyć pozytywną atmosferę pracy i budować silne relacje z zespołem.
02. Poszukują nowych wyzwań zawodowych:
 • Pragną awansować i rozwijać swoje umiejętności.
 • Chcą być bardziej wartościowi dla swojego pracodawcy.
 • Poszukują nowych możliwości zawodowych i chcą otworzyć się na nowe wyzwania.
03. Pragną pomagać innym:
 • Czerpią satysfakcję z pomagania innym w osiąganiu celów i pokonywaniu trudności.
 • Chcą mieć pozytywny wpływ na życie innych ludzi.
 • Pragną rozwijać swoje umiejętności interpersonalne i komunikacyjne.
04. Szukają prestiżowego certyfikatu:
 • Cenią sobie wysoką jakość kształcenia i chcą uzyskać certyfikat, który jest uznawany na rynku.
 • Doceniają doświadczenie i wiedzę trenerów Polskiej Szkoły Coachingu Kontrakt.
 • Pragną budować swoją pozycję i prestiż w środowisku zawodowym.

Wyróżniające cechy​

Specyfika naszej Szkoły
 • Zajęcia praktyczne i teoretyczne prowadzone są przez coachów z bardzo dużym doświadczeniem handlowym, szefowskim i trenerskim,
 • Podczas pierwszego etapu certyfikacji kładziemy szczególny nacisk na dwie umiejętności: 
  • Definiowanie problemu i obszaru do rozwoju u pracownika
  • Zwiększanie motywacji i odpowiedzialności pracownika za szukanie nowych pomysłów rozwiazań
  • Trenowanie nowych umiejętności, zachowań i narzędzi zawodowych z pracownikami (aktywny udział coacha) z wykorzystaniem psychodramy i elementów Gestalt
 • Pierwszy poziom Certyfikatu Coacha Kontrakt dotyczy rozwijania u pracowników umiejętności narzędziowych, do wyboru w zakresie handlowym i szefowskim,
 • Na kolejnych etapach certyfikacji uczestnicy szkolenia mogą i powinni zdobywać kolejne specjalizacje merytoryczne, na przykład.: coaching rozwojowy, coaching grupowy i zespołowy coaching mediacji, fuzji w firmach, oraz coaching interwencyjny w kryzysach,

Specyfika naszej Szkoły

 • Zajęcia praktyczne i teoretyczne prowadzone są przez coachów z bardzo dużym doświadczeniem handlowym, szefowskim i trenerskim,

Filozofia i główne wartości Polskiej Szkoły Coachingu Kontrakt

Zdajemy sobie sprawę, że istnieją różne definicje coachingu i ciągle toczą się spory, czym jest, a czym nie jest coaching, mentoring, counseling, itp. Nie widzimy sensu w tym, aby rozstrzygać, w wielu wypadkach, niuanse. Przedstawimy krótko, jakimi kierujemy się wartościami, w prowadzeniu coachingu narzędziowego

01. Podleganie coachingowi jest dobrowolne, bo tylko wtedy można liczyć na odpowiedzialną decyzję pracownika w sprawie uczenia się nowych rzeczy.

02. Szef – coach ma prawo obserwować poczynania swojego podwładnego i udzielać mu informacji zwrotnych (atuty – rezerwy), które mogą skłonić podwładnego do pracy nad własnym rozwojem.

03. Coaching nie jest oceną, jest wsparciem i pomocą w uczeniu się nowych zachowań i trenowaniu nowych umiejętności.

04. Dopuszczamy coaching dyrektywny, podczas którego coach proponuje konkretne rozwiązania do treningu i wdrożenia, nie czekając aż pracownik sam wszystko wymyśli, (dbając o motywację i odpowiedzialność pracownika).
05. Trening nowych umiejętności przy pomocy coacha i możliwość obserwacji ich użycia w rzeczywistości zawodowej zwiększa szansę na stałe wdrożenie, i jest kluczowym, specyficznym elementem naszej pracy według metody Kontrakt.

06. Udzielamy indywidualnego wsparcia (konsultacje telefoniczne, szybkie interwencje w kryzysowych sytuacjach) oraz dajemy dostęp do użytecznych skryptów coachingowych.

Umów się na demo

Doświadcz specyfiki naszych szkoleń na bezpłatnym pokazie. Poznaj narzędzia, naszą metodologię i poczuj emocje w ramach gier.

Rozwijane kompetencje

01

Umiejętności prowadzenia sesji coachingowych:
 • Uczestnicy programu nauczą się, jak skutecznie budować relacje z klientami, formułować pytania coachingowe, stosować techniki aktywnego słuchania i udzielać klientom konstruktywnej informacji zwrotnej.
 • Poznają różne modele i podejścia coachingowe
 • Będą ćwiczyć prowadzenie sesji coachingowych w różnych sytuacjach i z klientami o różnych potrzebach.

02

Umiejętności interpersonalne i komunikacyjne:
 • Uczestnicy programu rozwiną swoje umiejętności budowania relacji opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu.
 • Nauczą się skutecznie komunikować się z klientami, zarówno werbalnie, jak i niewerbalnie.
 • Będą ćwiczyć aktywne słuchanie, empatię i asertywność.
 • Poznają techniki negocjacji i rozwiązywania konfliktów.

03

Umiejętności obserwacji i analizy:
 • Uczestnicy programu nauczą się obserwować zachowanie klientów i identyfikować ich potrzeby i cele.
 • Będą ćwiczyć analizowanie sytuacji coachingowych i formułowanie trafnych hipotez.
 • Poznają narzędzia diagnostyczne, które mogą pomóc im w lepszym zrozumieniu klientów.

04

Umiejętności kreowania i promowania zmiany:
 • Uczestnicy programu nauczą się pomagać klientom w stawianiu celów i rozwijaniu planów działania.
 • Będą ćwiczyć motywowanie klientów do zmiany i pokonywania przeszkód.
 • Poznają techniki coachingowe, które mogą pomóc klientom w odkrywaniu ich potencjału i rozwijaniu nowych umiejętności.

05

Umiejętności etyczne i profesjonalne:
 • Uczestnicy programu nauczą się przestrzegać zasad etyki coachingu i dbać o dobrostan swoich klientów.
 • Będą ćwiczyć budowanie relacji opartych na zaufaniu i poufności.
 • Poznają zasady coachingu kontraktowego i będą umieć jasno określać role i obowiązki coacha i klienta.

Metodologia

W Kontrakt OSH stawiamy na holistyczne podejście do szkoleń i edukacji, które łączy solidne fundamenty teoretyczne z praktycznym treningiem umiejętności.

Nasze programy są zaprojektowane tak, aby aktywnie angażować uczestników na każdym etapie – od audytu potrzeb, przez intensywne warsztaty, aż po wdrożenie zdobytych kompetencji.

Dzięki temu zapewniamy, że nasi uczestnicy nie tylko poznają, ale przede wszystkim efektywnie wykorzystują nowe narzędzia w swoim środowisku pracy.

Program warsztatu

SZKOŁA COACHÓW
Specjalizacja i obszary coachingu narzędziowego: Program certyfikatu obejmuje 2 specjalizacje: handlową i szefowską.
Specjalizacja handlowa pozwala każdemu uczestnikowi rozwinąć umiejętności handlowe w obszarach sprzedażowych oraz prowadzeniu coachingu sprzedażowego. 
 • coaching handlowy dla zespołu sprzedaży
 • coaching codziennej pracy zawodowej (innej niż sprzedaż) dla podwładnych lub współpracowników (np. obsługa klienta)
Specjalizacja managerska pozwala uczestnikom rozwinąć umiejętności w zakresie kierowania zespołem oraz rozwijania swoich podwładnych metodami coachingowymi. 
 •  coaching managerski dla podległej kadry kierowniczej
Jakie uzyskasz kompetencje?
 • Coach narzędziowy Kontrakt, potrafi biegle posługiwać się standardami handlowymi i managerskim.
 • Coach narzędziowy Kontrakt posiada i potrafi swobodnie stosować umiejętności coachingowe, które pomagają pracownikom w trenowaniu i doskonaleniu narzędzi zawodowych.
 • Coach narzędziowy Kontrakt, potrafi biegle posługiwać się procedurą coachingową Kontrakt, a w szczególności organizować doświadczenia w indywidualnym treningu nowych umiejętności.
 • Coach narzędziowy Kontrakt, posiada wiedzę w zakresie handlowym i managerskim do inspiracji podwładnych i umiejętność prowadzenia dyrektywnej wersji coachingu narzędziowego.
Certyfikat. Warunki i uprawnienia

Warunkiem zdobycia certyfikatu Coacha narzędziowego Kontrakt jest:

 • ukończenie wszystkich etapów programu na I stopień certyfikatu
 • realizowanie praktycznych zadań i doświadczeń w roli coacha w trakcie trwania kursu (zapisy sesji coachingowych)
 • zaliczenie egzaminu praktycznego – poprowadzenie sesji coachinigowej pod okiem komisji egzaminacyjnej


Certyfikat I stopnia uprawnia do:

 • prowadzenia narzędziowego coachingu handlowego i managerskiego zgodnie ze standardami i wartościami PSCK
 • uzyskiwania rekomendacji Grupy Szkoleniowej Kontrakt-OSH
 • pierwszeństwa w dostępie do nowych i wyższych form podnoszenia kwalifikacji coachingowych w ramach Grupy Kontrakt


Warunkiem zdobycia certyfikatu Coacha narzędziowego Kontrakt jest:

 • ukończenie wszystkich etapów programu na I stopień certyfikatu
 • realizowanie praktycznych zadań i doświadczeń w roli coacha w trakcie trwania kursu (zapisy sesji coachingowych)
 • zaliczenie egzaminu praktycznego – poprowadzenie sesji coachinigowej pod okiem komisji egzaminacyjnej


Certyfikat I stopnia uprawnia do:

 • prowadzenia narzędziowego coachingu handlowego i managerskiego zgodnie ze standardami i wartościami PSCK
 • uzyskiwania rekomendacji Grupy Szkoleniowej Kontrakt-OSH
 • pierwszeństwa w dostępie do nowych i wyższych form podnoszenia kwalifikacji coachingowych w ramach Grupy Kontrakt
Forma pracy:
Warsztaty szkoleniowe Warsztat to główna forma pracy podczas szkolenia na I stopień certyfikatu PSCK. Podczas warsztatów główny nacisk będzie położony dostarczaniu wiedzy i trening nowych umiejętności coacha oraz na ćwiczenia, które pozwolą zasymilować filozofię i procedury prowadzenia coachingu narzędziowego Kontrakt w zakresie rozbudowanych standardów managerskich i handlowych. Zadania wdrożeniowe. Przygotowanie i sprawdzenie wiedzy. Ćwiczenia. Uczestnicy w czasie przerw miedzy sesjami będą zaliczali praktyczne ćwiczenia, dzięki temu będą mieli szansę na:
 • weryfikację zdobywanej wiedzy i umiejętności w praktyce
 • usystematyzowanie wiedzy coachingowej i narzędziowej
PRZEBIEG POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW:

Etap I – 2 dniowy warsztat.
Narzędzia prowadzenia coachingu

Etap II – 2 dniowy warsztat.
Prowadzenie sesji coachingu narzędziowego

Etap III – 2 dniowy warsztat.
Prowadzenie Coachingu narzędziowego specjalizacja handlowa

Etap IV – 2 dniowy warsztat.
Prowadzenie Coachingu narzędziowego specjalizacja managerska

Etap V – 2 dniowy warsztat.
Coaching narzędziowy – doskonalenie swojego stylu coachingowego.

Etap VI – 2 dniowy warsztat.
Przygotowanie do certyfikacji – indywidualne prace coachingowe

Etap VII – 2 dniowa Sesja superwizyjna
Zakończona egzaminem oraz uroczyste wręczenie certyfikatów.

ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH I BADANIE EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ

Narzędzia i metody analizy potrzeb szkoleniowych

 • Ankieta
  • wady i zalety
  • rodzaje ankiet
  • rodzaje pytań i ich zastosowanie w ankietach
 • Wywiad
  • rodzaje wywiadów
  • źródła informacji o potrzebach szkoleniowych
  • poziomy motywacji do szkoleń
  • tworzenie scenariuszy wywiadów
 • Obserwacja
  • obserwacja bezpośrednia jawna
  • analiza materiałów
  • mistery shopping
 • Interpretacja i wykorzystanie wyników
  • metoda statystyczna
  • metoda ustalania priorytetów
  • wychodzenie z impasu (syndrom zróżnicowanych potrzeb)
  • „Syndrom miny” – czy opłaca się podejmować każdego projektu?

 

Badanie efektywności szkoleń

 • Czynniki mające wpływ na efektywność szkoleń
 • Metody pomiaru efektywności szkoleń
  • badanie poziomu zadowolenia uczestników
  • testy wiedzy
  • metody panelowe
  • metody obserwacyjne
  • kłopoty z oceną wpływu szkoleń na twarde wskaźniki w firmie

 

Projektowanie wydarzenia szkoleniowego

 • Tworzenie projektu szkolenia
 • Tworzenie indywidualnych planów działań (studia przypadków)
Etap I

Narzędzia prowadzenia coachingu – 2 dniowy warsztat

Prezentacja procesu prowadzenia sesji coachingu narzędziowego oraz trening narzędzi wykorzystywanych przez coacha do prowadzenia sesji. Podczas pierwszego warsztatu Szkoły Coachingu będzie wiele okazji do ćwiczeń i prac indywidualnych, podczas których coraz łatwiejsze stanie się przekładanie filozofii i logiki procedury coachingu narzędziowego na konkretne sposoby działania. Trening nowych umiejętności będzie dotyczył w szczególności praktycznych rozwiązań w problematycznych często obszarach:

 • Jak budować motywację pracownika do wspólnej pracy rozwojowej?
 • Jak definiować cele biznesowe i coachingowe na sesję?
 • Jak zbierać materiał do informacji zwrotnych i budowania doświadczeń, wykorzystując formularze spotkania coachingowego i listę kategorii coachingowych?
 • Jak przekazywać najważniejsze informacje zwrotne?
 • Jak budować sytuacje korekcyjne i prowadzić trening nowych umiejętności?
 • Skąd czerpać pomysły na nowe, rozwojowe zachowania podwładnego?
 • Jak przekazywać i stosować w praktyce filozofię coachingu narzędziowego?
Etap II

Prowadzenie sesji coachingu narzędziowego – 2 dniowy warsztat

Systematycznie rośnie w Polsce liczba coachingów. Menedżerowie i sprzedawcy coraz śmielej zatrudniają coacha, aby zwiększać swoją efektywność biznesową i osobistą. Wielu coachów aktywnie poszukuje narzędzi do pracy rozwojowej ze swoimi podopiecznymi. Podczas drugiego warsztatu Szkoły Coachingu będzie wiele okazji do ćwiczeń i prac indywidualnych, podczas których będziemy doskonalić umiejętności stawiania ważnych pytań, doceniania, planowania wyzwań i innych umiejętności coachingowych.

Trening nowych umiejętności będzie dotyczył w szczególności praktycznych rozwiązań w problematycznych często obszarach:

 • Jak rozwijać podopiecznego korzystając z coachingu rozwojowego?
 • Jak wyznaczać obszar koncentracji i planować cele sesji rozwojowej?
 • Jak stosować pytania poszukujące, jak unikać pytań oceniających?
 • Jak budować plany działania?
 • Skąd czerpać inspirację do rozwoju podopiecznego?
 • Jak usuwać bariery w coachingu rozwojowym?
Etap III

Prowadzenie Coachingu narzędziowego specjalizacja handlowa – 2 dniowy warsztat

Pierwszy stopień Certyfikatu Coacha Kontrakt odróżnia naszą szkołę w sposób zasadniczy od innych szkół coachingowych. Na tym etapie proponujemy pracę z konkretnymi narzędziami, które Coach aktywnie rekomenduje pracownikowi. Podczas sesji coachingowej podwładny wyznacza tylko swoją granicę ryzyka i zgłasza specyficzne ograniczenia, które powinny być uwzględnione przez coacha w wypracowanym algorytmie działania.

Rozbudowane standardy pracy handlowca są tym obszarem, w którym niezbędny jest systematyczny coaching, aby utrzymać lub podnosić zawodowe kompetencje podwładnych. Bez biegłości posługiwania się tymi standardami i bez umiejętności tworzenia nowych algorytmów działania pracownika – nie wyobrażamy sobie solidnej i sensownej pracy coacha narzędziowego Kontrakt.

Dlatego podczas warsztatu trenować będziemy standardy handlowe, które uwzględniają ważne mechanizmy psychologiczne i mają formę logicznego i użytecznego narzędzia:

 • Z jakich elementów powinien składać się użyteczny model standardu dla handlowca?
 • Jak konstruować i przekazywać algorytmy działania w sferze asertywności handlowca?
 • Jak przygotowywać modelowe, alternatywne kontrtaktyki niezbędne w trudnych rozmowach z klientem?
 • Jak przekazywać sens, filozofię i logikę działania przed treningiem nowych algorytmów?
 • Jak prowadzić trening nowych umiejętności i zachować w zakresie rekomendowanych przez coacha standardów i algorytmów?
 • Jak podczas sesji coachingowej pracować nad wypracowaniem wykonalnego standardu w obszarze emocji i barier psychologicznych podwładnego?
Etap IV

Prowadzenie Coachingu narzędziowego specjalizacja managerska – 2 dniowy warsztat

Pierwszy stopień Certyfikatu Coacha Kontrakt dostarcza uczestnikom również wiedzy menedżerskiej, która stanowi filar w prowadzeniu coachingu managerskiego. Na tym etapie proponujemy rozwój umiejętności takich jak: komunikowanie decyzji, motywowanie, docenianie, rozwiązywanie konfliktów, które Coach aktywnie rekomenduje menedżerowi. Podczas sesji coachingowej menedżer doskonali swoje umiejętności zgodnie ze swoimi największymi atutami a także rozwija swoje rezerwy.

Pogłębione standardy menedżerskie są tym zestawem wiedzy i umiejętności, w którym niezbędny jest systematyczny coaching, aby utrzymać lub podnosić zawodowe kompetencje menedżerów. Bez biegłości posługiwania się tymi standardami i bez umiejętności tworzenia nowych algorytmów działania menedżera nie wyobrażamy sobie solidnej i sensownej pracy coacha narzędziowego Kontrakt.

Podczas warsztatu trenować będziemy standardy menedżerskie, które uwzględniają ważne mechanizmy psychologiczne i mają formę logicznego i użytecznego narzędzia:

 • Z jakich elementów powinien składać się użyteczny model standardu komunikowania trudnej decyzji?
 • Jak konstruować i przekazywać algorytmy działania w sferze rozwiązywania konfliktów i motywowania?
 • Jak przygotowywać modelowe działania menedżerskie do stosowania w trudnych sytuacjach?
 • Jak przekazywać sens, filozofię i logikę działania przed treningiem nowych algorytmów?
 • Jak prowadzić trening nowych umiejętności i zachować w zakresie rekomendowanych przez coacha standardów i algorytmów?
 • Jak podczas sesji coachingowej pracować nad wypracowaniem wykonalnego standardu w obszarze emocji i barier psychologicznych podwładnego?
Etap V

Coaching narzędziowy – doskonalenie swojego stylu coachingowego – 2 dniowy warsztat

Podstawa wiarygodności certyfikatu Coacha Narzędziowego Kontrakt jest praktyka i biegłość w posługiwaniu się procedura coachingową. Dlatego oczekujemy od uczestników naszej Szkoły realizacji konkretnych zadań w codziennej pracy zawodowej. Wymaga to inwestycji czasowej również ze strony trenerów – coachów PSC Kontrakt, ale podczas szóstego warsztatu każdy będzie mógł się indywidualnie przygotować do realnych sesji coachingowych.

Podczas sesji szóstej chcemy również dostarczyć użyteczne algorytmy działania na zaskakujące nieraz coachów tematy:

 • pomoc klientowi przy podejmowaniu decyzji
 • radzenie sobie z silnymi negatywnymi emocjami
 • przygotowanie do osiągania celów bardziej osobistych niż zawodowych
 • trudne sytuacje w pracy coacha
 • niechęć podopiecznego do wspólnej pracy
 • podważanie sensu sesji i polemika z coachem na temat informacji zwrotnych

Najważniejsze obszary do treningu indywidualnego podczas warsztatu:

 • jak konstruować zadania („praca domowa”) dla podopiecznego i jak pracować nad ich realizacją podczas kolejnej sesji coachingowej?
 • jak wyławiać podczas obserwacji specyficzne atuty podopiecznego i wykorzystywać je w trakcie treningu nowych zachowań?
 • jak być świadomym i przekraczać własne bariery w inicjowaniu nowych atrakcyjnych i mobilizujących do wysiłku elementów podczas pracy korekcyjnej?
 • jak w sposób naturalny wykorzystywać indywidualny styl osobowościowy i zawodowy podczas sesji coachingowych?
 • jak radzić sobie z nieprzewidzianych oporem podopiecznego lub pokusami koleżeńskiej pogawędki?
Etap VI

Przygotowanie do certyfikacji – indywidualne prace coachingowe – 2 dniowy warsztat

Podczas siódmego spotkania będziemy pogłębiać wiedzę coachów o ich indywidualnym stylu oraz praktykować procedurę coachingową, tak aby budować solidne standardy pracy coacha z podopiecznym. Sesja ta rozpocznie się od omówienia prac domowych: sesji coachingowych trenowanych w oparciu o rzeczywiste sytuacje biznesowe. Coache PSC Kontrakt przygotują feedback i udzielą wsparcia uczestnikom szkoły, aby zwiększać ich wiedzę i umiejętności.

Podczas siódmej sesji chcemy dostarczyć użyteczne algorytmy działania na zaskakujące nieraz coachów tematy:

 • praca coachingowa z podopiecznym, który nie bierze odpowiedzialności za swój rozwój
 • radzenie sobie z sytuacją braku postępu w rozwoju u podopiecznego
 • przygotowanie do przejścia z roli coacha do roli szefa

Najważniejsze obszary do treningu indywidualnego podczas warsztatu:

 • jak budować proces rozwoju poprzez wykorzystanie zadań wdrożeniowych?
 • jak konstruować krótkie doświadczenia treningowe?
 • jak świadomie korzystać z modelu coachingu interwencyjnego?
 • jak w sposób naturalny wykorzystywać swój styl udzielania informacji zwrotnej?
 • jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami w coachingu?
Etap VII

Sesja superwizyjna zakończona egzaminem oraz uroczyste wręczenie certyfikatów – 2 dni

Egzamin praktyczny – poprowadzenie sesji coachingowej na forum. Komisja egzaminacyjna oceniać będzie umiejętność prowadzenia coachingu narzędziowego.

Uroczyste wręczenie certyfikatów ukończenia I stopnia PSCK.

Gry uzupełniające

Narzędzia wdrożeniowe

01. Skrypt Szkoleniowy

02. Dostęp do Platformy Wdrożeniowej Quico

03. One Pagery Wdrożeniowe z Narzędziami PSCK

04. Dostęp do Trenerów przez 3 miesiące po warsztacie – Mentoring Wdrożeniowy

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Złóż zapytanie lub umów się na demo

logo sign kontraktosh-black blue

Na czym polega bezpłatne demo?

Bezpłatne demo to możliwość doświadczenia specyfiki naszych szkoleń na bezpłatnym pokazie w formie online. Poznaj narzędzia, naszą metodologię i poczuj emocje w ramach gier.

Wypełnij formularz