Program rozwojowy

Polska Szkoła Trenerów Biznesu Kontrakt

Program certyfikacyjny.

Przygotuj się do zawodu trenera biznesu w specjalizacji sprzedaż, zarządzanie, współpraca.

Kamizelki ratunkowe dla menedżerów

Power Stories i grywalizacja

Sprawdzone koncepcje biznesowe

O programie

Od 2012 roku, oprócz prowadzenia szkoleń tematycznych dla firm, zajmujemy się również przygotowaniem do zawodu trenera biznesu w specjalizacji sprzedaż, zarządzanie, współpraca.. Robimy to w formie cykli szkoleń i superwizji dla wewnętrznych działów szkoleń, a także w formie opieki merytorycznej i stażu dla pojedynczych trenerów. Wykorzystując doświadczenia w tej dziedzinie oraz odpowiadając na często zgłaszane nam zapotrzebowania, założyliśmy Polską Szkołę Trenerów Biznesu KONTRAKT. PSTB Kontrakt przeznaczona jest dla osób prowadzących szkolenia dla biznesu i w biznesie: kandydatów na trenerów, trenerów wewnętrznych i zewnętrznych, menedżerów i innych osób, które muszą występować w roli szkoleniowca.

Celem PSTB Kontrakt jest wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności prowadzenia szkoleń grupowych i indywidualnych aktywnymi metodami. Dlatego też 80% zajęć będzie odbywało się w formie praktycznych warsztatów. Nie potrafimy inaczej nauczyć praktycznych umiejętności niż poprzez organizowanie uczestnikom Szkoły praktycznych doświadczeń. Podstawą pracy będzie nauka takich „narzędzi” trenerskich, które można zastosować w praktyce zaraz po zakończeniu danej sesji. 

W części teoretycznej przedstawimy dorobek współczesnej psychologii szkoleń biznesu oraz modele i standardy pracy trenera, które są owocem wieloletnich doświadczeń Grupy Szkoleniowej Kontrakt-OSH.

Profil uczestnika

Polska Szkoła Trenerów Biznesu Kontrakt (PSTB Kontrakt) to program szkoleniowy skierowany do szerokiego grona osób, które chcą rozwijać swoje umiejętności trenerskie i zawodowo zajmować się prowadzeniem szkoleń biznesowych. Program ten jest idealny dla:
01. Kandydatów na trenerów: Osoby, które chcą rozpocząć karierę trenera biznesowego i zdobyć niezbędne do tego celu umiejętności i wiedzę.
02. Trenerów wewnętrznych i zewnętrznych: Doświadczeni trenerzy, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności i poszerzać zakres kompetencji.
03. Menedżerów i liderów: Osoby, które w ramach swoich obowiązków zawodowych prowadzą szkolenia dla swoich pracowników lub innych zespołów.
04. Specjalistów: Osoby, które są ekspertami w swojej dziedzinie i chcą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi poprzez prowadzenie szkoleń.

Niezależnie od Twojego obecnego poziomu doświadczenia, PSTB Kontrakt oferuje Ci możliwość:

 • Nabycia praktycznych umiejętności prowadzenia szkoleń grupowych i indywidualnych.
 • Poznania najnowszych trendów w psychologii szkoleń biznesowych.
 • Zdobycia certyfikatu ukończenia Szkoły Trenerów Biznesu Kontrakt, który jest cennym dokumentem potwierdzającym Twoje kwalifikacje.

Wyróżniające cechy​

Polska Szkoła Trenerów Kontrakt (PSTB Kontrakt) to program szkoleniowy, który wyróżnia się na tle innych ofert dostępnych na rynku z kilku kluczowych powodów:

01. Skupienie na praktyce: 80% zajęć PSTB Kontrakt to praktyczne warsztaty, podczas których uczestnicy zdobywają umiejętności, które mogą od razu zastosować w swojej pracy. Program nie opiera się na wykładach i teorii, ale na ćwiczeniach i symulacjach rzeczywistych sytuacji szkoleniowych w zakresie sprzedaży, zarządzania i współpracy.
02. Szeroki zakres tematyczny: PSTB Kontrakt obejmuje wszystkie kluczowe aspekty prowadzenia szkoleń biznesowych, od projektowania celów i programów po prowadzenie prezentacji i ćwiczeń, stosowanie technik animacji i moderacji grupy, udzielanie informacji zwrotnej i ewaluację szkoleń.
03. Doświadczona kadra trenerska: Program prowadzą doświadczeni trenerzy biznesowi Grupy Szkoleniowej Kontrakt-OSH, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i szkoleniu trenerów. Warsztaty prowadzą: Tomasz Główka, Robert Zych, Jarosław Jamroz, Adam Staniszewski.
04. Program oparty na najnowszych trendach: PSTB Kontrakt uwzględnia najnowsze trendy w psychologii szkoleń biznesu i oferuje uczestnikom wiedzę i umiejętności, które są niezbędne do efektywnego prowadzenia szkoleń w dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu.
05. Certyfikat ukończenia: Uczestnicy, którzy ukończą PSTB Kontrakt, otrzymują certyfikat ukończenia Szkoły Trenerów Biznesu Kontrakt, który jest cennym dokumentem potwierdzającym ich kwalifikacje i umiejętności trenerskie.

Umów się na demo

Doświadcz specyfiki naszych szkoleń na bezpłatnym pokazie. Poznaj narzędzia, naszą metodologię i poczuj emocje w ramach gier.

Rozwijane kompetencje

01

Praktyczne umiejętności prowadzenia szkoleń:

Program skupia się na praktycznych warsztatach, podczas których uczestnicy zdobywają umiejętności, które mogą od razu zastosować w swojej pracy. Uczą się projektować cele i programy szkoleń, prowadzić prezentacje i ćwiczenia, stosować techniki animacji i moderacji grupy, udzielać informacji zwrotnej i ewaluować szkolenia.<

02

Efektywna komunikacja:

 Trenerzy muszą być dobrymi komunikatorami, aby móc skutecznie przekazywać wiedzę i umiejętności uczestnikom szkoleń. Program PSTB Kontrakt obejmuje zajęcia z zakresu komunikacji interpersonalnej, podczas których uczestnicy uczą się budować dobry kontakt, rozpoznawać typy osobowości, stosować konstruktywne i destrukcyjne komunikaty oraz asertywnie wyrażać swoje potrzeby.

03

Projektowanie i realizacja projektów szkoleniowych: 

Trenerzy często są odpowiedzialni za całościowy proces szkoleniowy, od analizy potrzeb szkoleniowych po ewaluację efektów. Program PSTB Kontrakt uczy uczestników, jak projektować i realizować efektywne projekty szkoleniowe, uwzględniając cele, treści, metody pracy i budżet.

04

Prezentacja i wystąpienia publiczne:

Umiejętność przygotowania i przeprowadzenia ciekawej i czytelnej prezentacji jest kluczowa dla każdego trenera. Program PSTB Kontrakt obejmuje zajęcia z zakresu prezentacji, podczas których uczestnicy uczą się jak dobierać treści, strukturę i środki wizualne do różnych celów i odbiorców.

05

Zarządzanie grupą i rozwiązywanie konfliktów

Trenerzy muszą umieć zarządzać grupą uczestników szkolenia, aby stworzyć sprzyjające warunki do nauki i rozwoju. Program PSTB Kontrakt obejmuje zajęcia z zakresu procesu grupowego, podczas których uczestnicy uczą się rozpoznawać etapy rozwoju grupy, dobierać metody szkolenia do fazy rozwoju grupy oraz rozwiązywać konflikty w drodze negocjacji i mediacji.

Metodologia szkoleń

W Kontrakt OSH stawiamy na holistyczne podejście do szkoleń i edukacji, które łączy solidne fundamenty teoretyczne z praktycznym treningiem umiejętności. 

Nasze programy są zaprojektowane tak, aby aktywnie angażować uczestników na każdym etapie – od audytu potrzeb, przez intensywne warsztaty, aż po wdrożenie zdobytych kompetencji.

Dzięki temu zapewniamy, że nasi uczestnicy nie tylko poznają, ale przede wszystkim efektywnie wykorzystują nowe narzędzia w swoim środowisku pracy.

 

Program warsztatu

POLSKA SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU KONTRAKT
FILOZOFIA ZAWODU TRENERA – TOŻSAMOŚĆ ZAWODOWA

Filozofia zawodu trenera:

 • Motywacja: dlaczego taki zawód? Pasja czy kalkulacja?
 • Badanie indywidualnych motywacji uczestników
 • Predyspozycje i kompetencje. Czynniki wpływające na efektywność w zawodzie trenera
 • Indywidualna analiza predyspozycji i kompetencji
 • Tworzenie matrycy rozwojowej jako punkt wyjścia do nauki zawodu trenera

 

Etyka zawodu trenera:

 • Dylematy i pułapki zawodu trenera – pomiędzy megalomanią i pokorą
 • Zjawisko omnipotencji w prowadzeniu szkoleń
 • Podstawowe zasady etyczne zawodu trenera
KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W PROWADZENIU SZKOLEŃ

Narzędzia budowania kontaktu

 • Radzenie sobie z projekcjami
 • Poziomy komunikowania się (stanowiska, interesy)
 • Aktywne słuchanie (parafraza, pozycja „0”)
 • Zjawisko „procesu”
 • Rola otwartej komunikacji

 

Elementy typologii osobowości

 • Jak nie zaburzać uczestników szkoleń na poziomie podświadomym?

 

Poziomy świadomości

 • zmysły
 • wrażenia
 • emocje

 

Konstruktywne komunikaty

 • Informacja zwrotna
 • Komunikat „ja”
 • Rodzaje relacji trener-uczestnicy i ich konsekwencje na bazie analizy transakcyjnej

 

Asertywność

 • Wyjaśnienie idei
 • Najważniejsze narzędzia
ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH I BADANIE EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ

Narzędzia i metody analizy potrzeb szkoleniowych

 • Ankieta
  • wady i zalety
  • rodzaje ankiet
  • rodzaje pytań i ich zastosowanie w ankietach
 • Wywiad
  • rodzaje wywiadów
  • źródła informacji o potrzebach szkoleniowych
  • poziomy motywacji do szkoleń
  • tworzenie scenariuszy wywiadów
 • Obserwacja
  • obserwacja bezpośrednia jawna
  • analiza materiałów
  • mistery shopping
 • Interpretacja i wykorzystanie wyników
  • metoda statystyczna
  • metoda ustalania priorytetów
  • wychodzenie z impasu (syndrom zróżnicowanych potrzeb)
  • „Syndrom miny” – czy opłaca się podejmować każdego projektu?

 

Badanie efektywności szkoleń

 • Czynniki mające wpływ na efektywność szkoleń
 • Metody pomiaru efektywności szkoleń
  • badanie poziomu zadowolenia uczestników
  • testy wiedzy
  • metody panelowe
  • metody obserwacyjne
  • kłopoty z oceną wpływu szkoleń na twarde wskaźniki w firmie

 

Projektowanie wydarzenia szkoleniowego

 • Tworzenie projektu szkolenia
 • Tworzenie indywidualnych planów działań (studia przypadków)
LOGIKA TWORZENIA PROGRAMÓW SZKOLEŃ

Wybór tematów

 • Motywy wyboru tematu projektu szkoleniowego
 • Adresaci projektu
 • Badanie skali zainteresowania

 

Cele i efekty

 • Jak formułować cele i definiować efekty?

 

Tworzenie szczegółowego konspektu

 • Zakresy tematów (moduły)
 • Logika modułów
 • Rola modułów w całości projektu

 

Dobór metod pracy

 • Aktywności
 • Instrukcje
 • Weryfikacja metod

 

Treści wzbogacające

 • Anegdoty
 • Przykłady
 • Metafory
 • Adekwatność treści wzbogacających do zawartości i celu modułu

 

Zawartość merytoryczna (skąd czerpać treści?)

 • Źródła wiedzy
 • Inspiracje
 • Doświadczenia

 

Planowanie

 • Ramy czasowe
 • Kolejność
 • Sposób przetestowania (wewnątrz, na zewnątrz)
 • Harmonogram działań wdrożeniowych

 

Analiza SWOT i weryfikacja

SZTUKA PREZENTACJI

Rodzaje i przeznaczenie prezentacji

 • informacyjna
 • motywacyjna
 • szkoleniowa

 

Przygotowanie prezentacji

 • efekty do osiągnięcia
 • analiza audytorium
 • źródła treści
 • dobór treści i formy prezentacji
 • narzędzia wzbudzające zaufanie i uwagę audytorium (cele-problemy)

 

Struktura prezentacji

 • wypadkowe efektu prezentacji
  • algorytmy postępowania
  • wstęp
  • część zasadnicza
  • zakończenie

 

Zasady budowania slajdów

 • ilość i formuła tekstu
 • grafika
 • animacja
WARSZTAT AKTORSKI

Praca z głosem

 • modulacja
 • tempo mówienia
 • głośność
 • wyrażanie emocji bez użycia treści (cyfry)

 

Praca z ciałem

 • gesty
 • uśmiech, czy powaga (koło komunikacji)
 • kontakt wzrokowy
 • zarządzanie przestrzenią
 • prezenter, czy dyrygent (konferencja prasowa)

 

Środki wyrazu wzbogacające prezentację (definicje i zastosowanie)

 • anegdota
 • przykład
 • metafora
 • prowokacja
 • kultura żywego słowa
PROCES GRUPOWY

Fazy rozwoju małej grupy – czym jest proces grupowy i jakie jest jego znaczenie w prowadzeniu szkoleń?

Faza zależności (grupa bierna)

 • jak radzić sobie z biernością grupy?
 • jak konstruować doświadczenia aktywizujące?
 • jak budować bezpieczeństwo w grupie i „otwierać” trudne tematy?
 • jak „wymuszać” przepływ ważnych informacji w grupie?

 

Faza różnicowania (grupa przeszkadzająca)

 • jak radzić sobie z nadaktywnością grupy?
 • jak rozpoznawać i wykorzystywać nieformalne role grupowe?
 • jak uczyć uczestników, aby zamiast bolesnych ocen używali informacji zwrotnych?
 • jak kanalizować energię podczas szkolenia?

 

Faza kryzysu odpowiedzialności (grupa narzekająca)

 • jak radzić sobie z marudzeniem i narzekaniem „zatrutych” uczestników?
 • jak formułować problemy do wspólnego rozwiązania?
 • jak skłaniać do wysiłku i brania odpowiedzialności?

 

Atak na lidera

 • jak obronić autorytet trenera w obliczu ataku grupy na lidera i nadmiarowych, osobistych pretensji?
 • jak wykorzystać atak na lidera na rzecz wzmocnienia grupy?
 • jak przygotować się do nowej roli po ataku na lidera?

 

Faza nadzwyczajnej mocy grupy.

Faza realnych możliwości.

PROWADZENIE WARSZTATÓW

Wprowadzenie w specyfikę pracy trenerskiej metodami aktywnymi.

Formy pracy aktywnej z grupą:

 • Studia przypadków
 • Gry i symulacje
 • Psychodramy
 • Burze mózgów
 • Prace indywidualne
 • Zadania grupowe
 • Prowokacje

 

Dobór formy ćwiczeń do celu szkolenia, stopnia zaawansowania grupy, etapu procesu grupowego

Ogólne zasady konstruowania doświadczeń:

 • Intencje
 • Instrukcje
 • Zasada stopniowania trudności
 • Przydzielanie ról, diagnoza trudności, trening nowych umiejętności
 • Analiza i puentowanie ćwiczeń (wnioski)

 

Etapy prowadzenia szkoleń, przedstawienie modelu pracy szkoleniowej wraz z jego kluczowymi elementami :

 • Przywitanie, przedstawienie, wprowadzenie reguł, zebranie oczekiwań, zawarcie kontraktu z uczestnikami, przestawienie planu zajęć i aspektów „technicznych”
 • Organizowanie doświadczeń „wymuszających” uaktywnienie uczestników w bezpiecznej dla nich atmosferze
 • Generowanie listy nowych pomysłów, rozwiązań z udziałem uczestników
 • Wprowadzanie nowych elementów wiedzy w formie mini-wykładu
 • Konstruowanie doświadczeń w nowym obszarze tematycznym
 • Podsumowywanie, puentowanie i przechodzenie do nowych fragmentów zajęć

 

Trenowanie etapów prowadzenia szkoleń przez poszczególnych uczestników (psychodrama – diagnoza, analiza, tworzenie sytuacji korekcyjnej z wprowadzeniem modelu, trening).

Sztuka moderowania dyskusji (sesja Q&A) – jak prezentować nowe treści angażując jednocześnie odbiorców do wymiany doświadczeń, wymyślania nowych pomysłów i informacji zwrotnych na temat przedstawianych treści.

TRENER W ROLI MEDIATORA – ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW POPRZEZ NEGOCJACJE

NEGOCJACJE WIN-WIN JAKO PODSTAWOWE NARZĘDZIE MEDIACJI

Czym są negocjacje?

 • Definicja
 • Najczęstsze sytuacje negocjacyjne

 

Idea negocjacji wygrany-wygrany

 • Istota strategii win-win
 • Zastosowanie

 

Przegląd innych strategii negocjacyjnych

 • Konsekwencje wyboru strategii negocjacyjnych

 

Pułapki negocjacyjne

 • Brak motywacji do długofalowej współpracy
 • Projekcje i nastawienia
 • Skrypty komunikacyjne (gry psychologiczne)
 • Bagaż przeszłości
 • Destrukcyjne komunikaty

 

Zasady negocjacji win-win

 • Zasada mówienia o przyszłości
 • Konstruktywne komunikaty
 • Narzędzia negocjacyjne
 • Zasada „miękko do człowieka, twardo do problemu”

 

Etapy negocjacji

 • Ustalanie reguł
 • Nazywanie stanowisk
 • Nazywanie interesów (własnych, partnera, wspólnych, sprzecznych)
 • Budowanie problemu negocjacyjnego
 • Tworzenie listy rozwiązań
 • Decyzja

 

Jajo negocjacyjne – różne płaszczyzny negocjacyjne

 • Płaszczyzna równoległa
 • Od decyzji do negocjacji
 • Od prośby do negocjacji

 

Rozwiązywanie konfliktów w drodze negocjacji

 • Geneza konfliktów
 • Najczęściej spotykane źródła konfliktów
 • Negocjacje jako narzędzie rozwiązywania konfliktów

 

Trener w roli mediatora – trening procedury mediacyjnej

NEGOCJACJE HANDLOWE. JAK UCZYĆ SPRZEDAŻY I NEGOCJACJI Z OFERENTEM
Handlowanie jako gra:
 • Istota gry handlowej
 • Dystans w grze handlowej
 • Etapy gry handlowej (struktura)
 • „Snajper czy ogrodnik?” – podstawowe strategie handlowe
 • Budowanie długofalowej relacji handlowej
Perspektywa sprzedającego. Rola pierwszego kontaktu:
 • Siła pierwszego wrażenia: zdobywanie sympatii i zaufania na starcie
 • Umiejętność nazywania celów i intencji
 • Słuchanie i wciąganie do rozmowy
Rozpoznawanie potrzeb i prezentacja rozwiązań:
 • Narzędzia: pytania, intencje, parafrazy
 • Prezentacja rozwiązań w kategoriach korzyści
 • Odnoszenie rozwiązań do potrzeb klienta
Radzenie sobie z oporem, grami, zastrzeżeniami klientów:
 • Rozpoznawanie źródeł oporu i zastrzeżeń
 • Wciąganie klienta do poszukiwania alternatywnych rozwiązań i interesów w imię których byłby gotów współpracować (negocjacje)
 • Identyfikacja podstawowych gier i manipulacji oraz sposoby radzenia sobie z nimi
Zamykanie transakcji i negocjowanie twardych warunków współpracy (targowanie):
 • Sposoby zamykania transakcji
 • Przygotowanie do negocjacji twardych warunków
 • Strategia ustępstw
 • Zasady targowania
 • Budowanie pomostu do dalszej współpracy
Perspektywa kupującego. Perspektywa kupiecka:
 • „Monopolista czy partner”
 • „Klient czy petent”
Kreowanie siebie jako ważnego klienta- gry kupieckie:
 • Werbalne
 • Mowa ciała
 • Aranżacja przestrzeni negocjacyjnej
 • Psychologiczne mechanizmy wywierania wpływu
Przygotowanie do negocjacji – „mercedes negocjacyjny”:
 • Cele, granice ustępstw, możliwe ustępstwa
 • Analiza SWOT własna i dostawcy
 • Świadomość własnych interesów i potencjalnych interesów dostawcy
 • BATNA negocjacyjna
 • Style kupieckie i ich konsekwencje
Kupiec bez granic:
 • Wykorzystanie indywidualnego potencjału w grze kupieckiej
 • Praca na własnych ograniczeniach
TRENER W ROLI COACHA

Definicja i rodzaje coachingu:

 • Indywidualny trening standardów
 • Coaching rozwojowy: wglądowy, narzędziowy
 • Coaching interwencyjny
 • Rola coacha: pomaganie czy wyręczanie

 

Filozofia i etapy coachingu:

 • Zastosowanie i atuty coachingu
 • Umowa coachingowa
 • Diagnoza potencjału i ograniczeń klienta
 • Informacje zwrotne o pozytywach i rezerwach
 • Trening nowych umiejętności
 • Reakcja na prośbę klienta o wsparcie w danym obszarze
 • Przygotowanie do roli coacha
 • Procedura zapisu najważniejszych kategorii jako niezbędny element udzielania informacji zwrotnych klientowi

 

Trening procedury coachingowej:

 • Umowa na spotkania coachingowe.
 • Trenowanie umiejętności precyzyjnego przekazania celu i warunków współpracy coach-klient.
 • Granice odpowiedzialności coacha
 • Rola coacha podczas diagnozy
 • Informacje zwrotne od coacha (pozytywy i rezerwy) po diagnozie
 • Sposoby organizowania sytuacji korekcyjnych dla klientów podczas coachingu.
 • Trenowanie nowych umiejętności z klientem.
 • Aktywne metody w trenowaniu nowych, zachowań i umiejętności klienta. Jak przechodzić od gadania do budowania doświadczeń?

 

Budowanie sytuacji diagnostycznej, gdy bezpośrednia obserwacja działań klienta nie jest możliwa a prosi on o pomoc w konkretnej swojej trudności.

 

Indywidualny trening w roli coacha:

 • Symulowanie etapów coachingu- trening procedury coachingowej

 

Trudne sytuacje podczas coachingu:

 • Klient nie biorący odpowiedzialności
 • Klient polemizujący
 • Nierealne oczekiwania od coacha
 • Zjawisko przeniesienia
TRUDNE SYTUACJE W PRACY Z GRUPĄ

Typowe trudne sytuacje:

 • Grupa spóźniająca się na sesje
 • Odbieranie telefonów
 • Konflikty pomiędzy uczestnikami szkolenia
 • Radzenie sobie z brakiem motywacji
 • Radzenie sobie z oporem (czynnym i biernym)
 • Trener w sytuacji konfrontacji z uczestnikiem
 • Radzenie sobie z krytyką i podważaniem sensu zajęć

 

Podstawy psychopatologii – radzenie sobie z zaburzonym uczestnikiem

 • Diagnozowanie zaburzeń
 • Sposoby reagowania
 • Ochrona grupy

 

Indywidualne studia przypadków

SESJA EGZAMINACYJNA
Prowadzenie przez uczestników fragmentów zajęć pod superwizją, z wykorzystaniem nabytych umiejętności.

Gry uzupełniające

Narzędzia wdrożeniowe

01. Skrypt Szkoleniowy

02. Dostęp do Platformy Wdrożeniowej Quico

03. One Pagery Wdrożeniowe z Narzędziami PSTB

04. Dostęp do Trenerów przez 3 miesiące po warsztacie – Mentoring Wdrożeniowy

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Złóż zapytanie lub umów się na demo

logo sign kontraktosh-black blue

Na czym polega bezpłatne demo?

Bezpłatne demo to możliwość doświadczenia specyfiki naszych szkoleń na bezpłatnym pokazie w formie online. Poznaj narzędzia, naszą metodologię i poczuj emocje w ramach gier.

Wypełnij formularz