Strefa wiedzy / przywództwo blog

Angażowanie zespołu poprzez facylitację cz.2

Przedstawiasz problem członkom zespołu w czasie wspólnego spotkania. Pełnisz funkcję facylitatora/moderatora, definiując problem i przedstawiając ramy (granice), w których ma być podjęta decyzja. Twoim celem jest uzyskanie jednomyślnej decyzji. Uważaj, aby Twoje pomysły nie były faworyzowane tylko dlatego, że jesteś przełożonym.

Jak możesz korzystać z facylitacji?

„Facylitacja to proces, w którym jedna osoba pomaga innym w realizacji zamierzonych celów i podnosi jakość wspólnej pracy”.
Efektywna facylitacja rozpoczyna się, gdy pomagamy grupie skoncentrować się na celu, w taki sposób, aby ten cel przede wszystkim umożliwiał jej dobrą współpracę. Wiadomo, że każdy z nas jest inny, a różne osobowości i różne zachowania wywołują trudne sytuacje. Poprzez koncentrację na pracy, na osiąganiu wyników, facylitator pomaga ludziom lepiej zagłębiać się w dyskutowane zagadnienia i jednocześnie lepiej rozumieć wzajemne różnice w punktach widzenia, a to wszystko w spokojnej atmosferze, bez napięć i konfliktów. Korzyści facylitacji wynikają z faktu, że grupa, aby pracować efektywnie, potrzebuje ustrukturyzowanej formy, czyli procesu oraz umiejętności zarządzania tym procesem.

Role facylitatora

Główną rolą facylitatora jest takie prowadzenie dyskusji i pracy grupy, aby ułatwić uczestnikom osiągnięcie założonych celów. Facylitator umie rozdzielać proces od zadania i wie, jakie narzędzia zastosować. Proces to wszystkie środki niezbędne do wykonania zadania, ale także możliwe rozwiązania. Jak napisał Tony Mann w swojej książce pt. „Facilitation- An Art, Science, Skill or All Three?”:

„Facylitator zapewnia, podobnie jak w przypadku pracy fabryki, konkretne środki produkcji. Zamienia podstawowe składniki (myśli i idee) w gotowy produkt przy jak najmniejszych stratach (wysiłku) oraz maksymalnym wykorzystaniu dostępnych zasobów (czas pracowników). Dlatego właśnie zawsze stratą czasu jest sytuacja, gdy ludzie siedzą na spotkaniu nie mając nic do powiedzenia. (…) Wiedzą oni, że nie są potrzebni w tym miejscu, a jednak tkwią tam bezczynnie. Można porównać to do marnowania cennego surowca. Aby linia produkcyjna była wydajna, musimy uporządkować proces.”

Rolą facylitatora w pracy z grupą jest oddanie odpowiedzialności jej członkom i pomaganie im w samodzielnym znalezieniu rozwiązania. Konsultant zwykle proponuje gotowe rozwiązanie, sprawdzone już w oparciu o różnorodne przypadki w innych organizacjach, natomiast facylitator proponuje takie metody pracy, dzięki którym grupa sama znajdzie najlepsze, własne rozwiązanie.

Podsumowując, kiedy zdecydujesz się poprowadzić facylitację zadbaj o następujące zasady:

1. Zaplanuj skład waszego zespołu problemowego
2. Ustal reguły jak będziecie pracować
3. Ustal z zespołem zasady komunikacji podczas spotkania
4. Staraj się angażować każdego z członków grupy problemowej
5. Rozdziel odpowiedzialność. Kto odpowiada za notowanie pomysłów, kto prowadzi poszczególne części zebrania

Materiał jest częścią programu rozwojowego Decision Making for Leaders we współpracy z prof. Victorem H. Vroomem.

Zapoznaj się ze szkoleniem Decision Making for Leaders.

Nasze szkolenia otwarte

Rekomendowane programy rozwojowe

Umów się na demo

Poznaj programy rozwojowe, które spersonalizujemy do potrzeb Twoich i Twojego zespołu

arrows (1)