Strefa wiedzy / przywództwo blog

Jak budować zespół decyzyjny?

Zainspiruj się doświadczeniem profesora Victora.H Vrooma z Yale of University jak efektywnie budować zespół, który będzie zdolny do rozwiązywania problemów decyzyjnych. Tworzenie zespołu decyzyjnego Tworząc zespół decyzyjny i dobierając do niego członków, warto wziąć pod uwagę przede wszystkim te osoby, które dysponują największą wiedzą w danej sprawie. Jeżeli problem jest złożony, to prawdopodobnie zespół powinien być większy, gdyż jedna czy dwie osoby rzadko reprezentują wystarczająco szeroką wiedzę. W takim wypadku warto rozważyć zaangażowanie osób, które będą umiały spojrzeć na dany problem z różnych perspektyw – mogą to być osoby z różnych działów w Twojej firmie czy też różni specjaliści. W wielu przypadkach, jeśli to jest możliwe warto angażować do zespołu decyzyjnego klientów lub dostawców. Może mieć to silny wpływ na jakość wypracowanych decyzji. Kiedy na Twojej liście potencjalnych członków zespołu znajdą się już kompetentne osoby, zastanów się, czy nie brakuje ludzi, których wsparcie będzie konieczne dla efektywnego wdrożenia decyzji. Jeżeli tak, to dodaj ich do tej listy. Możesz zadać sobie pytanie: „Kto dysponuje odpowiednią wiedzą w tym problemie?, Kogo nam brakuje w zespole? Kto może wnieść dużą wartość do naszego zespołu?” Policz, ilu członków zespołu jest na wstępnej liœście. Jeżeli jest ich więcej niż oœśmiu, poważnie rozważ zmniejszenie grupy, tak aby mogła pracować efektywnie. Ograniczając liczebność zespołu, weŸź pod uwagę warunki logistyczne, które mogą utrudniać niektórym jego członkom uczestnictwo w pracach grupy (odległoœść, możliwośœć dojazdu). Osoby, które wyeliminujesz z zespołu, mogą pełnić funkcję doradców na odległość – dzięki temu nadal będziesz wykorzystać ich wiedzę i spojrzenie. Gdy w ten sposób stworzysz już listę członków zespołu, zastanów się, jakie zasoby będą im potrzebne, aby mogli efektywnie wykonać swoją pracę (szkolenia, budżet, dodatkowe wsparcie). Podsumowując budując zespół decyzyjny: 1. Zaproś osoby z szeroką wiedzą 2. Rozważ zaangażowanie klientów lub dostawców 3. Nie przekraczaj liczby 8 osób 4. Staraj się, aby zespół mógł pracować razem (logistyka) 5. Zadbaj o potrzebne zasoby dla zespołu Powodzenia Robert Zych materiał jest częścią programu Decision Making for Leaders, który prowadzimy we współpracy z prof. Victorem H. Vroom’em

Nasze szkolenia otwarte

Rekomendowane programy rozwojowe

Umów się na demo

Poznaj programy rozwojowe, które spersonalizujemy do potrzeb Twoich i Twojego zespołu

arrows (1)