Zobacz szkolenia z zakresu: szkolenia menadżerskie szkolenia sprzedażowe

szkolenia menadżerskie

9 - 11 marca 2018 r.

3 900 zł netto za os. + 23 % VAT

,,PSYCHOLOGIA SZEFA. MOTYWACJA W PRACY I ŻYCIU MENEDZERA" to warsztat menadżerski prowadzony przez dwóch trenerów (biznesu i fitness) . Uczestnicy w czasie warsztatów rozgrywają grę strategiczną wzmacniającą kompetencje angażowania zespołów w sytuacjach kryzysowych. To nowoczesne i skuteczne narzędzie szkoleniowe, które umożliwia nam zaangażowanie menedżerów i zespołów w tym samym czasie.

11-13 kwietnia 2018

3800 zł. netto/os +23%VAT

Celem tego warsztatu jest przekazanie wiedzy na temat mechanizmów procesu grupowego, czyli faz przez które przechodzi grupa oraz dostarczenie i przetrenowanie standardów radzenia sobie z nimi. Czyli umiejętności dostrzeżenia i spożytkowania tych tendencji w grupie, które stanowią potencjał do wykorzystania oraz zneutralizowania zachowań negatywnych i destrukcyjnych.

17-18 kwietnia 2018

2100 zł. netto/os +23% VAT

Warsztat ten przeznaczony jest dla menadżerów (i nie tylko), którzy chcą uczyć innych, nowych umiejętności zawodowych. Zajęcia koncentrują się na poznaniu i trenowaniu metody "coachingu on the job" jako sposobu motywowania podwładnych oraz uczenia ich nowych umiejętności. Warsztat prowadzony jest przez autorów książki "Szef w roli coacha".

21-23 marca 2018 (komplet zgłoszeń)
18-20 kwietnia 2018
16-18 maja 2018
13-15 czerwca 2018

4500 zł. netto/os + 23% VAT

Zajęcia te przeznaczone są dla szefów, którzy chcą budować odpowiedzialny i samodzielny zespół. Na szkolenie zapraszamy szefów, którzy posiadają już doświadczenie w kierowaniu zespołem, ale również tych młodych stażem oraz tych, co dopiero stali się szefami lub mają takie plany. Szkolenie prowadzone jest przez autorów książki "Psychologia szefa" - Jerzego Guta i Wojciecha Hamana.

24 kwietnia 2018 r.

1000 zł netto/os + 23% VAT

Grytviken Game to nowatorski program inspiracyjny dla Liderów i Szefów, który rozwija umiejętności angażowania zespołów poprzez „zanurzenie” w prawdziwej historii. Lider prowadzi zespół w zmianie, podejmując trudne wyzwania. Uczestnicy programu wyruszają na wirtualną ekspedycję polarną, śledząc losy wyprawy Ernesta Shackletona i załogi okrętu, Endurance, którzy na początku XX wieku utknęli w lodach Antarktydy.
Celem szkolenia jest: wzmocnienie umiejętności w obszarze budowania autorytetu lidera w kryzysie, nabycie umiejętności właściwego reagowania w zmieniających się warunkach oraz zainspirowanie i poznanie 10 Strategii Angażowania Zespołu w zmianie.

28 - 29 maja 2018 r.

2392 zł netto / os. + 23 % Vat

Celem szkolenia jest rozwój umiejętności liderskich prowadzenia zespołu, tak aby dynamicznie rósł i rozwijał się osiągając zadania i cele.
Podczas warsztatów odbywa się praca indywidualna i grupowa nad studiami przypadków – analiza konkretnych sytuacji angażowania zespołu w różnych fazach jego rozwoju.
W pierwszym dniu warsztatu uczestnicy śledzą losy prawdziwego zespołu i prawdziwego lidera, który w 1978 roku poprowadził pierwszą historyczną wyprawę wysokogórską na 8 tysięcznik.
W trakcie tego projektu zespół i lider przeszedł wielokrotnie proces grupowy i doświadczył również zachowań destrukcyjnych. Nauczysz się posługiwać modelem procesu grupowego.
Będziesz wiedział jak oceniać fazę rozwoju zespołu i dostosowywać efektywnie sposób podjęcia działań, aby zmotywować zespół.

7-8 czerwca 2018 r.

2392 zł. netto/os + 23% VAT

Szkolenie dla osób podejmujących istotne decyzje dla firmy, Jest to efektywny program, będący częścią MBA Yale School of Management.
Celem szkolenia jest: zwiększenie efektywności leaderskiej poprzez zwiększenie stopnia angażowania ludzi w procesy decyzyjne.

19 lipca 2018 r.

1450 zł netto / os. + 23% VAT

To szkolenie to program rozwoju liderów i zespołów, który pomaga budować efektywność poprzez jego samodoskonalenie.
Celem szkolenia jest: zwiększenie efektywności biznesowej poprzez umiejętność skutecznego podejmowania wyzwań w czasie działań biznesowych oraz samorealizacji.
Celami dodatkowym są: zwiększenie umiejętności stawiania sobie celów, zarządzania sobą w czasie, zwiększenie umiejętności budowania skuteczności w działaniu, zainspirowanie budowania zdolności koncentracji na kluczowych umiejętnościach osobistych oraz nauczenie Cię jak unikać rozproszenia energii do działań biznesowych.

26 - 27 września 2018 r.

1990 zł netto/os +23% VAT

Program szkoleniowy skierowany do szefów, którzy chcą podnieść swoje umiejętności prowadzenia podwładnych poprzez aktywne angażowanie w sprzedaż.
Celem programu jest inspiracja do treningu umiejętności liderskich, tak istotnych w dzisiejszych czasach kiedy od faktu - czy nasze zespoły sprzedaży są efektywne tak bardzo zależy sukces całej firmy.
Program Lider Sprzedaży powstał w oparciu o 20 lat doświadczeń polskich szefów i liderów, którzy dzielili się z nami swoimi bolączkami i sukcesami. Jest to program dla tych wszystkich którzy nawet kiedy nie są formalnymi szefami to pełnią funkcję liderów sprzedaży, gdyż pracują z celami, motywują oraz umiejętnie komunikują się z handlowcami angażując ich do aktywnej sprzedaży.

21 listopada 2018 r.

1196 zł netto /os + 23% VAT

Celem główny szkolenia jest: zwiększenie efektywności negocjacyjnej poprzez rozbudowanie umiejętności wywierania wpływu a tym samym poprawa stopnia efektywności współpracy, komunikacji (w zespole , pomiędzy współpracownikami, dostawcami). Cele dodatkowe: wypracowanie standardów negocjacyjnych, poprawa efektywnej współpracy i komunikacji w procesie negocjacji, rozwój umiejętności komunikacyjnych i negocjacyjnych.

22 843 90 70
kontraktosh@kontraktosh.pl

Email marketing powered by FreshMail
 

Email marketing powered by FreshMail