Strefa wiedzy / przywództwo blog

Kryzys w zespole

Kryzys w zespole. Jak przygotować się do rozmowy rozliczającej, aby motywować a nie urażać? Rozmowa rozliczająca jest finalnym etapem monitorowania procesu realizacji celów i zadań sprzedażowych, które stawiasz przed handlowcem. Ma ona bardzo duże znaczenie, ponieważ z jednej strony podsumowuje mijający cykl, a z drugiej jest pierwszym impulsem do zaangażowania podwładnego w realizację nowych planów i działań. Wierzymy, że ten rodzaj rozmowy poza dokładną analizą liczb i faktów, warto, aby zawierał również element motywacyjny i rozwojowy. Zachęcamy, abyś poprzez rozmowę rozliczającą poszukiwał odpowiedzi na pytanie: jak mogę wspierać mojego podwładnego, aby osiągał w przyszłości jeszcze lepsze efekty sprzedażowe. Jakiej pomocy potrzebuje? Jednym z kluczowych zadań lidera w kontekście rozliczenia cyklu sprzedażowego jest merytoryczne przygotowanie się do rozmowy z handlowcem. Zebranie wszystkich możliwych materiałów, wyliczeń, raportów oraz ustaleń zakontraktowanych w trakcie rozmów monitorujących pozwala odsunąć wszelkie emocje, które pojawiają się najczęściej w sytuacji braku zakładanych wyników sprzedażowych na rzecz rozmowy opartej na faktach i obiektywnej ocenie sytuacji. Chcąc zadbać o aspekt edukacyjny i rozwój handlowca ważny jest sposób przekazywania informacji zwrotnej. Aby przekaz ten był zrozumiały i dostarczył podwładnemu czytelnych informacji na temat mocnych stron i obszarów do poprawy w zakresie jego umiejętności związanych z realizowaniem wyznaczonych zadań, proponujemy model oparty na trzech elementach: opinii lidera, podania faktu z pracy handlowca oraz wskazania konsekwencji w kontekście omawianych celów:

Moja opinia
Podobało mi się… Opłacalne było…Nie podobało mi się… Uważam za ryzykowne…
Fakty
Kiedy zrobiłeś… Gdy wykonałeś…
Konsekwencje faktów
Dzięki temu… W konsekwencji… Kiedy używasz informacji zwrotnej zmniejszasz ryzyko, że Twój podwładny poczuje się urażony. W kolejnej poradzie podzielimy naszym modelem prowadzenia rozmowy rozliczającej

Zapraszam serdecznie na nasze warsztaty Lider Sprzedaży Robert Zych

Nasze szkolenia otwarte

Rekomendowane programy rozwojowe

Umów się na demo

Poznaj programy rozwojowe, które spersonalizujemy do potrzeb Twoich i Twojego zespołu

arrows (1)