Przywództwo

Szkolenia z przywództwa. Program skierowany jest do managerów średniego i wyższego szczebla oraz osób aspirujących do tej roli. Podstawę dydaktyczną szkoleń z przywództwa stanowią wieloletnie badania i doświadczenia prof. Victor H. Vrooma i jego zespołu z Yale School of Management, model profesora Hackmana oraz najlepsze praktyki motywowania zespołu trenerów KontraktOSH we współpracy z Insight Discovery. Szkolenia z przywództwa przygotowują managerów do świadomego przewodzenia zespołom oraz wykorzystania umiejętności przywódczych adekwatnych do sytuacji oraz zasobów. Szkolenia oparte są na współpracy w grupach oraz analizie konkretnych sytuacji decyzyjnych. W trakcie szkoleń wykorzystywane są narzędzia cyfrowe oraz elementy grywalizacji.

 

 

Powrót do listy szkoleń
795481943
kontraktosh@kontraktosh.pl

Email marketing powered by FreshMail
 

Email marketing powered by FreshMail